• naglowek waski

10.06.2021 r. - Warszawa

Wręczenie odznaczeń i medal z okazji 30. rocznicy utworzenia Straży Granicznej

W dniu 10.06.2021 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone medale i odznaczenia z okazji 30. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wręczył „Krzyże Zasługi” oraz medale „Za Długoletnią Służbę” - przyznane przez Prezydenta RP, a także medale „Za Zasługi dla Straży Granicznej” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wśród odznaczonych byli członkowie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych:

  1. Miłosz FILIPOWIAK
  2. st. chor. szt. SG Marek MAJEWSKI

którzy zostali odznaczeni srebrnymi medalami „Za długoletnią służbę”.

Wręczeniu odznaczeń i medali towarzyszył poczet sztandarowy KGSG.

02

06

08

11

30

33

80

 

21.05.2021 r. - Chełm

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK odbyła się uroczystość poświęcona 30. rocznicy powołania formacji. Oddział, ochraniający granicę państwa z Białorusią i Ukrainą o długości 467 km jest największym z dziewięciu, które funkcjonują w strukturze Straży Granicznej. W skład Nb.OSG wchodzi dwadzieścia placówek i Ośrodek Strzeżony. Stan pandemii i wynikające z niego ograniczenia spowodowały, że obchody, podobnie jak ubiegłoroczne, odbyły się w ograniczonym zakresie i z zachowaniem wymagań sanitarno-higienicznych, w związku z czym w uroczystości wzięła udział wąska grupa zaproszonych gości: przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i współpracujących służb mundurowych.

Czytaj więcej: 21.05.2021 r. - Chełm

20.05.2021 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. J. Bocheńskiego odbyła się uroczystość poświęcona 30. rocznicy powołania formacji. Oddział, ochraniający granicę państwa z Republiką Słowacji na odcinku o długości 87,43 km i z Republiką Czech na odcinku 357,91 km, jest jednym z dziewięciu, które funkcjonują w strukturze Straży Granicznej. W skład ŚOSG wchodzą cztery placówki: Ruda Śląska z Grupą Zamiejscową w Sosnowcu, Bielsko-Biała, Katowice-Pyrzowice (MPL "Katowice") z Grupą Zamiejscową w Częstochowie (woj. śląskie) oraz Placówka Opole (woj. opolskie).

 

Czytaj więcej: 20.05.2021 r. - Racibórz

11.05.2021 r. - Praszka

Z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Muzeum Miejskim udostępniono wystawę przygotowaną ze zbiorów m.in. naszego członka Tadeusza Pruchniewskiego. Na wystawie prezentowane są militaria, broń, dokumenty, fotografie, odezwy, broszury, listy, broń, medale i odznaczenia związane z Plebiscytem Śląskim.

Praszka, z racji swojego położenia przy samej granicy polsko-niemieckiej, odgrywała szczególną rolę, zarówno w okresie plebiscytu jak i powstań śląskich. Działał tutaj posterunek wywiadowczy, w 1919 r. założono Komitet Pomocy Górnoślązakom, a następnie Komitet Plebiscytowy, który po wybuchu III Powstania Śląskiego przekształcił się w Komitet Pomocy Powstańcom. W powstaniach brali udział późniejsi żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 11.05.2021 r. - Praszka

15.03.2021 r. - Opole

W Muzeum Jeńców Wojennych wernisaż wystawy czasowej pt. " Na straży granic. Straż Graniczna II RP na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej".

Ekspozycja ma na celu upamiętnienie zapomnianych bohaterów polski niepodległej, ich żołnierskiego trudu w obronie granic, przybliża wezwania, przed jakimi stanęli strażnicy u zarania II RP.

Czytaj więcej: 15.03.2021 r. - Opole

08.03.2021 r. - Racibórz

122. rocznica urodzin patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego.

8 marca 2021 roku w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nowo przyjęci funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli ślubowanie. Drugie w tym roku ślubowanie od dziesięciorga nowych funkcjonariuszy odebrał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. W obecności kadry kierowniczej pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz życzył im zadowolenia i satysfakcji z pełnienia służby w naszej formacji.

Czytaj więcej: 08.03.2021 r. - Racibórz

01.02.2021 r. - Sobowice

1 lutego 2021 roku Major Leon Kaleta - najstarszy mieszkaniec regionu obchodził 109 urodziny. Wyjątkowego jubilata odwiedził tego dnia wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wraz z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministrem Andrzejem Derą. Major Leon Kaleta z rąk ministra otrzymał kolejne odznaczenie: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostojnego jubilata otaczała rodzina. Nie mogło zabraknąć wspaniałego, urodzinowego tortu.

Pan Leon wciąż zachwyca wspaniałą postawą, zdrowiem i sprawnością fizyczną. Swoich gości powitał z nienaganną gracją. Ubrany w garnitur, w postawie stojącej - na baczność - przyjął nadane mu odznaczenie.

Czytaj więcej: 01.02.2021 r. - Sobowice

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'21

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +