• naglowek waski

Skład Komisji Rewizyjnej SWPFG

  • ppłk SG rez. Jan Nikołajuk - Przewodniczący KR (Białystok)
  • kpt. SG rez. Janusz Kijaczko - członek KR (Szczecin)
  • por. SG Edward Milewski - członek KR (Kętrzyn)

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +