• naglowek waski

30.11.2021 r. - Warszawa

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału SG z okazji obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas tej uroczystości Komendant NwOSG gen. bryg. SG Robert Bagan otrzymał, przyznany przez Zarząd SWPFG, medal "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic". Pan komendant przekazał, zaadresowane do naszego prezesa, podziękowanie za wieloletnią współpracę.

Czytaj więcej: 30.11.2021 r. - Warszawa

11.11.2021 r. - Wójcin

Stowarzyszenie Historyczne Gloria Victis zaprasza na mszę świętą w intencji strażników granicznych komisariatu Dzietrzkowice i urzędników Urzędu Celnego w Goli.

Czytaj więcej: 11.11.2021 r. - Wójcin

19-20.10.2021 r. - Sanok

W dniach 19-20.10.2021 r. nasi Koledzy, W. Bocheński (prezes) i A. Olichwiruk (wiceprezes), odwiedzili Sanok. Celem krótkiego, roboczego pobytu w Sanoku były rozmowy dotyczące organizacji w 2022 r. uroczystości 30-lecia SWPFG, a także budowy kolejnych ogniw karpackiego szlaku turystycznego upamiętniającego komisariaty i placówki Straży Granicznej II RP. W trakcie wizyty w Sanoku zwiedzono wystawę "100-lecie szabli polskiej wz.21", po której oprowadził jej autor i właściciel zbioru Robert Fedyk, uczestnik naszego spotkania. W sanockim spotkaniu uczestniczyli także koledzy Wojciech Wesołkin (Sanok) i Lesław Wilk (Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie).
 

Czytaj więcej: 19-20.10.2021 r. - Sanok

29-30.09.2021 r. - Lublin, Wytyczno

Obchody 82. rocznicy bitwy pod Wytycznem poprzedziła konferencja edukacyjna poświęcona Korpusowi Ochrony Pogranicza, która odbyła się w siedzibie IPN Oddział Lublin.
Przed jej rozpoczęciem, prezes SWPFG W. Bocheński udekorował sztandar Centrum Edukacji Mundurowej im. Mjr. Władysława Raginisa w Ełku, przyznanym przez zarząd, medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic", odznaczona została także dr Dominika Siemińska naczelnik Wydziału Kresowego w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Warszawie.

Czytaj więcej: 29-30.09.2021 r. - Lublin, Wytyczno

18-19.09.2021 r. - Jaśliska

W malowniczej scenerii Beskidu Niskiego, w wrześniowy weekend, uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających Straż Graniczną II RP na terenie dzisiejszej gminy Jaśliska: komisariaty Jaśliska i Posada Jaśliska oraz placówki II Linii Czeremcha, Wola Wyżna i Jasiel oraz działania KOP-u.

W pierwszym dniu, w Sali Widowiskowej GOK, odbył się wernisaż wystawy czasowej poświęconej polskim formacjom granicznym 1918-1939, na której pokazano kilkaset eksponatów pochodzących ze zbiorów Prezesa SWPFG W. Bocheńskiego i Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie Lesława Wilka. Niektóre z nich nie były dotąd prezentowane w Polsce. Wśród eksponatów znalazły się oryginalny mundur oficera SG, czapki, w tym oryginalna zimowa SG, broń biała i palna, hełmy, orły czapkowe, ordery i odznaczenia, odznaki, ryngrafy, legitymacje, dyplomy, wyposażenie kancelarii, instrukcje, czasopisma, książki, elementy oporządzenia, artefakty znalezione na polach bitew, pamiątki osobiste, albumy i fotografie, itp.

Czytaj więcej: 18-19.09.2021 r. - Jaśliska

Koszalin 15-16.09.2021 r. - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

W dniach 15-16.09.2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się konferencja historyczna "Współczesność oparta na tradycji - 30 lat Straży Granicznej" zorganizowana przez Komendę Główną SG, Centralny Ośrodek Szkolenia SG i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie przy współudziale Politechniki Koszalińskiej, którą prowadzili prof. Bogusław Polak, dr hab. Michał Polak i mjr SG dr Artur Ochał.

Czytaj więcej: Koszalin 15-16.09.2021 r. - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

12.09.2021 r. - Gola

W 97. rocznicę utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza, w miejscu historycznym związanym z przejściem pomiędzy Rzeszą i Polską, gdzie Prosna do wybuchu II wojny światowej, przez sześć wieków była rzeką graniczną, odbył się "Piknik Historyczny na pograniczu. Wielka historia w małych Ojczyznach". Organizator uroczystości, Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej z Wielunia, tym wydarzeniem zakończyło projekt gminy Bolesławiec poświęcony Straży Granicznej w okresie 20-lecia międzywojennego.

Czytaj więcej: 12.09.2021 r. - Gola

05.09.2021 r. - Gumniska, Kałużówka

Uroczystości 77. rocznicy Akcji "Burza" i Bitwy na Kałużówce.
Obchody rozpoczęły się Mszą św., w intencji poległych w tych zmaganiach, w kościele parafialnym w Gumniskach, uświetnioną udziałem w liturgii Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po zakończonej Mszy św. poseł do Sejmu RP Jan Warzecha i starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek jako wnioskodawcy dokonali dekoracji członka SWPFG Józefa Pluty Medalem "Pro Patria", przyznanym decyzją Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
Następnie na polanie Kałużówka, jako miejscu walki, odmówiona została modlitwa przez ks.Antoniego Pyznara, proboszcza Parafii Gumniska. Po Apelu Poległych uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem upamiętniającym poległych w tej największej bitwie partyzanckiej Podkarpacia.

Czytaj więcej: 05.09.2021 r. - Gumniska, Kałużówka

04-05.09.2021 r. - Biskupice Radłowskie

Obchody 82. rocznicy obrony mostu na Dunajcu rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową w kościele pw. NMP z Częstochowy w Biskupicach Radłowskich. Następnie miejscowe społeczeństwo, w tym młodzież szkolna i licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy w Radłowie, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i parlamentarzyści udali się pod pomnik na przyczółku mostu, gdzie została odprawiona, pod przewodnictwem miejscowego ks. proboszcza Marka Bacha Msza św. w intencji około 300 poległych i zaginionych żołnierzy, w tym formacji KOP-u oraz mieszkańców Biskupic Radłowskich.

Czytaj więcej: 04-05.09.2021 r. - Biskupice Radłowskie

29.08.2021 r. - Góra Kalwaria

W Ośrodku Kultury, podczas Konferencji naukowej "Centralna Szkoła Straży Granicznej w Górze Kalwarii 1928-1933", zebrani wysłuchali referatów wygłoszonych przez dr. Antoniego Krzysztofa Sobczaka "Mazowiecki Inspektorat SG - stan badań", Marka Fijałkowskiego "Pamiątki SG w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile", kpt. SG Grzegorza Cwyla "Straż Graniczna dziś", Waldemara Bocheńskiego "Centralna Szkoła SG w Górze Kalwarii" oraz nadesłanego przez ppłk. SG w st. spocz. Wojciecha Grobelskiego "Historia SG II RP".

Czytaj więcej: 29.08.2021 r. - Góra Kalwaria

22.08.2021 r. - Silna

W niedzielę na cmentarzu w Silnej (dzisiaj gm. Pszczew) odbyło się poświęcenie nagrobka st. str. SG Antoniego Palucha, który jako jeden z pierwszych żołnierzy polskich zginął 1 września 1939 r. w potyczce z żołnierzami Wehrmachtu niedaleko przejścia granicznego (P/D) w Silnej, jeszcze zanim rozległy się pierwsze strzały na Westerplatte. Zdążył jeszcze oddać strzał, którym powalił Niemca, być może pierwszą ofiarę blitzkriegu.

Czytaj więcej: 22.08.2021 r. - Silna

15.08.2021 r. - Piaski gmina Bolesławiec

Na zaproszenie Samorządu Powiatu Wieruszowskiego delegacja naszego stowarzyszenia, z prezesem W. Bocheńskim, uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego 4 szwadronowi 1 Pułku Kawalerii KOP. Po okolicznościowych przemówieniach i odsłonięciu tablicy, starosta wieruszowski wręczył "Akt przekazania patronatu nad obeliskiem" Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. KOP w Bolesławcu.

1 p. kaw. KOP został utworzony w marcu 1939 na bazie 8. szwadronów dyslokowanych dotychczas na granicy wschodniej, dowódcą został ppłk Feliks Kopeć. Ułani 4 szwadronu "Rokitno" pierwsze starcie z Niemcami rozpoczęli w godzinach rannych już 1 września w okolicy Bolesławca nad Prosną.

Czytaj więcej: 15.08.2021 r. - Piaski gmina Bolesławiec

10.08.2021 r. - Dołhinów, Białoruś

Attaché Obrony w Ambasadzie Polski w Mińsku płk Jarosław Kembrowski i ppłk SG Marek Gierasimiuk, oficer łącznikowy Straży Granicznej naBiałorusi, zapalili znicze na cmentarzu w Dołhinowie. Wizyta miała związek ze zbliżającym się świętem Wojska Polskiego. Na tym cmentarzu oprócz żołnierzy z 1920 roku - jest również pięć mogił żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza ze strażnicy "Pohost" kompanii "Dołhinów", którzy polegli w pierwszym dniu agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku.

Czytaj więcej: 10.08.2021 r. - Dołhinów, Białoruś

18-21.07.2021 r. - Dukla - Czeremcha - Krosno - Jasiel - Wola Wyżna - Jaśliska

W podkarpackich Jaśliskach do kwietnia 1936 r, funkcjonował Komisariat Straży Granicznej podlegający pod  Inspektorat Graniczny Jasło Zachodniomałopolskiego Inspektoratu Okręgowego z m.p. w Krakowie. Komisariatowi podlegały Placówki I Linii w Czeremsze, Jasielu, Woli Wyżnej i Olchowcu. W 2008 r. nasi członkowie rozpoczęli działania mające na celu upamiętnienie Straży Granicznej II RP na terenie dzisiejszych powiatów jasielskiego i krośnieńskiego. Dotąd udało nam się upamiętnić tablicą IG SG Jasło (2009 r.) i nadać imię strzelca KOP K. Mazurczaka bronionemu przez niego mostowi na rzece Ropie w Trzcinicy (2011 r.), a także współtworzyć program "Było ... nie minęło", odcinek 24 - "Karpackie dramaty", poświęcony strażnikom granicznym i KOP-istom, obrońcom południowej granicy przed atakami Slovenskiej Polnej Armady we wrześniu 1939 r.  "Co się odwlecze, to nie uciecze", mówi stare polskie porzekadło.

Czytaj więcej: 18-21.07.2021 r. - Dukla - Czeremcha - Krosno - Jasiel - Wola Wyżna - Jaśliska

07.07.2021 r. - Umowa o współorganizacji

W dniu 7 lipca 2021 r. została podpisana umowa o współorganizacji projektu pt: "Upamiętnianie Centralnej Szkoły Straży Granicznej w Górze Kalwarii" pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii a Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Czytaj więcej: 07.07.2021 r. - Umowa o współorganizacji

18.06.2021 r. - Góra Kalwaria

W pięknej czerwcowej scenerii, na plaży nad Wisłą, odbył się wieczór autorski dr. Piotra Rytko, prezesa TOnZ Oddział/Czersk, który opowiedział o swojej najnowszej książce "Z biegiem Wisły. Przewodnik po podwarszawskim Urzeczu". W przewodniku znalazły się krótkie notki poświęcone Centralnej Szkole Straży Celnej i Centralnej Szkole Straży Granicznej, które funkcjonowały w Górze Kalwarii w latach 1924-1933, oraz strażnikom-elewom, którzy utonęli w nurtach Wisły i zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Jednym z gości zaproszonych na wieczór autorski był prezes SWPFG Waldemar Bocheński.

Czytaj więcej: 18.06.2021 r. - Góra Kalwaria

11.06.2021 r. - Góra Kalwaria

W Ogrodzie Miejskim w Górze Kalwarii, który powstał w miejscu dawnej Królewskiej Komory Solnej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku zorganizowało spotkanie autorskie III Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza. Podczas spotkania autorzy artykułów zreferowali tematykę artykułów, wystąpił także Zespół Ludowy Urzeczeni. TOnZ O/Czersk, obok Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, wspiera nas w organizacji przygotowanej na 29.08.2021 r. uroczystości upamiętniającej istnienie w latach 1924-1933 Centralnej Szkoły Straży Celnej i Centralnej Szkoły Straży Granicznej.

 

Czytaj więcej: 11.06.2021 r. - Góra Kalwaria

10.06.2021 r. - Warszawa

Wręczenie odznaczeń i medal z okazji 30. rocznicy utworzenia Straży Granicznej

W dniu 10.06.2021 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone medale i odznaczenia z okazji 30. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wręczył „Krzyże Zasługi” oraz medale „Za Długoletnią Służbę” - przyznane przez Prezydenta RP, a także medale „Za Zasługi dla Straży Granicznej” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj więcej: 10.06.2021 r. - Warszawa

21.05.2021 r. - Chełm

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK odbyła się uroczystość poświęcona 30. rocznicy powołania formacji. Oddział, ochraniający granicę państwa z Białorusią i Ukrainą o długości 467 km jest największym z dziewięciu, które funkcjonują w strukturze Straży Granicznej. W skład Nb.OSG wchodzi dwadzieścia placówek i Ośrodek Strzeżony. Stan pandemii i wynikające z niego ograniczenia spowodowały, że obchody, podobnie jak ubiegłoroczne, odbyły się w ograniczonym zakresie i z zachowaniem wymagań sanitarno-higienicznych, w związku z czym w uroczystości wzięła udział wąska grupa zaproszonych gości: przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i współpracujących służb mundurowych.

Czytaj więcej: 21.05.2021 r. - Chełm

20.05.2021 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. J. Bocheńskiego odbyła się uroczystość poświęcona 30. rocznicy powołania formacji. Oddział, ochraniający granicę państwa z Republiką Słowacji na odcinku o długości 87,43 km i z Republiką Czech na odcinku 357,91 km, jest jednym z dziewięciu, które funkcjonują w strukturze Straży Granicznej. W skład ŚOSG wchodzą cztery placówki: Ruda Śląska z Grupą Zamiejscową w Sosnowcu, Bielsko-Biała, Katowice-Pyrzowice (MPL "Katowice") z Grupą Zamiejscową w Częstochowie (woj. śląskie) oraz Placówka Opole (woj. opolskie).

 

Czytaj więcej: 20.05.2021 r. - Racibórz

11.05.2021 r. - Praszka

Z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Muzeum Miejskim udostępniono wystawę przygotowaną ze zbiorów m.in. naszego członka Tadeusza Pruchniewskiego. Na wystawie prezentowane są militaria, broń, dokumenty, fotografie, odezwy, broszury, listy, broń, medale i odznaczenia związane z Plebiscytem Śląskim.

Praszka, z racji swojego położenia przy samej granicy polsko-niemieckiej, odgrywała szczególną rolę, zarówno w okresie plebiscytu jak i powstań śląskich. Działał tutaj posterunek wywiadowczy, w 1919 r. założono Komitet Pomocy Górnoślązakom, a następnie Komitet Plebiscytowy, który po wybuchu III Powstania Śląskiego przekształcił się w Komitet Pomocy Powstańcom. W powstaniach brali udział późniejsi żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 11.05.2021 r. - Praszka

15.03.2021 r. - Opole

W Muzeum Jeńców Wojennych wernisaż wystawy czasowej pt. " Na straży granic. Straż Graniczna II RP na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej".

Ekspozycja ma na celu upamiętnienie zapomnianych bohaterów polski niepodległej, ich żołnierskiego trudu w obronie granic, przybliża wezwania, przed jakimi stanęli strażnicy u zarania II RP.

Czytaj więcej: 15.03.2021 r. - Opole

08.03.2021 r. - Racibórz

122. rocznica urodzin patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego.

8 marca 2021 roku w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nowo przyjęci funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli ślubowanie. Drugie w tym roku ślubowanie od dziesięciorga nowych funkcjonariuszy odebrał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. W obecności kadry kierowniczej pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz życzył im zadowolenia i satysfakcji z pełnienia służby w naszej formacji.

Czytaj więcej: 08.03.2021 r. - Racibórz

01.02.2021 r. - Sobowice

1 lutego 2021 roku Major Leon Kaleta - najstarszy mieszkaniec regionu obchodził 109 urodziny. Wyjątkowego jubilata odwiedził tego dnia wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wraz z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ministrem Andrzejem Derą. Major Leon Kaleta z rąk ministra otrzymał kolejne odznaczenie: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostojnego jubilata otaczała rodzina. Nie mogło zabraknąć wspaniałego, urodzinowego tortu.

Pan Leon wciąż zachwyca wspaniałą postawą, zdrowiem i sprawnością fizyczną. Swoich gości powitał z nienaganną gracją. Ubrany w garnitur, w postawie stojącej - na baczność - przyjął nadane mu odznaczenie.

Czytaj więcej: 01.02.2021 r. - Sobowice

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +