• naglowek waski

Składka członkowska

Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego SWPFG w Węgierskiej Górce z dnia 1.09.2016 r., zgodnie z § 11. ust. 3. Statutu SWPFG, ustalono wysokość minimalnej rocznej składki członkowskiej płatnej począwszy od 2016 r. na 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych rocznie). Składka jest płatna przelewem na rachunek bankowy podany w zakładce „Konto bankowe”.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +