• naglowek waski

15-16.12.2022 r. - Przemyśl

15.12. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbył się wernisaż wystawy czasowej "Konie w formacjach granicznych 1918-1939" połączony z Dniem Patrona Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. Jana Tomasza Jura-Gorzechowskiego, Komendanta Straży Granicznej w okresie od XII.1928-I.1939. Wystawa plenerowa, wcześniej (patrz 8.11.2022 r. - Warszawa, Łazienki Królewskie) prezentowana w Warszawie, przygotowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, tym razem zagościła we wnętrzu przemyskiego muzeum. Wystawa przygotowana przez pracowników MŁK powstała w znakomitej części w oparciu o eksponaty Prezesa SWPFG W. Bocheńskiego i Wiceprezesa A. Olichwiruka. Na planszach przedstawiono problematykę ochrony granic II RP.
Wystawa będzie prezentowana do 15.01.2023 r.

Czytaj więcej: 15-16.12.2022 r. - Przemyśl

14.12.2022 r. Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej

W Akademii Stuki Wojennej odbyła się Konferencja Naukowa p.t. "Straż Graniczna wczoraj i dziś - bezpieczeństwo granicy państwowej w dobie współczesnych zagrożeń" zorganizowana przez Organizację Studencką "Pogranicznik" ASW przy współpracy ze Strażą Graniczną i Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych.W konferencji, poza kadrą naukową z kilku uczelni i funkcjonariuszami SG, wzięli udział studenci ASW, przedstawiciele Stowarzyszenia Proobronnego "Amor Patriae" i młodzież licealna z klas mundurowych, w tym z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego w Górze Kalwarii, oraz przedstawiciele SWPFG. Prezes W. Bocheński przedstawił referat poświęcony historii formacji p.t. "Straż Graniczna 1928-1939. Wojskowy charakter formacji".

Czytaj więcej: 14.12.2022 r. Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej

09.12.2022 r. - Nowy Sącz

W Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbył się uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z okazji Dni HDK PCK. W trakcie uroczystości  Prezes SWPFG W. Bocheński udekorował Medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic" sztandar Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, po czym wyróżnił nim Komendanta KaOSG  gen. bryg. SG Stanisława Laciugę, płk rez. SG Mieczysława Kurka, kpt. SG Józefa Koronę, ppor. Zdzisława Krzyżostaniaka (SWPFG) i st. chor. szt. SG Andrzeja Baziaka (SWPFG).

Czytaj więcej: 09.12.2022 r. - Nowy Sącz

07.12.2022 r. - Szydłowiec

Uroczystości 15. rocznicy nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Szkołę i nasze stowarzyszenie łączy jeden bohater, elitarna przedwojenna formacja wojskowa, a także przypadające w tym roku ważne dla nas rocznice skłaniające do zaprezentowania osiągnięć.
Korzystając z okazji Maria Rubas podała przykłady jak SWPFG realizowało podstawowe cele statutowe wyznaczone 30 lat temu przez założycieli - byłych żołnierzy Batalionu KOP "Berezwecz". Uczniowie zaprezentowali rys historyczny o szkole i historię KOP oraz słowno-muzyczną składankę poświęconą patronowi. Marek Sokołowski, inicjator nadania szkole imienia KOP, w swoim wystąpieniu, wyjaśnił skąd pomysł na zmianę patrona szkoły. Powodem było zachowanie pamięci o żołnierzach baonu KOP "Czortków", którzy we wrześniu 1939 walczyli z okupantem na terenie Ziemi Szydłowieckiej i spoczywają na miejscowym cmentarzu. Michał Adamczyk z IPN absolwent tej szkoły przedstawił dwie sylwetki bohaterów września 1939 roku z Batalionu Fortecznego KOP "Sarny": ppor. rez. Jana Bołbotta i kpt. Władysława Raginisa.

Czytaj więcej: 07.12.2022 r. - Szydłowiec

29.11.2022 r. - Góra Kalwaria

Podczas uroczystości Dnia Kadeta, nadania patentów oraz stopnia kadeta uczniom klas 1LOG i 1 LOP w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, prowadzącym klasy mundurowe o profilach policyjnym i ochrony granic, Prezes SWPFG W. Bocheński udekorował sztandar szkoły Medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic", a indywidualnymi nagrodami w postaci monety wyemitowanej przez NBP z okazji 30-lecia Straży Granicznej wyróżnił prymusa szkoły, a banknotu NBP "Ochrona polskiej granicy wschodniej" - opiekuna klasy mundurowej płk.st.spocz. H. Mroza. W trakcie uroczystości odbył się pokaz sprzętu bojowego 61 Baonu Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pokaz w wykonaniu przewodnika z psem tropiącym z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 29.11.2022 r. - Góra Kalwaria

14.11.2022 r. – Ratingen (Niemcy)

W Muzeum Górnośląskim w Ratingen(Niemcy) odbył się wernisaż wystawy „Przekroczenie granicy. Życie codzienne w podzielonym kraju” która jest eksponowana do 31.12.2023 r. Wystawie towarzyszą międzynarodowe konferencje i wykłady, w których wezmą udział m.in. naukowcy z Institute Hessian Foundation for Peace and Conflict Research, prof. dr hab. Kerstin Jobst z Uniwersytetu Wiedeńskiego i dr hab. Konrad Clewing, Instytut Studiów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej im. Leibniza. Kuratorami wystawy, ufundowanej przez Kulturstiftung der Länder i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia, są David Smolorz i dr Dawid Skrabania. Na wystawie eksponowane są m.in. przedmioty związane z polskimi i niemieckimi formacjami granicznymi z lat 1922-1939, pochodzące ze zbiorów muzeum i naszego członka Tadeusz Pruchniewskiego.

Czytaj więcej: 14.11.2022 r. – Ratingen (Niemcy)

8.11.2022 r. - Warszawa, Łazienki Królewskie

W pięknej, słonecznej, prawie wrześniowej aurze, na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie odbył się wernisaż wystawy plenerowej "Konie w formacjach granicznych 1918-1939", powstałej przy współpracy Muzeum Łazienki Królewskie i SWPFG. Na wernisaż przybyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendy Głównej SG, Bieszczadzkiego Oddziału SG z Komendantem Oddziału gen. bryg. SG Andrzejem Popko, Nadwiślańskiego Oddziału SG z ppłk. SG Kamilem Sikorą i ks. kapelanem Oddziału kmdr. por. SG Ryszardem Preussem, Nadbużańskiego Oddziału SG z ppłk. SG Jackiem Kozakiem (SWPFG)  i ppor. SG Piotrem Waseńczukiem (SWPFG), Centrum Szkolenia SG z Kętrzyna - ppor. SG Edwardem Milewskim (SWPFG), Oddziału w Warszawie Narodowego Banku Polskiego z Panią Dyrektor Ewą Waszkiewicz, SWPFG i Muzeum Łazienki Królewskie, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu - Krzysztof Szepiel (SWPFG) i Czesław Bagiński (SWPFG) oraz inni zaproszeni goście i publiczność zwiedzająca tego dnia Park Łazienkowski.

Czytaj więcej: 8.11.2022 r. - Warszawa, Łazienki Królewskie

18.10.2022 r. - Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie

W budynku Ermitażu w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie organizacji, sygnatariuszy Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes SWPFG, uczestniczyli przedstawiciele: SWPFG (prezes W. Bocheński i A. Olichwiruk wiceprezes), Klubu Generałów i Admirałów SG RP, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych "GRANICA", Koła Nr 42 Związku Żołnierzy WP im. WOP, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników SG "Wisztyniec". W spotkaniu uczestniczył pan Antoni Krzysztof Sobczak, wicedyrektor MŁK.

Czytaj więcej: 18.10.2022 r. - Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie

29.09.2022 r. – Lublin, Chełm

W Lublinie odbyła się coroczna konferencja naukowa poświęcona Korpusowi Ochrony Pogranicza zorganizowana przez Oddział IPN. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele SWPFG: prezes W. Bocheński, wiceprezes A. Olichwiruk i skarbnik M. Rubas. Prezes i wiceprezes opowiedzieli o trzydziestoleciu SWPFG, uczestniczyli także w nagraniu programu dla TVP 3 Lublin poświęconego KOP, patrz:  https://lublin.tvp.pl/63086115/1-pazdziernika-2022-g-1400-ipn

Podczas konferencji odbyła się promocja dwóch komiksów IPN dla młodzieży:  „Reduta Tynne” i „Kopistka Zaza”. Konferencji towarzyszyła wystawa czasowa pamiątek po KOP ze zbiorów A. Olichwiruka.

Czytaj więcej: 29.09.2022 r. – Lublin, Chełm

10-11.09.2022 r. Biskupice Radłowskie, Radłów

W Biskupicach Radłowskich i w Radłowie odbyły się patriotyczno-religijne obchody upamiętniające 83 rocznicę bojów obronnych nad Dunajcem, stoczonych 7./8.09.1939 r. przez oddziały GO "Bielsko" dowodzonej przez gen. Mieczysława Borutę-Spiechowicza z wojskami najeźdźcy niemieckiego. W uroczystości wzięła udział miejscowa społeczność, przedstawiciele samorządów Radłowa, Proszowic i Pszczyny, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, parlamentarzyści, młodzież szkolna i członkowie GRH „Wrzesień 1939”. Mszę Św. w radłowskim kościele, w intencji poległych i zaginionych żołnierzy WP i KOP, celebrował ks. Z. Guzy, kapelana Związku AK Okręgu Tarnów. SWPFG reprezentował Kol. Józef Pluta, który złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

Czytaj więcej: 10-11.09.2022 r. Biskupice Radłowskie, Radłów

01.09.2022 r. - Węgierska Górka

Uroczystości patriotyczne 83. rocznicy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Gorki, 79.Stracenia Partyzantów w Żabnicy i 76. Stracenia Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odbyły się przed schronem bojowym "Wędrowiec". Mszę św. w intencji Obrońców Węgierskiej Górki odprawił w koncelebrze ks. bp Roman Pindel. Następnie zebrani wysłuchali montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, nawiązując do 30 rocznicy powołania Straży Granicznej w Polsce.

Czytaj więcej: 01.09.2022 r. - Węgierska Górka

12-14.08.2022 r. - Kęty

Delegacja naszego Stowarzyszenia brała udział w uroczystości 50. rocznicy śmierci ppłk. Jacka Jury, połączonych z odsłonięciem na przedwojennej strzelnicy WP tablicy pamiątkowej poświęconej zapomnianemu kęckiemu bohaterowi.

Ppłk Jacek Jura, urodzony 17.07.1896 r. w Kętach, oficer Wojska Polskiego, uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.; kawaler Virtuti Militari V kl. i Krzyża Walecznych dwukrotnie. W okresie II RP pełnił służbę w piechocie WP oraz KOP. . Uczestnik ostatnich bitew KOP pod Szackiem i Wytycznem. Dostał się do niewoli niemieckiej, był więziony w kilku obozach. Zmarł 22.08.1972 r., pochowany na cmentarzu w Kętach.

Czytaj więcej: 12-14.08.2022 r. - Kęty

22.07.2022 r. – Góra Kalwaria

III etapem obchodów rocznicowych naszego trzydziestolecia była konferencja popularnonaukowa „Stan badań nad historią szkolnictwa w polskich formacjach granicznych 1918-1939 z perspektywy 30. lecia SWPFG”, zorganizowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury Góry Kalwarii i Oddziałem Okręgowym NBP w Warszawie. Patronat Honorowy nad konferencją przyjęli gen. dyw. SG Tomasz Praga, Komendant Główny SG, i Arkadiusz Strzyżewski, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Konferencję otworzyli wspólnie Prezes W. Bocheński i p. Dariusz Falana, Dyrektor Ośrodka Kultury, występujący w imieniu Burmistrza. 

Czytaj więcej: 22.07.2022 r. – Góra Kalwaria

14-15.06.2022 r. – Suwałki

14 czerwca w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyła się konferencja „Stan badań nad historią polskich formacji granicznych 1918-1939 z perspektywy trzydziestolecia SWPFG”, w której uczestniczyli członkowie SWPFG, młodzież z klas mundurowych w Suwałkach, zaproszeni goście i mieszkańcy. W trakcie konferencji Prezes SWPFG W. Bocheński odznaczył medalami „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic” gen. dyw. SG st. spocz. Józefa Klimowicza i Jerzego Brzozowskiego – dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Czytaj więcej: 14-15.06.2022 r. – Suwałki

07.06.2022 r. Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego

W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie z okazji 31. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyła się uroczystość wręczenia awansów, odznaczeń i odznak funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Głównej SG oraz osobom zasłużonym dla formacji. Wśród szefów służb i formacji, generałów i admirałów, medalem trzydziestolecia powołania Straży Granicznej odznaczony został Prezes SWPFG W. Bocheński.

Czytaj więcej: 07.06.2022 r. Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego

30.05.2022 r. - Warszawa, Komenda Główna Straży Granicznej

W Komendzie Głównej SG, w obecności gen. bryg. SG Jacka Bajgera, Zastępcy Komendanta Głównego SG i płk SG Anety Skorupskiej, Dyrektora Biura Prezydialnego KG SG, odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.
 
Uczestnikami Porozumienia są: Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP, SWPFG, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej "Granica", Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła Nr 42 i 61 ZŻWP i Koło Nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.
 

Czytaj więcej: 30.05.2022 r. - Warszawa, Komenda Główna Straży Granicznej

26.05.2022 r. Kętrzyn - 31. rocznica powołania Straży Granicznej

W Kętrzynie odbył się uroczysty apel z okazji 31. rocznicy powołania SG, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia SG i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.
Gospodarzami uroczystości byli: w imieniu Komendanta WMOSG jego Zastępca płk SG Zbigniew Klimczyk i płk SG Adam Pacuk Komendant CSSG.
Apel rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta WMOSG. Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza.

Czytaj więcej: 26.05.2022 r. Kętrzyn - 31. rocznica powołania Straży Granicznej

24.05.2022 r. - Warszawa

Na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości Nadwiślańskiego Oddziału SG z okazji 31. rocznicy utworzenia Straży Granicznej, które rozpoczęto Mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG odprawioną prze dziekana SG płk. SG Zbigniewa Kępę. Następnie uczestnicy udali się na teren Parku Wolności gdzie, złożeniem przez Komendanta NwOSG gen. bryg. SG Roberta Bagana wieńca pod murem upamiętniającym poległych w walkach powstańczych w 1944 roku, rozpoczęły się oficjalne obchody.

Po okolicznościowym wystąpieniu Komendanta nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, odznak pamiątkowych i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Czytaj więcej: 24.05.2022 r. - Warszawa

24.05.2022 r. - Częstochowa, 25.05.2022 r. Racibórz

25 maja w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzono 31. rocznicę powstania Straży Granicznej. W przeddzień uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej odbył się Apel Jasnogórski, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Śl.OSG z Komendantem Oddziału gen. bryg. SG Adamem Jopkiem i Kapelanem ks. por. SG Arturem Suską. Wśród zaproszonych gości w Apelu uczestniczył Prezes SWPFG W. Bocheński. Film z wieczornej modlitwy dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=aiJs-qJEWcw

W Kaplicy Matki Bożej modlono się m. in. o zdrowie i bezpieczną służbę funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz ich rodzin. Ks. por. SG A. Suska przed cudownym Obrazem Matki Boskiej odniósł się do Roty ślubowania oraz nowej Pieśni Reprezentacyjnej SG: "Dziś, obchodząc swoje święto w Wieczerniku Maryi - stają tu funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej wraz z rodzinami - stają obecni fizycznie i duchowo. Stoją Ci co "złożonej raz przysięgi nie złamią w świecie za nic, bo już obrali drogę i los obrońcy granic".

Czytaj więcej: 24.05.2022 r. - Częstochowa, 25.05.2022 r. Racibórz

22.04.2022 r. - Warszawa

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia przez wojewodę Konstantego Radziwiłła odznaczeń państwowych. Nasi koledzy: Waldemar Bocheński,Wojciech Grobelski iArtur Ochał uhonorowani zostali Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ustanowiony w 2018 r. medal jest nagrodą przyznawaną, na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego, obywatelom polskim którzy poprzez aktywną działalność zawodową i społeczną, przyczynili się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022.

Czytaj więcej: 22.04.2022 r. - Warszawa

28.03.2022 r. - Śmiłowo

Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej, podczas której prezes Waldemar Bocheński udekorował sztandar szkoły Medalem "Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic".

Przyjęcie imienia nastąpiło 20 marca 2020 roku lecz decyzja o zamknięciu szkół odebrała możliwość świętowania. Dopiero po dwóch latach nastąpiło oficjalne otrzymanie imienia formacji, której Placówki znajdowały się w miejscowościach, z których pochodzą dzisiejsi uczniowie.

Czytaj więcej: 28.03.2022 r. - Śmiłowo

23.03.2022 r. Charków, Ukraina

Rosyjska bomba kasetowa spadła na cmentarz wojenny w Charkowie, na którym spoczywają oficerowie Wojska Polskiego zamordowani z rozkazu Stalina – poinformował w środę znajdujący się na miejscu zdarzenia reporter PAP Andrzej Lange. "Na cmentarzu widać ślady po wybuchach, pociski trafiły - symbolicznie - w tabliczki z nazwiskami polskich oficerów, zamordowanych przez NKWD" poinformował dziennikarz PAP. "Na krzyżach widać ślady po odłamkach, widać leje po bombach" - dodał.

Czytaj więcej: 23.03.2022 r. Charków, Ukraina

11.03.2022 r. - Racibórz

W Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyły się uroczyste ślubowania nowych funkcjonariuszy i obchody 123. rocznicy urodzin patrona nadkomisarza Józefa Bocheńskiego. Ślubowanie od 18-tu funkcjonariuszy tego oddziału odebrał Komendant gen. bryg. SG Adam Jopek. Nowo przyjęci, czcząc pamięć patrona zamordowanego w Katyniu, zapalili znicz pod obeliskiem poświęconym żołnierzom i oficerom Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

W uroczystościach uczestniczył prezes SWPFG Waldemar Bocheński, wnuk partona.

Czytaj więcej: 11.03.2022 r. - Racibórz

05-09.03.2022 r. - Warszawa - Równe na Ukrainie

Dzięki pomocy darczyńców, różnych organizacji, szkół i wolontariuszy nasze Stowarzyszenie odprawiło w dniach 6-9.03. trzy TIR-y zawierające ponad 22,1 ton pomocy dla ludności cywilnej Wołynia i uchodźców ze wschodniej i centralnej Ukrainy - w szczególności żywności, środków opatrunkowych, kocy, śpiworów, odzieży, środków higienicznych i czystościowych, latarek i świec. Staramy się pomóc przewoźnikom i z prywatnych środków naszych członków dotankowujemy ukraińskie TIR-y. Każda złotówka, która trafia na nasze konto  jest przeznaczana na zakup artykułów pomocowych, które nam zleca nasz Partner Harcerski Hufiec "Wołyń" w Równem.

Czytaj więcej: 05-09.03.2022 r. - Warszawa - Równe na Ukrainie

27.02.2022 r. - Warszawa-UKRAINA

APEL
O POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY

Koleżanki i koledzy!

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, organizacja której celem działania jest m.in. trwałe upamiętnianie miejsc walki oraz troska o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie nienaruszalności polskich granic, zdecydowanie potępia imperialną politykę i agresje Rosji na wolne narody. W pełni solidaryzuje się z mieszkańcami Ukrainy w ich walce o utrzymanie niepodległości, suwerenności i niepodzielności Ich państwa. Nasi członkowie, zwłaszcza funkcjonariusze SG, nienaruszalność granic niepodległych państw traktują nie tylko jako zawodowy obowiązek ale również jako potrzebę sumienia uczciwego człowieka.

Czytaj więcej: 27.02.2022 r. - Warszawa-UKRAINA

04.02.2022 r. - Kętrzyn

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

Na zaproszenie Komendanta CSSG plk. SG Adama Pacuka w uroczystości uczestniczyli również Prezes SWPFG Waldemar Bocheński oraz Członek Zarządu Maria Rubas.

Podczas spotkania Prezes Waldemar Bocheński oraz  Maria Rubas wręczyli Panu Komendantowi Centrum Szkolenia SG płk. SG Adamowi Pacukowi Medal za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic, przyznany przez Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Czytaj więcej: 04.02.2022 r. - Kętrzyn

25.01.2022 r. - Rzeszów

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniem Prezydenta R.P. Wśród osób wyróżnionych z regionu Podkarpacia - w dowód uznania za pracę społeczną, propagowanie idei patriotycznych i kultywowanie tradycji niepodległościowych w naszej Ojczyźnie - był członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Józef Pluta. Aktu dekoracji "Złotym Krzyżem Zasługi" dokonała wicewojewoda Jolanta Sawicka.

Zdjęcia ze zbioru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Jana Pluty i Rafała Kudłacika. 

Czytaj więcej: 25.01.2022 r. - Rzeszów

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +