• naglowek waski

22-23.10.2011 r. - Suwałki, Giby, Odsłonięcie obelisku

W dniu poprzedzającym uroczystości w Gibach, delegacja SWPFG spotkała się w Suwałkach z harcerzami, którzy za swego patrona chcą przyjąć płk Jana Sadowskiego, żołnierza KOP, długoletniego Prezesa SWPFG. Na terenie parafii w Gibach odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniającą miejsce mordu żołnierzy baonu KOP „Sejny” w dniu 25.09.1939 r. przez Armię Czerwoną. Fundatorem obelisku było m.in. SWPFG.

Czytaj więcej: 22-23.10.2011 r. - Suwałki, Giby, Odsłonięcie obelisku

01.10.2011 r. - Zbereże, Wytyczno, Uroczystości rocznicowe

W godzinach porannych w Placówce SG w Zbereżu odbyły się uroczystości nadania imienia gen.bryg. Wilhelma Orlika Rückemanna, ostatniego dowódcy KOP. Następnie delegacja stowarzyszenia udała się do Wytyczna na uroczystości 72. rocznicy bitwy stoczonej przez Zgrupowanie KOP z Armią Czerwoną. Na cmentarzu poległych tam żołnierzy, pod Kopcem Chwały Żołnierzy KOP odbyły się uroczystości rocznicowe.

Czytaj więcej: 01.10.2011 r. - Zbereże, Wytyczno, Uroczystości rocznicowe

23.09.2011 r. - Bolesławiec n/Prosną, Nadanie szkole imienia KOP

Nadanie Zespołowi Szkół Publicznych imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas uroczystości na dziedzińcu szkoły Prezes SWPFG W. Bocheński wręczył Dyrektorowi Karolowi Greli Dużą Honorową Odznakę KOP, przyznaną przez zarząd w dowód uznania dla szkoły, która będzie kultywować tradycje tej wielce zasłużonej formacji. Młodzież szkolna otrzymała sztandar, którego fundatorem było min. SWPFG i indywidualnie jego członkowie: Natasza i Waldemar Bocheńscy, Krzysztof Romańczyk i Maria Rubas.

Czytaj więcej: 23.09.2011 r. - Bolesławiec n/Prosną, Nadanie szkole imienia KOP

17-18.09.2011 r. - Ukraina - w 72. rocznicę września 1939 roku

W dniach 17-18 września 2011 roku członkowie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz funkcjonariusze Straży Granicznej odbyli podróż historyczno – patriotyczną do miejscowości Tynne, Równe i Zdołbunów na Ukrainie. Zakwaterowaniem zajęli się księża z parafii rówieńskiej, mieszczącej się w dawnym kościele garnizonowym oraz Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia – Oddział Olsztyn.

Czytaj więcej: 17-18.09.2011 r. - Ukraina - w 72. rocznicę września 1939 roku

10.09.2011 r. - Wizna-Góra Strękowa, pogrzeb po 72. latach

W sierpniu 2011 r., po otrzymaniu zezwolenia Wojewody Podlaskiego, Stowarzyszenie „Wizna 1939” podjęło prace poszukiwawcze starej mogiły wojennej u podnóża Góry Strękowej mogiły wojennej (miejscowość Kurpiki, gm. Zawady, w km 27+700 drogi krajowej nr 64), po jej zlokalizowaniu prowadzono prace ekshumacyjne w obecności pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Czytaj więcej: 10.09.2011 r. - Wizna-Góra Strękowa, pogrzeb po 72. latach

01.09.2011 r. - Węgierska Górka, 72. rocznica agresji niemieckiej

Już podczas mobilizacji marcowej 1939 r. do obrony Odcinka „Węgierska Górka” skierowano baon KOP „Berezewecz” (d-ca mjr Kazimierz Czarkowski). Także wiosną zapadła decyzja o budowie pod Węgierską Górką 14 obiektów fortecznych, jednak rozpoczęto budowę tylko pięciu schronów bojowych („Waligóra”, „Włóczęga”, „Wędrowiec”, „Wąwóz”, „Wyrwidąb”). Niestety, w dniu wybuchu wojny jeden nie był jeszcze całkowicie wybudowany, a pozostałe nie były wykończone i wyposażone.

Czytaj więcej: 01.09.2011 r. - Węgierska Górka, 72. rocznica agresji niemieckiej

25.08.2011 r. - Bolesławiec, Zespół Szkół Publicznych im. KOP

W Zespole Szkół Publicznych w Bolesławcu nad Prosną odbyło się spotkanie Dyrektora Zespołu p. Karola Greli z Waldemarem Bocheńskim, prezesem zarządu SWPFG, poświęcone ustaleniom dotyczącym organizacji i programu uroczystości przekazania Zespołowi sztandaru ufundowanego w części ze składek społecznych. Ustalono, że uroczystość odbędzie się 23.09., a rozpocznie ją Msza św. o godz. 11:00 w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Bolesławcu. Następnie uczestnicy przemaszerują pod tablicę upamiętniającą poległych w II wojnie światowej. Uroczyste przekazanie sztandaru odbędzie się na placu przed Zespołem Szkół, po czym delegacje złożą kwiaty przy katyńskich Dębach Pamięci płk Kopcia i por. Nosko, oficerów 1 p.kaw. KOP zamordowanych przez sowieckie NKWD. Wstępnie ustalono, że oprawę uroczystości zapewni kompania honorowa, delegowana prawdopodobnie z jednostki WP w Sieradzu, członkowie Konnej Grupy im. 1 p.kaw. KOP z Bielska-Białej oraz miejscowa Orkiestra Dęta. Podczas uroczystości odbędzie się pokaz dynamiczny w wykonaniu oddziału specjalnego z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

22.08.2011 r. - Góra Strękowa, ostatni etap ekshumacji

W godzinach 5:00 - 15:00 został przeprowadzony ostatni etap prac ekshumacyjnych w miejscu pochówku kpt. Wł. Raginisa, por. St. Brykalskiego i NN żołnierza poległego w Kurpikach. Tym razem miejsce prac zostało wytypowane po szczegółowej analizie materiałów archiwalnych, którymi były fotografie z lat 50-tych XX w. oraz list drogomistrza Józefa Wiśniowskiego ze Strękowej Góry do siostry kapitana, Marii, napisany w 1942 r. Na miejscu spotkali się: organizator przedsięwzięcia Dariusz Szymanowski, prezes Stowarzyszenia "Wizna 1939", Adam Sikorski, dokumentujący archeologię wojen, Waldemar Bocheński (SWPFG) i grono sympatyków oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

Czytaj więcej: 22.08.2011 r. - Góra Strękowa, ostatni etap ekshumacji

14-15.08.2011 r. - Tomaszów Lubelski, 1.p.kaw. KOP

Uroczystość przejęcia barw 1 p. kaw. KOP przez Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej była rozłożona na dwa dni. Pierwszego dnia w auli Urzędu Miejskiego odbyło się sympozjum naukowe p.n. „1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza – historia, tradycja, a teraźniejszość” podzielone na dwa bloki. W pierwszym bloku referaty wygłosili S. Koper „Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej – geneza powstania”, W. Bocheński „1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza”, ppłk dr W. Grobelski „Szwadrony kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939”, dr M. Bielecki „Wojskowa Służba Duszpasterska w II RP”.

Czytaj więcej: 14-15.08.2011 r. - Tomaszów Lubelski, 1.p.kaw. KOP

02.08.2011 r. - Góra Strękowa, ekshumacja kpt. Wł. Raginisa

W tegorocznych „Wydarzeniach” (17.06.2011 r. – Warszawa, z prac Zarządu SWPFG, oraz 17.02.2011 r. - Warszawa, Uchwała Zarządu SWPFG) pisaliśmy o poszukiwaniach miejsca pochówku dowódców obrony Odcinka „Wizna”, kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego. Występując pismami do władz państwowych i samorządowych wspieraliśmy działania Stowarzyszenie „Wizna 1939” zmierzające do ekshumacji szczątków obrońców z prawdopodobnego miejsca pochówku w mogile zbiorowej usytuowanej w m. Kurpiki u podnóża Góry Strękowej, w pasie drogowym drogi krajowej nr 64, w km 27+700.

Czytaj więcej: 02.08.2011 r. - Góra Strękowa, ekshumacja kpt. Wł. Raginisa

21.06.2011 r. - Warszawa, pogrzeb ś.p. Jacka Skalskiego

W Warszawie, na cmentarzu w Marysinie Wawerskim, odbył się pogrzeb śp. Jacka Skalskiego, historyka, z udziałem rodziny, przyjaciół i delegacji SWPFG w osobach Krystyny i Józefa Bocheńskich oraz Jana Czapiewskiego. Zmarły od 2003 r. był członkiem SWPFG, od blisko pięciu lat pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu. J. Bocheński pożegnał Zmarłego w imieniu Stowarzyszenia, wyraził podziękowanie za pomoc w druku wydawnictw upamiętniających istnienie Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, i walkę obu formacji w 1939 r., o których pamięć była zacierana przez totalitarny system i miała być skazana na zapomnienie.

Czytaj więcej: 21.06.2011 r. - Warszawa, pogrzeb ś.p. Jacka Skalskiego

17.06.2011 r. - Warszawa, z prac Zarządu SWPFG

Kpt. Władysław Raginis, s. Kazimierza i Genowefy urodził się 27.061908 r. w Dyneburgu. Był dowódcą plutonu w 4 kompanii Baonu Fortecznego KOP „Sarny”, a w 1939 r. dowódcą 3 kompanii ckm Baonu Fortecznego KOP „Osowiec”. 2.09.1939 r. objął dowództwo obrony dziesięciokilometrowego Odcinka „Wizna”. Do dyspozycji miał 720 żołnierzy, ckm-y i sześć armat 76 mm. Przyszło mu zmierzyć się z korpusem pancernym gen. Guderiana. 10.09.1939 r. po wyczerpaniu się amunicji rozkazał załodze opuścić schron i poddać się, a sam dopełniając złożonej przysięgi, że żywy nie opuści bronionej pozycji, wysadził się detonując granat.

Czytaj więcej: 17.06.2011 r. - Warszawa, z prac Zarządu SWPFG

16.06.2011 r. - Warszawa, siedziba Zarządu SWPFG

Zarząd Stowarzyszenia podjął 16.06.2011 r. uchwałę o nadaniu honorowego tytułu Szwadronu Reprezentacyjnego SWPFG wraz z barwami 1 Pułku Kawalerii KOP dla Ochotniczego Szwadronu Ułanów Ziemi Tomaszowskiej z m.p. w Majdanie Górnym k/Tomaszowa Lubelskiego. Uroczyste przekazanie certyfikatu i proporca w barwach 1 p.kaw. KOP odbędzie się 15.08.2011 r. na rynku w Tomaszowie Lubelskim. Udział w uroczystości zapowiedziała Konna Grupa im. 1 Pułku Kawalerii KOP z m.p. w Bielsku-Białej.

 

11.06.2011 r. - Zielonka, 97-lat por. Jana Grochowskiego

11.06.2011 r. wiceprezes Zarządu SWPFG płk K.Szczepański odwiedził mieszkającego w Zielonce, u córki, 97-letniego por. Jana Grochowskiego. Por. J.Grochowski urodził się 14.05.1914 r. w Witebsku. Po rewolucji rodzina zamieszkała w Białymstoku. W wieku 20 lat został powołany do Wojska Polskiego, do 3 baonu saperów stacjonującego w Wilnie. Uczęszczał do szkoły podoficerskiej, która znajdowała się na Górze Zamkowej.

Czytaj więcej: 11.06.2011 r. - Zielonka, 97-lat por. Jana Grochowskiego

03.06.2011 r. - Otrębusy, Święto Pułkowe 36 pp LA

W Gimnazjum im. 36 pułku piechoty Legii Akademickiej w Otrębusach odbyło się Święto Szkoły związane z 91. rocznicą bohaterskiej bitwy 36 pp LA pod Duniłowiczami. Na Święto Szkoły zaproszono prezesa Waldemara Bocheńskiego i Józefa Bocheńskiego z żoną Krystyną, członków SWPFG. Zaproszenie związane jest z faktem, że żołnierz 36 pp LA - st. sierż. Józef Bocheński (rocznik 1899) walczył 3.06.1920 r. pod Duniłowiczami wraz z bratem Wacławem, gdzie obaj wsławili się szczególną walecznością, za co Józef został wpisany na Listę Chwały 36 pp LA i odznaczony Krzyżem Srebrnym V kl. Orderu Wojennego Virtuti Militari, a Wacław Krzyżem Walecznych.

Czytaj więcej: 03.06.2011 r. - Otrębusy, Święto Pułkowe 36 pp LA

28.05.2011 r. - Sanok, Placówka Straży Granicznej

W sobotę, 28.05.2011 r., w Sanoku odbyła się uroczystość XX-lecia Straży Granicznej, podczas której dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej istnienie w Sanoku, w okresie międzywojennym, Straży Granicznej. Tablica, którą zamontowano na ścianie budynku Placówki SG, upamiętnia istnienie sztabu Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG, a w 1939 r. Komendy Obwodu Sanok. Inicjatywa wykonania tablicy pamiątkowej wyszła od funkcjonariuszy Placówki i W.Wesołkina, członka SWPFG i przewodnika beskidzkiego. Stowarzyszenie przyjęło w ub. roku patronat honorowy nad inicjatywą funkcjonariuszy mjr A.Siwca, komendanta Pacówki, i przekazało Placówce odlew odznaki SG II RP.

Czytaj więcej: 28.05.2011 r. - Sanok, Placówka Straży Granicznej

20.05.2011 r. - Sejny, Uroczystości rocznicowe

20 maja 2011 roku w Sejnach odbyły się uroczystości z okazji 85. rocznicy objęcia w ochronę granicy wschodniej przez Batalion KOP "Sejny" oraz z okazji 20. rocznicy powołania Straży Granicznej i 30. rocznicy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystości zorganizowało Koło Nr 14 ZŻWP, uroczystość prowadził prezes Koła por. rez. Jarosław Wojciechowicz. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w bazylice pw. Nawiedzenia NMP, w intencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy KOP. Mszę celebrował ks. prałat płk Stefan Dmoch.

Czytaj więcej: 20.05.2011 r. - Sejny, Uroczystości rocznicowe

20.05.2011 r. - Sala Tradycji w Placówce SG w Łaszczowie

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że 20 maja br., z okazji jubileuszu XX-lecia Straży Granicznej, w Placówce SG w Łaszczowie została otwarta Sala Tradycji Formacji Granicznych prezentująca SG II RP, KOP, WOP, SG III RP. Ekspozycję, opracowaną w oparciu o eksponaty z własnych zbiorów, przygotował sierż. sztab. SG Tomasz Sak, członek naszego Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: 20.05.2011 r. - Sala Tradycji w Placówce SG w Łaszczowie

19-20.05.2011 r. - Koszalin, Seminarium historyczne

W dniach 19-20.05.2011 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się Seminarium Historyczne p.t. "Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011", w którego trakcie przedstawiono 30 referatów. Przedstawiały one transformację brygad WOP w oddziały SG i historię wszystkich jednostek SG (KG, oddziały, ośrodki szkolenia) w minionym dwudziestoleciu, a także dzieje wszystkich dekanatów (rzymskokatolicki, prawosławny, grekokatolicki, ewangelicki) oraz historię związków zawodowych NSZZFSG i ZZPC MSWiA (pion SG).

Czytaj więcej: 19-20.05.2011 r. - Koszalin, Seminarium historyczne

19.05.2011 r. - Gimnazjum w Hannie, V-lecie imienia KOP

19 maja byliśmy zaproszeni do Gimnazjum im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Hannie z okazji V-lecia nadania imienia. SWPFG reprezentowali: Krystyna i Józef Bocheńscy, Jan Czapiewski, Maria Rubas i Zbigniew Żuk. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt i sekretarz gminy, dyrektor GOKiS, proboszcz miejscowej parafii, Komendant Placówki SG w Dołhobrodach, dyrektorzy i młodzież ze szkół z miejscowości Dańce, Holeszów, Zaświatycze.

Czytaj więcej: 19.05.2011 r. - Gimnazjum w Hannie, V-lecie imienia KOP

17.05.2011 r. - Białystok, XX-lecie Straży Granicznej

W Białymstoku, na placu pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się uroczystość z okazji XX-lecia Straży Granicznej. Uroczystość zorganizował Podlaski Oddział Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, Orkiestra Reprezentacyjna Str. Gran., funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Str. Gran., uczniowie miejscowego liceum o profilu Str. Gran., kombatanci oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego, burmistrz Bielska Podlaskiego, generałowie Wojska Polskiego i Straży Granicznej, duchowni, przedstawiciele formacji granicznych Litwy i Białorusi.

Czytaj więcej: 17.05.2011 r. - Białystok, XX-lecie Straży Granicznej

16.05.2011 r. - Warszawa, Komenda Główna Straży Granicznej

W Sali Kolumnowej Komendy Głównej SG w Warszawie 16.05.2011 r. z okazji XX-lecia SG odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń. Odznaczeniami wyróżniono m.in. członków SWPFG: Józefa Bocheńskiego – Złotym Krzyżem Zasługi RP za wieloletnią działalność społeczną, w tym dla upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej, Kajetana Szczepańskiego – Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Adama Kotułę i Antoniego Wolnego (obaj byli żołnierzami Września 1939 roku) oraz Waldemara Bocheńskiego – Brązowymi Medalami za Zasługi dla Straży Granicznej. Odznaczenia wręczali Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA, i gen. bryg. SG Leszek Elas, Komendant Główny SG. W imieniu odznaczonych głos zabrał J.Bocheński. Występując wraz z żoną przed szereg wyróżnionych podziękował za przyznane krzyże i medale, a Komendantowi Głównemu przekazał niewielki upominek od Stowarzyszenia oraz kilka egzemplarzy własnych opracowań. Fotografie z uroczystości otrzymano z KG SG.

14.05.2011 r. - Wirtualne Muzeum Polskich Formacji Granicznych

Jubileuszowi XX-lecia Straży Granicznej towarzyszyło otwarcie Wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych.

Jesteśmy dumni, że jako Stowarzyszenie mogliśmy wesprzeć projekt Straży Granicznej poprzez współpracę i udostępnienie swoich zbiorów przez naszych członków. Wszystkich zainteresowanych historią formacji granicznych zapraszamy na stronę www.muzeumsg.pl 

 

14.05.2011 r. - Gdańsk, XX-lecie Straży Granicznej

W sobotę, 14.05.2011 r. odbyły się w Gdańsku centralne uroczystości jubileuszu XX-lecia Straży Granicznej III RP pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Program uroczystości przewidywał Mszę Św. w intencji Straży Granicznej w Bazylice Mariackiej, uroczysty apel z mianowaniami generalskimi i promocją oficerską na Targu Węglowym, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG, koncert Orkiestry Morskiego Oddziału SG z udziałem Carillonu Mobilnego, pokaz dynamiczny na Motławie.

Czytaj więcej: 14.05.2011 r. - Gdańsk, XX-lecie Straży Granicznej

13.05.2011 r. - Jasło, szkolna uroczystość Katyńska

W Zespole Szkól nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Jaśle przy ul. Szkolnej 38, 13.05.2011 r. odbył się Apel Pamięci, podczas którego wspominano 16 Jaślan zamordowanych przez NKWD w 1940 r., a odegraniu Mazurka Dąbrowskiego oraz wciągnięciu na maszt przez harcerzy flagi państwowej, uczniowie wykonali przygotowany żałobny program. Zaprzyjaźniony ze Szkołą i 139 DH im. płk. Leopolda Lisa-Kuli - Józef Bocheński – prowadził gawędę z gimnazjalistami oraz spotkał się w harcówce -„Hapcówce” ze „swoimi” (jak ich nazywa, bo sam jest Jaślaninem z przed ponad pół wieku) harcerkami i harcerzami.

Czytaj więcej: 13.05.2011 r. - Jasło, szkolna uroczystość Katyńska

06.05.2011 r. - Uniwersytet w Białymstoku, Sympozjum naukowe

W dniu 6.05.2011 r., z okazji XX-lecia Straży Granicznej, w auli Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się Sympozjum Naukowe „Ochrona granicy państwowej w latach 1918-2011 w Polsce północno-wschodniej”. Organizatorami Sympozjum byli: Katedra Historii 1918-1945 Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych i Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 06.05.2011 r. - Uniwersytet w Białymstoku, Sympozjum naukowe

28.04.2011 r. - Warszawa, siedziba SWPFG

Ponownie gościliśmy w siedzibie SWPFG naszego rodaka, gościa z Ukrainy udającego się do Watykanu na uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II, phm Aleksandra Radicę, komendanta Hufca „Wołyń” i dyrektora Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wspólnym wyjeździe harcerzy z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy na uroczystości beatyfikacyjne, i o najbliższych zamierzeniach Hufca „Wołyń”. Harcerze planują utworzenie w starym budynku szkoły w Tynnem izby pamięci, poświęconej wspólnej historii obu narodów, w tym Korpusowi Ochrony Pogranicza i walkom żołnierzy kompanii fortecznej baonu „Sarny” na pozycji „Tynne”, oraz pomieszczenia „gościnnego”, w którym można by było przenocować odwiedzających ich gości. Niedawno odnaleziono resztki przedwojennego sztandaru Hufca, na podstawie których w Polsce odtwarzany jest sztandar. Uroczystość nadania nowego sztandaru planowana jest na 17.09.2011 r. W trakcie spotkania prezes Zarządu SWPFG wręczył dh A. Radicy legitymację członka Stowarzyszenia. Przekazano również kilkanaście egz. nr 16 (22-28.04.2011) Kuriera Południowego, w którym opisano wizytę młodzieży ze szkoły w Zdołbunowie w pruszkowskim Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

15.04.2011 r. - Strachosław, Dąb Pamięci

15 kwietnia byliśmy zaproszeni do Zespołu Szkół w Strachosławiu k/Chełma, gdzie 7.11.2008 r. posadzono Dąb Pamięci komisarzowi SG i kpt.WP Józefowi Bocheńskiemu, jeńcowi obozu w Kozielsku, zamordowanemu przez NKWD w Katyniu 23.04.1940 r. Już po raz trzeci odbyła się uroczystość składania kwiatów i zapalania światełka pamięci przy Dębie Pamięci, a młodzież jak co roku przedstawiła okolicznościowy program patriotyczny.

Czytaj więcej: 15.04.2011 r. - Strachosław, Dąb Pamięci

15.04.2011 r. - Pruszków, Dęby Pamięci

W piątek w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego zasadzono Dęby Pamięci dla uhonorowania nadkom.PP A.Bąka (ur. w Pruszkowie) i asp.PP S.Kaliskiego (w 1939 r. k-dta posterunku PP w Brwinowie) zamordowanych w 1940 r. przez NKWD w Kalininie (Twerze) oraz mjr rez.WP W.Gomulińskiego (oficera łączności, brata dyrektora szkoły z 1939 r.) zamordowanego 23.04.1940 r. w Katyniu.

Czytaj więcej: 15.04.2011 r. - Pruszków, Dęby Pamięci

14.04.2011 r. - Zawady, Dąb Pamięci

Zespół Szkół w Zawadach k/Białegostoku dołączył do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Katyń ... ocalić od zapomnienia". W przykościelnym parku, w bezpośrednim sąsiedztwie dębu posadzonego na X-lecie II RP, posadzono Dąb Pamięci dla uhonorowania ofiary komisarza Str. Gran. Ludwika Weigela, komendanta komisariatów Krempna (1932-1933) Jaśliska (1934-1935), Lipnica (1938-1939), kwatermistrza Insp. Gran. Jasło (1935-1938), żołnierza Września 1939 r. w GO "Czersk" armii "Pomorze", pojmanego po 17.09.1939 r. przez sowieckie NKWD, więźnia obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w 04.1940 r. przez NKWD-owskich oprawców z Kalinina (Tweru).

Czytaj więcej: 14.04.2011 r. - Zawady, Dąb Pamięci

31.03.2011 r. - Warszawa, siedziba SWPFG

Dzisiaj, w siedzibie Stowarzyszenia - w gmachu Komendy Głównej Straży Granicznej, gościliśmy phm. Aleksandra Radicę, komendanta Hufca Harcerskiego "Wołyń" Polskiego Harcerstwa na Ukrainie. A.Radica opowiedział o swojej dotychczasowej pracy z młodzieżą w Ukrainie, a także o najbliższych zamierzeniach. W marcu br. z jego inicjatywy powstało wojewódzkie, Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego, z siedzibą w Zdołbunowie. Mamy nadzieję, że już niedługo będą wymierne efekty pracy Centrum, w tym współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Czytaj więcej: 31.03.2011 r. - Warszawa, siedziba SWPFG

30.03.2011 r. - Wizyta w Szymankowie

W dniach 29-30.03. prezes zarządu Stowarzyszenia inż. W.Bocheński wykonując obowiązki zawodowe rzeczoznawcy, przebywał służbowo na terenie Żuław. Przedmiotem pracy była ocena zakresu szkód w nawierzchniach i korpusach dróg na terenie powiatu malborskiego po zimowych roztopach. W trakcie podróży służbowej prezes odwiedził Szymankowo, miejscowość położoną do wybuchu wojny przy granicznym węźle kolejowym. 1.09.1939 r. szymankowscy kolejarze skierowali tu na ślepy tor niemiecki pociąg pancerny, który miał podstępnie zaatakować i obsadzić załogą stację kolejową w polskim Tczewie.

Czytaj więcej: 30.03.2011 r. - Wizyta w Szymankowie

29.03.2011 r. - Zawady, lekcja historii o KOP

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Zawadach, w Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza, odbyła się lekcja historii prowadzona przez wiceprezesa SWPFG, płk SG rez. Kajetana Szczepańskiego. W trakcie wykładu uczniowie szkoły zapoznali się z historią polskiej formacji granicznej - Korpusem Ochrony Pogranicza, ochraniającym wschodnią granicę Rzeczypospolitej w latach 1924-1939.

Czytaj więcej: 29.03.2011 r. - Zawady, lekcja historii o KOP

28.03.2011 r. - Pruszków, ZSTiO

Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2, od września ub. roku współpracuje z ukraińską Szkołą Średnią ze Zdołbunowa, mieszczącą się przy ul. Mickiewicza. We wrześniu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili szkołę w Zdołbunowie. Podczas pobytu w Ukrainie zwiedzili m.in. Zdołbunów, Poczajów i Krzemieniec. 27.03. młodzież ukraińska wraz z nauczycielami przyjechała z rewizytą do Pruszkowa. W poniedziałek, 28.03., odbyło się uroczyste powitanie gości z Ukrainy.

Czytaj więcej: 28.03.2011 r. - Pruszków, ZSTiO

22.03.2011 r. - Brwinów, „Katyń … ocalić od zapomnienia”

W Urzędzie Gminy Brwinów został zawiązany Zespół miejsko-gminny ds. realizacji programu edukacyjnego „Katyń … ocalić od zapomnienia” pod patronatem Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Zespół tworzą dyrektorzy czterech gminnych Zespołów Szkół i Liceum Ogólnokształcącego. Członek SWPFG Józef Bocheński podjął się przedstawienia kilku prelekcji multimedialnych, przybliżających młodzieży kulisy zbrodni katyńskiej – tak niestety mało znanej; jak pokazują nagrania telewizyjne: dwudziestolatkowie sytuują mord nawet na rok 1950, wskazują błędnie oprawców. To skutki sowieckiego, a później ubowskiego, pół wieku trwającego zacierania historii. Dorośli zamiast narzekać na brak patriotyzmu młodzieży, muszą wpajać jej wiedzę o tradycjach i losach narodu. Właśnie temu ma służyć powołanie Zespołu. Na kwiecień 2012 r. zaplanowano w Brwinowie wystawę katyńską i sadzenie Dębów Pamięci przy szkołach. „Składanie kwiatów pod istniejącym Pomnikiem Niepodległości, to tylko konsumpcja tego, co zbudowało poprzednie pokolenie, a trzeba z żywymi naprzód iść” – jak ocenił to Józef Bocheński, Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

10.03.2011 r. - Pruszków, wystawa poświęcona PP II RP

W Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie odbyło się otwarcie połączonych wystaw: Policja Państwowa na północno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej 1919-1939 (autor: Marek Gajewski, Muzeum Wojska Białystok), Na nieludzkiej ziemi Charków – Katyń – Miednoje (autor: Aleksander Załęski) i Policjanci II RP w dołach śmierci Miednoje (autor: Waldemar Bocheński). Okolicznościowe prelekcje wygłosili mjr Zygmunt Kowalczyk, przedstawiciel KG Policji i A.Załęski, uczestnik ekshumacji w Charkowie i Miednoje.

Czytaj więcej: 10.03.2011 r. - Pruszków, wystawa poświęcona PP II RP

08.03.2011 r. - Góra Kalwaria, budynki d. CSSG

Serwis przedstawia stan obecny, popadających od lat w ruinę, budynków głównych d. Centralnej Szkoły Straży Celnej i Centralnej Szkoły Straży Granicznej (1928-1933) w Górze Kalwarii.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej "Galerii", gdzie pod zakładką "Straż Graniczna" można obejrzeć zdjęcia przedstawiające stan budynków w latach świetności CSSC i CSSG (1925-1933).

Czytaj więcej: 08.03.2011 r. - Góra Kalwaria, budynki d. CSSG

05.03.2011 r. - Jasło, wręczenie sztandaru 139 DH

W dwudziestą rocznicę powstania 139 DH im. płk Leopolda Lisa - Kuli, działającej przy Zespole Szkól nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Jaśle, Drużyna otrzymała sztandar. Drużyna ta współpracowała ze SWPFG we wszystkich organizowanych na Podkarpaciu uroczystościach, m.in. w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Komendy Obwodu Jasło Straży Granicznej (15.09.2009), w uroczystości nadania imienia strz. K.Mazurczaka mostowi na rzece Ropie k/Jasła (22.09.2010). W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła delegacja SWPFG w składzie: Krystyna i Józef Bocheńscy oraz Paweł Okulski – skarbnik Zarządu. 139 DH została wcześniej odznaczona medalem „Pro Memoria”, za zasługi i patriotyczną działalność (patrz również: notka z 14.05.2010: Jasło, 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej). Dwa dni później delegacja była serdecznie przyjęta przez wójta Gminy Jasło p. S.Pankiewicza, któremu J.Bocheński, autor, wręczył pamiątkowy album „Przywracanie Pamięci” (album II), a następnego dnia została przyjęta przez burmistrza Jasła p. A.Czerneckiego, który otrzymał pamiątkowy album „Przywracanie Pamięci” (album I). Podczas spotkań z Władzami Miasta i Gminy Jasło omówiono propozycje dalszej wspólnej działalności na Podkarpaciu.

17.02.2011 r. - Warszawa, Uchwała Zarządu SWPFG

Współpracujące z nami od lat Stowarzyszenie „Wizna 1939” dąży do przeprowadzenia ekshumacji i pochówku w ceremoniale wojskowym szczątków żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych we wrześniu 1939 r. w rejonie Góry Strękowej. Polegli obrońcy odcinka „Wizna”, kpt.W.Raginis, por.S.Brykalski i nieznany żołnierz, zostali pochowani we wrześniu 1939 r. obok schronu dowodzenia. Po zajęciu pozycji przez wojska sowieckie, ciała polskich żołnierzy zostały odkopane i wrzucone do dołu wykopanego obok rowu odwadniającego drogę Białystok – Łomża.

Czytaj więcej: 17.02.2011 r. - Warszawa, Uchwała Zarządu SWPFG

14.02.2011 r. - Zawady, Gimnazjum im. KOP

We wrześniu ub. roku, Uchwałą Rady Gminy Zawady, Gimnazjum w Zawadach (pow. białostocki) otrzymało imię Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas spotkania członków Zarządu SWPFG z p. Arturem Skrobczyńskim, dyrektorem Zespołu Szkół w Zawadach (spotkanie 17.01.2011 r.), ustalono ze Stowarzyszenie nawiąże stałą współpracę ze Szkołą, w ramach której prelegenci przedstawią uczniom historię formacji granicznych, począwszy od 1918 r., omówią tematykę katyńską, włączą Szkołę do Programu Edukacyjnego "Katyń ... ocalić od zapomnienia", pomogą w zabezpieczeniu należytej oprawy uroczystości wręczenia sztandaru Gimnazjum.

Czytaj więcej: 14.02.2011 r. - Zawady, Gimnazjum im. KOP

10.02.2011 r. - Koszalin, COS SG i Politechnika

W drodze powrotnej ze spotkania zespołu organizacyjnego wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych i po zakończeniu kwerendy w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia odwiedzili Oddział IPN w Szczecinie, gdzie spotkali się z dr P.Skubiszem, a następnie odwiedzili Centralny Ośrodek Szkolenia SG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Politechnikę w Koszalinie. Na Politechnice odbyli spotkanie z prof. dr hab. B.Polakiem, autorem licznych publikacji historycznych, m.in. poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu, wojsku i formacjom granicznym II RP.

Czytaj więcej: 10.02.2011 r. - Koszalin, COS SG i Politechnika

3-9.02.2011 r. - Pruszków, Zespół Szkół Technicznych

W dniach 3-9.02. br. członek Stowarzyszenia, kpt. rez. Józef Bocheński, przedstawił uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego cykl pięciu dwugodzinnych wykładów, poświęconych zagładzie elit politycznych i kulturalnych Polski w akcji katyńskiej. J.Bocheński, Opiekun Miejsc Pamięci Narodu, jest synem komisarza Straży Granicznej, więźnia sowieckiego obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu 23.04.1940 r.

Czytaj więcej: 3-9.02.2011 r. - Pruszków, Zespół Szkół Technicznych

7-8.02.2011 r. - Szczecin, Archiwum Straży Granicznej

W dniach 7-8.02. na terenie ASG w Szczecinie odbyło się spotkanie członków zespołu redakcyjnego wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych z płk Krzysztofem Gawędą, dyrektorem BOIN Komendy Głównej SG w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli bezpośredni wykonawcy projektu, przedstawiciele Archiwum SG oraz pozostali członkowie zespołu reprezentujący Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie, Placówkę SG w Szczecinie i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Czytaj więcej: 7-8.02.2011 r. - Szczecin, Archiwum Straży Granicznej

01.02.2011 r. - Zespół Szkół w Zawadach

1.02. SWPFG wypożyczyło Zespołowi Szkół wystawę poświęconą 80-leciu Straży Granicznej II RP, składającą się z piętnastu plansz o wymiarach 70x100 cm, oprawionych w antyramy ze stojakami. Wystawa, której autorem jest K.Szczepański, będzie prezentowana w Szkole do końca marca br. W drugi poniedziałek lutego W.Bocheński przedstawi młodzieży prezentację poświęconą Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 01.02.2011 r. - Zespół Szkół w Zawadach

26.01.2011 r. - Białystok, cmentarz św. Rocha

Wiceprezes Zarządu płk K.Szczepański odwiedził cmentarz Św. Rocha w Białymstoku, na którym odnalazł fragmenty betonowego nagrobka zdemontowanego z grobu strażnika SG Stanisława Zabulskiego. Grób strażnika został zlikwidowany przy okazji porządkowania cmentarza w 2010 r., bowiem od wielu lat kwatera nie była opłacana przez rodzinę. Strażnik St.Zabulski był szeregowym Straży Granicznej (odpowiednik podoficera WP), służył w Komisariacie Wewnętrznym w Białymstoku. Żył zaledwie 37 lat.

Czytaj więcej: 26.01.2011 r. - Białystok, cmentarz św. Rocha

18.01.2011 r. - Białystok, Podlaski Oddział Straży Granicznej

We wtorek prezes i wiceprezes Stowarzyszenia odbyli robocze spotkania w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej im. gen. dyw. H.Minkiewicza, w Uniwersytecie Białostockim i w Muzeum Wojska. Podczas rozmowy z Komendantem Oddziału płk SG Leszkiem Czechem omówiono m.in. kwestie związane z podtrzymaniem dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia z Oddziałem, sprawy związane z przygotowywanym przez SWPFG dla gimnazjów i szkól podstawowych konkursem wiedzy o formacjach granicznych oraz możliwość zabezpieczenia przez kompanię Oddziału uroczystości w Gimnazjum w Zawadach.

Czytaj więcej: 18.01.2011 r. - Białystok, Podlaski Oddział Straży Granicznej

17.01.2011 r. - Zespół Szkół w Zawadach

We wrześniu 2010 roku Rada Gminy Zawady nadała miejscowemu Gimnazjum imię Korpusu Ochrony Pogranicza. 17.01. br. członkowie Zarządu SWPFG W. Bocheński (prezes) i K.Szczepański (wiceprezes) spotkali się w Zawadach z dyrektorem Zespołu Szkół p. Arturem Skrobczyńskim w celu omówienia współpracy Stowarzyszenia z Gimnazjum. Stowarzyszenie przeprowadzi w Szkole prelekcje z pokazami audiowizualnymi, przybliżające uczniom historię polskich formacji granicznych.

Czytaj więcej: 17.01.2011 r. - Zespół Szkół w Zawadach

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +