• naglowek waski

27.11.2013 r. - Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego

W Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych i Medali Pamiątkowych „Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego” oraz nagród i wyróżnień laureatom II Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych. Medale są przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej jako wyraz wdzięczności i uznania dla osób i instytucji, które prowadzą działalność związaną z tradycjami orężnymi, z ochroną zabytków, miejsc pamięci, symboli narodowych i wojskowych, organizują uroczystości patriotyczno-wojskowe, upowszechniają historię i tradycje oręża polskiego.

Czytaj więcej: 27.11.2013 r. - Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego

15.11.2013 r. - Kętrzyn, Święto Niepodległości w CSSG

W Sali Rycerskiej Zamku w Kętrzynie, odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, podczas której funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odebrali awanse i wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz członek, funkcjonariusz kętrzyńskiej szkoły SG, chor. szt. SG Edward Milewski, który otrzymał Odznakę Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 15.11.2013 r. - Kętrzyn, Święto Niepodległości w CSSG

08.11.2013 r. - Lublin, Konferencja w KUL

W Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja „Termopile Wschodu, Batalion Forteczny Sarny w Walce z sowiecką agresją”, której organizatorem było Stowarzyszenie Studenckie Legia Akademicka KUL. Przed rozpoczęciem konferencji jej uczestnicy, w asyście pododdziału reprezentacyjnego i pocztu sztandarowego Legii Akademickiej, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą ppor. Jana Bołbotta, absolwenta KUL, bohaterskiego dowódcy plutonu „Tynne-Wieś” III/4 Kompanii Fortecznej „Tynne” Baonu KOP „Sarny”.

Czytaj więcej: 08.11.2013 r. - Lublin, Konferencja w KUL

08.11.2013 r. - Szydłowiec, Święto Niepodległości

W Zespole Szkół im. KOP spotkanie środowiskowe z okazji Święta Niepodległości pt. „Dialog pokoleń”.
Uroczystości rozpoczęto otwarciem, przez Dyrektor Fundacji Kresy-Syberia Anetę Hoffmann, wystawy „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939” oraz promocją książki „Barak. Przywrócona pamięć”.
W Sali widowiskowej, po powitaniu gości przez Dyrektor szkoły Małgorzatę Michajłow i wystąpieniu Starosty Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, odbyło się ślubowanie uczniów klas I.

Czytaj więcej: 08.11.2013 r. - Szydłowiec, Święto Niepodległości

24.10.2013 - Warszawa, siedziba SWPFG

Gościem naszego Stowarzyszenia był Pan Zbigniew Pruski, badacz polskich fortyfikacji 1920-1939 na Polesiu, autor "Bastionu Polesie", który odebrał przyznany mu przez Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pamiątkowy Jubileuszowy Znak KOP 1924-1994 wyemitowany z okazji 70 rocznicy powołania tej formacji i obchodzonej oficjalnie po raz pierwszy w powojennej Polsce.

 

29.09.2013 r. - Zwiadowcy historii na dawnej granicy polsko-niemieckiej

W niedzielę członkowie SWPFG, prezes W.Bocheński i K.Romańczyk, oraz Zwiadowcy Historii "Było ... Nie minęło" TVP Lublin z red. A.Sikorskim odwiedzili Bolesławiec nad Prosną, gdzie dyr. Zespołu Szkół Publicznych im. KOP, K.Grela, i historyk M.Wykrota wskazali miejsce walki stoczonej 1.09.1939 r. przez ułanów 1 plutonu por. L.Woźniaka z 4 szwadronu 1 p.kaw.KOP z nacierajacymi na Piaski oddziałami pułku zmotoryzowanego SS Leibstandarte "AdolF Hitler".

Czytaj więcej: 29.09.2013 r. - Zwiadowcy historii na dawnej granicy polsko-niemieckiej

27.09.2013 r. - Włodawa, Wytyczno, 74. rocznica bitwy pod Wytycznem

Obchody poprzedziło odsłonięcie w Placówce SG we Włodawie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi placówki gen. Nikodemowi Sulikowi. Na cmentarzu wojennym złożono wiązanki kwiatów oddając hołd 72 żołnierzom KOP tu pochowanym. Do Włodawy przyjechali z Ukrainy oficerowie z jednostki artyleryjskiej stacjonującej w dawnych koszarach KOP w Sarnach.
W Wytycznie uroczystości rozpoczęto Mszą św., a następnie gen. bryg. Jarosław Frączyk - Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG przywitał zaproszonych gości i podkreślił rolę jaką pełni pamięć o bohaterskich obrońcach granic II RP.

Czytaj więcej: 27.09.2013 r. - Włodawa, Wytyczno, 74. rocznica bitwy pod Wytycznem

23.09.2013 r. - Węgierska Górka, Święto Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki

Uroczyste obchody 23. rocznicy nadania szkole imienia bohaterskich obrońców, którzy w dniach 1-3 września 1939 roku stawiali opór 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty. Zaproszeni goście i społeczność szkolna obejrzeli występ uczniów przypominający historię szkoły, a pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Z inicjatywy naszego stowarzyszenia, partnera akcji „Katyń...ocalić od zapomnienia”, został posadzony dąb pamięci por. Jana Ziemca dowódcy III plutonu 6 kompanii baonu KOP „Wilejka”, który we wrześniu 39 r. walczył na tych terenach, a następnie na przełomie1939/1940 r. został aresztowany przez Sowietów i zamordowany w Charkowie w 1940 r.

Czytaj więcej: 23.09.2013 r. - Węgierska Górka, Święto Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki

18.09.2013 r. - Lublin - X Sesja pt. „Agresja Sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie”

Obrady poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ppor. KOP Jana Bołbotta w gmachu Collegium Iuridicum KUL. Prezes W.Bocheński przybliżył zebranym postać zamordowanego przez Sowietów bohatera i w skrócie genezę powołania KOP. Następnie w sali obrad Ratusza sesję otworzył przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski. W kilkunastu referatach omówiono m.in. udział KOP w obronie Kresów Wschodnich 1939 r., współdziałanie niemiecko-sowieckie na Lubelszczyźnie podczas kampanii wrześniowej 1939 r., losy lubelskich rodzin po stracie najbliższych w Katyniu, pamięć o agresji sowieckiej 1939 r. w okresie PRL-u.

Czytaj więcej: 18.09.2013 r. - Lublin - X Sesja pt. „Agresja Sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i...

13.09.2013 r. - Warszawa, 9. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Uroczystości poprzedziła odprawiona, w Katedrze Polowej WP, Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego Józefa Guzdka w intencji funkcjonariuszy i pracowników oddziału. Homilię wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa dziekan SG, w której podkreślił wielką rolę jaką odgrywa u funkcjonariuszy cnota roztropności przy analizie sytuacji. Nie można dać się oszukać ale też we wszystkich widzieć przemytnika i oszusta.

Czytaj więcej: 13.09.2013 r. - Warszawa, 9. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

08.09.2013 r. - Szydłowiec - Barak, 74. rocznica Bitwy pod Barakiem

Uroczystości 74. rocznicy Bitwy pod Barakiem rozpoczął przemarsz, spod Starostwa Powiatowego, pocztów sztandarowych z Orkiestrą Reprezentacyjną i Kompanią Reprezentacyjną Straży Granicznej oraz członkami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej - Batalion Tomaszów Maz. - do kościoła pw. św. Zygmunta. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Robert Gołębiowski z Roty Rzymskiej z Watykanu.

Czytaj więcej: 08.09.2013 r. - Szydłowiec - Barak, 74. rocznica Bitwy pod Barakiem

31.08-02.09.2013 r. - Węgierska Górka - Rajcza - Bolesławiec - Praszka

Jak co roku nasza delegacja uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających bohaterską obronę Węgierskiej Górki, które w tym roku odbyły się pod pomnikiem partyzantów zamordowanych w 1943 r. w Żabnicy. W trakcie uroczystości wyróżniono osoby zasłużone upamiętnianiem historii i tradycji formacji granicznych „Pamiątkowymi Jubileuszowymi Znakami KOP 1924-1994” oraz złotym i srebrnym „Jubileuszowymi Znakami XX-lecia SWPFG”.

Czytaj więcej: 31.08-02.09.2013 r. - Węgierska Górka - Rajcza - Bolesławiec - Praszka

28.07.2013 r. - Odolanów, Historyczna Rekonstrukcja Graniczna

W okresie międzywojennym w Odolanowie mieścił się komisariat Straży Celnej, w kwietniu 1928 roku przekształcony w komisariat Straży Granicznej Inspektoratu Granicznego Ostrów. Komisariatowi podlegały placówki I linii (graniczne) Sulmierzyce, Uciechów i Żabnik oraz placówki II linii (wywiadowcze) Odolanów i Ostrów. We wrześniu 1928 roku komisariat w Odolanowie uległ likwidacji, a placówki przejęły komisariaty Krotoszyn (Sulmierzyce i Uciechów) i Sośnie (Żabnik).

Czytaj więcej: 28.07.2013 r. - Odolanów, Historyczna Rekonstrukcja Graniczna

08.06.2013 r. - Grajewo, Grajewskie spotkania z historią

Na zaproszenie Grajewskiej Izby Historycznej delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński, płk J.Nikołajuk, płk K.Szczepański i M.Rubas uczestniczyła w „Grajewskich spotkaniach z historią” połączonych z otwarciem wystawy „Straż Graniczna II RP”, której dokonał jej autor płk Kajetan Szczepański. W dalszej części spotkania Waldemar Bocheński przedstawił multimedialny pokaz pt. „Rola organizacji pozarządowych w kultywowaniu tradycji formacji granicznych” (na przykładzie naszego stowarzyszenia).

Czytaj więcej: 08.06.2013 r. - Grajewo, Grajewskie spotkania z historią

27.05.2013 r. - Wiżajny, 10. rocznica nadania Gimnazjum imienia KOP

Delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński, A.Lutostańska, P.Okulski, M.Rubas, Zb.Żuk uczestniczyła w obchodach 10. rocznicy nadania Publicznemu Gimnazjum w Wiżajnach imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w Kościele p.w. Św. Teresy z Avila.

Czytaj więcej: 27.05.2013 r. - Wiżajny, 10. rocznica nadania Gimnazjum imienia KOP

21.05.2013 r. - Warszawa, 22. rocznica powstania Straży Granicznej

W dniu 21 maja 2013 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystości z okazji 22. rocznicy powstania Straży Granicznej. W trakcie uroczystości w Sali Kolumnowej w obecności zaproszonych gości, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Jan Czapiewski i podpułkownik SG Jan Nikołajuk, wręczyli generałowi brygady SG Markowi Borkowskiemu „Złoty Jubileuszowy znak XX-lecia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych”.

Czytaj więcej: 21.05.2013 r. - Warszawa, 22. rocznica powstania Straży Granicznej

17.05.2013 r. - Lublin, Nadanie Legii Akademickiej imienia dowódcy KOP

Delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński, A.Radica i M.Rubas uczestniczyła w nadaniu Legii Akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - imienia ppor. Jana Bołbotta dowódcy Rejonu „Tynne Wieś” Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”.
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Akademickim odprawiona w intencji bohaterskich obrońców polskich granic. Na dziedzińcu uczelni odczytano akt ufundowania sztandaru, nastąpiło wbicie gwoździ pamiątkowych (w tym SWPFG), a następnie Prezes Waldemar Bocheński odczytał akt nadania sztandaru i wręczył go dowódcy jednostki.

Czytaj więcej: 17.05.2013 r. - Lublin, Nadanie Legii Akademickiej imienia dowódcy KOP

20-21.03.2013 r. - Koszalin, Seminarium historyczne

W dniach 20-21 marca 2013 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyło się ogólnopolskie seminarium historyczne pt.: 85. rocznica utworzenia Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.
W dwudniowych obradach brali udział przedstawiciele świata nauki, zajmujący się badaniami dziejów polskich formacji granicznych, towarzysze granicznej służby, przybyli do Koszalina ze wszystkich jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 

Czytaj więcej: 20-21.03.2013 r. - Koszalin, Seminarium historyczne

18-19.03.2013 r. - Odolanów, wykłady w szkołach

W dniach 18-19 marca 2013 r. członkowie SWPFG, Waldemar Bocheński (prezes) i Miłosz Filipowiak (ASG Szczecin), przeprowadzili w systemie non profit lekcje historii w dwóch Publicznych Gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym w Odolanowie oraz Gimnazjach w Raczycach i Świecy, przybliżając młodzieży prowadzone przez KG SG Wirtualne Muzeum Polskich Formacji Granicznych i Straż Graniczną II RP na wielkopolskim odcinku granicy polsko-niemieckiej znajdującym się w gestii IG Ostrów Wlkp.

Czytaj więcej: 18-19.03.2013 r. - Odolanów, wykłady w szkołach

01.02.2013 r. - Muszyna, Niecodzienna uroczystość

Dnia 1 lutego 2013 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Muszynie odbyła się niecodzienna uroczystość. Świętowano nadanie Gimnazjum imienia Straży Granicznej II Rzeczpospolitej oraz 25-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia Kurierów Sądeckich. Gospodarzami uroczystości byli Dyrektor szkoły Andrzej Gancarz i Zastępca Dyrektora Janina Dziedzina. Przygotowania do Święta Szkoły trwały kilka lat.

Czytaj więcej: 01.02.2013 r. - Muszyna, Niecodzienna uroczystość

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +