• naglowek waski

20-21.03.2013 r. - Koszalin, Seminarium historyczne

W dniach 20-21 marca 2013 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyło się ogólnopolskie seminarium historyczne pt.: 85. rocznica utworzenia Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.
W dwudniowych obradach brali udział przedstawiciele świata nauki, zajmujący się badaniami dziejów polskich formacji granicznych, towarzysze granicznej służby, przybyli do Koszalina ze wszystkich jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 

W seminarium uczestniczył Pan Waldemar Bocheński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz członkowie Stowarzyszenia: płk SG rez. Kajetan Szczepański (Wiceprezes), ppłk SG Jan Nikołajuk (członek SWPFG), Bogusław Tomaszewski (członek SWPFG).

Podczas seminarium członkowie Naszego Stowarzyszenia wygłosili następujące referaty:

  • Waldemar Bocheński – „Znaczenie uniwersytetów korespondencyjnych w podnoszeniu wykształcenia ogólnego funkcjonariuszy Straży Granicznej”,
  • Kajetan Szczepański – „Udział rajgrodzkiej kompanii Straży Granicznej w Wojnie obronnej 1939 roku”,
  • Jan Nikołajuk – "Działania obwodu Straży Granicznej Suwałki w kampanii polskiej 1939 roku",
  • Bogusław Tomaszewski – „Charakterystyka granicy polsko-rumuńskiej”.

W przerwie obrad, w obecności zaproszonych gości, Prezes SWPFG Pan Waldemar Bocheński przekazał Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia SG Panu płk. SG Grzegorzowi SkorupskiemuDuży Znak Korpusu Ochrony Pogranicza.

W seminarium uczestniczyły również osoby, które mają szczególny dorobek naukowy w badaniu dziejów polskich formacji granicznych, m.in.: prof. zw. dr hab. Bogusław POLAK – dyrektor Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, prof. nadzw. dr hab. Czesław PARTACZ - wybitny znawca stosunków narodowościowych na dawnym pograniczu polsko – sowieckim, prof. zw. dr hab. Andrzej PEPŁOŃSKI z Akademii Pomorskiej w Słupsku – wybitny znawca problematyki polskiego wywiadu (w tym także wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej), prof. zw. dr hab. Czesław GRZELAK – znany badacz walk Korpusu Ochrony Pogranicza w obronie Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku oraz prof. nadzw. dr hab. Zbigniew WAWER – dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Nie po raz pierwszy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się naukowa debata poświęcona przeszłości Straży Granicznej. Niejednokrotnie przypominano o Tych, którym dane było pełnić zaszczytną służbę na granicach, począwszy od dawnej Polski piastowskiej aż po czasy Odrodzonej Rzeczypospolitej. Tutaj także przywoływano pamięć bohaterów Korpusu Ochrony Pogranicza z walk 1939 roku w obronie Kresów Wschodnich: spod Tynnego, Szacka i Wytyczna.
Obrady poświęcone 85. rocznicy utworzenia Straży Granicznej II Rzeczypospolitej odbyły się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pana gen. bryg. SG Dominika TRACZA i są cykliczną konsekwencją poprzednich spotkań historycznych. Tegoroczne rozważania oraz merytoryczna dyskusja, wniosą wiele nowego do skarbnicy historycznej wiedzy o dziejach Straży Granicznej.

Zdjęcia: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +