• naglowek waski

Nasze publikacje

Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w statucie, m.in. poprzez udział członków w konferencjach i wygłaszanie referatów, organizowanie prelekcji i odczytów, publikacje prasowe i książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Dotychczas ukazały się cztery Jednodniówki:

  • Nr 1 w 2004 r. (80. rocznica powstania Korpusu Ochrony Pogranicza),
  • Nr 2 w 2007 r. (10. rocznica powstania SWPFG),
  • Nr 3 w 2009 r. (85. rocznica powstania KOP i 70. rocznica wybuchu II wojny światowej),
  • Nr 4 w 2011 r. (20. rocznica Straży Granicznej III RP i 80. rocznica powstania Inspektoratu Granicznego Jasło Straży Granicznej II RP).

Stowarzyszenie opublikowało także kilka książek, m.in. „Katyńską listę strat polskich formacji granicznych” (Mirosław J. Rubas).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +