• naglowek waski

16.12.2023 r. - Warszawa, Organizacja Pożytku Publicznego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Postanowieniem w sprawie WA.XIII NS-REJ.KRS/036426/23/910 dokonał zmiany w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego wpisując Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych o nr KRS 0000062824 na listę organizacji pożytku publicznego działających non profit, co oznacza, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane w ramach OPP są przeznaczane na realizację celów statutowych. Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1,5% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT, bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1,5% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem.

Czytaj więcej: 16.12.2023 r. - Warszawa, Organizacja Pożytku Publicznego

15.12.2023 r. - Warszawa, Zamek Królewski

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się piąta już Gala wręczenia nagród Instytutu Pamięci Narodowej "Semper Fidelis", nad którą Patronat Honorowy przyjął Prezydent RP Andrzej Duda. Wśród gości zaproszonych na Galę był prezes SWPFG W. Bocheński. Instytut Pamięci Narodowej już po raz piąty przyznał Nagrody "Semper Fidelis". Wyróżnienie to corocznie otrzymują osoby, instytucje i organizacje  społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

Czytaj więcej: 15.12.2023 r. - Warszawa, Zamek Królewski

12.12.2023 r. - Warszawa, Centrala IPN

W Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się kolejne spotkanie organizatorów ekshumacji gen. bryg, Jana K. Kruszewskiego, dowódcy KOP w latach 1930-1939, w którym uczestniczyli: A. Siwek - dyrektor Biura, Marta Ponaczewna - naczelnik Wydziału Adm. Biura Upamiętnień, przedstawiciele rodziny gen. Kruszewskiego, ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa - rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego, przedstawiciele Wydziału Promocji i Historii Formacji Gabinetu Komendanta Głównego SG, Bartłomiej Kupisek reprezentujący Firmę BONGO Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe, mec. Mateusz Omelan z Kancelarii Kopeć & Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni wspierającej SWPFG od strony prawnej, prezes SWPFG Waldemar Bocheński i wiceprezes Andrzej Olichwiruk, który przewodniczył spotkaniu. Prezes SWPFG przedstawił propozycję p. Marka Szypulskiego, prezesa Polskiego Funduszu Humanitarnego (PFH) w Lailly-en-Val, który zaproponował uroczystą oprawę pożegnania Generała z udziałem lokalnych władz cywilnych i władz wojskowych Republiki, ambasadora RP, atache wojsk. i konsula, orkiestry i Polonii w miejscowym kościele podczas uroczystego nabożeństwa. Przy okazji prezes SWPFG zwrócił uwagę na rolę PFH i jego prezesa w zainicjowaniu przedsięwzięcia. Pan Marek postulował, aby uroczystość ta odbyła się w sobotę, poza okresem urlopowym, aby mogła zgromadzić przedstawicieli Polonii.

Czytaj więcej: 12.12.2023 r. - Warszawa, Centrala IPN

10.12.2023 r. - Dobiegniew, Muzeum Woldenberczyków

Podczas okupacji niemieckiej w Dobiegniewie funkcjonował obóz dla oficerów jeńców armii polskiej Oflag II C Woldenberg. W obozie byli przetrzymywani m.in. oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. W jednym z zachowanych baraków obozowych utworzono muzeum http://www.muzeum.dobiegniew.pl/ . Wśród licznych eksponatów i plansz na uwagę zasługują wytwory sztuki obozowej oraz znaczki i odbitki stempli (kasowniki) funkcjonującej w obozie Poczty Obozowej, a szczególnie kasownik, którego motywem jest odznaka KOP "Za Służbę Graniczną". Prezentowane zdjęcia zostały wykonane przez prezesa SWPFG podczas wizyty w muzeum.

Czytaj więcej: 10.12.2023 r. - Dobiegniew, Muzeum Woldenberczyków

08.12.2023 r. – Warszawa, kombatancki opłatek

W Centrum Edukacyjnym IPN (Przystanek Historia) przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, z okazji zebrania Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się jednocześnie kombatanckie spotkanie opłatkowe. W wydarzeniu uczestniczył m.in. ppłk SG (S) dr Wojciech Grobelski, pełniący na co dzień funkcję prezesa ŚZŻAK – Okręg Koszalin, oraz jako gość prezes SWPFG W. Bocheński. W części artystycznej, z koncertem kolęd i pastorałek wystąpili młodzi artyści z zespołu „Wataha pod biało-czerwoną”. Opłatki poświęcił ks. płk January Wątroba, zaś wyjątkowym gościem uroczystości był minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj więcej: 08.12.2023 r. – Warszawa, kombatancki opłatek

07-08.12.2023 r. - Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej

Dwudniowa konferencja naukowa poświęcona ochronie granicy państwowej zorganizowana przez Akademię Sztuki Wojennej z udziałem dwudziestu prelegentów reprezentujących ASzW, SG, WZZ, WBN, WP i UwB, a także prezesa SWPFG W. Bocheńskiego z referatem "Współdziałanie SZ RP oraz SG i KOP w realiach polityczno - militarnych II RP". Program konferencji podzielono na pięć paneli:

I - Doświadczenia historyczne,
II - Współczesne uwarunkowania użycia Str. Gran. i Sił Zbrojnych w zakresie ochrony i obrony granicy państwowej,
III - Wyzwania wobec współczesnych i perspektywicznych zagrożeń granicy państwowej (I dzień),
IV - Studium operacyjne wybranych obszarów granicy państwowej,
V - Doświadczenia innych państw w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom granicznym (II dzień).

30.11.2023 r. - Lailly-en-Val (F), 65. lat Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego

Polskie organizacje działające na uchodźstwie we Francji starały się o utworzenie domu, który zapewniłby opiekę pozostałym na emigracji polskim żołnierzom i oficerom, kombatantom II wojny światowej. Ludzie ci nie mogli powrócić do sowietyzującej się Polski Ludowej, gdyż ze względu na przedwojenną przeszłość i wyznawane idee groziły im poważne represje, więzienie, a nawet wyroki śmierci. Tu jednak nie posiadali środków do życia, często zabezpieczenia społecznego lub emerytalnego. Często stawali się też obiektami ataków prasowych, co było inspirowane przez francuskie komunistyczne kręgi polityczne sterowane z Moskwy przez kominternowskich agentów.

Czytaj więcej: 30.11.2023 r. - Lailly-en-Val (F), 65. lat Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego

29.11.2023 r. - Góra Kalwaria, Dzień Kadeta

W Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Bielińskiego, który w ramach Liceum Ogólnokształcącego prowadzi klasy mundurowe: ochrony granic i służby policyjnej, z okazji Dnia Podchorążego upamiętniającego Noc Listopadową, już po raz 14 obchodzono Dzień Kadeta. Uczniowie klas 1 LOG oraz 1 LOP otrzymali patenty oraz stopień kadeta szkoły. Tradycją szkoły jest też wręczanie patentu honorowego kadeta, którym w tym roku wyróżnieni zostali p. Henryk Mróz, opiekun klas mudurowych, i p. Ewa Lubianiec członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. Życzenia od komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Bagana przekazała uczniom p. Ewa Waligóra.

Czytaj więcej: 29.11.2023 r. - Góra Kalwaria, Dzień Kadeta

28.11.2023 r. - Łódź, Hajnówka

W godzinach nocnych 25 listopada 2023 roku, zmarł ks. prot. płk SG Adam Weremijewicz, Prawosławny Dziekan Straży Granicznej, wikariusz katedry św. Aleksandra w Łodzi, Diecezji Łódzko – Poznańskiej.

Ksiądz prot. płk SG Adam Weremijewicz urodził się w 1976r., w Białymstoku. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w 1997r. Następnie kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując w 2003r. tytuł magistra teologii. 15 lutego 1999r. z rąk Jego Ekscelencji biskupa Miron przyjął święcenia diakońskie. Otrzymał stopień młodszego chorążego i został delegowany do służby w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego na stanowisku adiutanta. 3 maja 2004r. otrzymał nominację na stopień chorążego. 12 lipca 2004r. został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 28.11.2023 r. - Łódź, Hajnówka

24.11.2023 r. - Jankowice k/Raciborza

W "Hotelu SPA Laskowo" w Jankowicach tradycyjnie już odbył się V Bal Niepodległościowy zorganizowany przez Śląski Oddział Straży Granicznej. Tradycja organizowania w naszym kraju balów niepodległościowych sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Polacy radośnie świętowali odrodzenie Rzeczypospolitej. Przedwojenne bale niepodległościowe stanowiły okazję do wyrażania powszechnej radości z tego faktu i okazania uczuć patriotycznych do odzyskanej Ojczyzny. Od samego początku uczestników balów cechowało przywiązanie do tradycji, wiary katolickiej oraz szacunek i umiłowanie do Ojczyzny. Tak jest i dzisiaj. Komendant Śl.OSG gen. bryg. SG Adam Jopek przywitał przybyłych gości, a następnie przedstawił przygotowaną specjalnie na tę okazję dla osób towarzyszących prezentację multimedialną pokazującą funkcjonowanie Oddziału SG w kontekście obecnych zadań i zagrożeń związanych z nielegalną migracją na tzw. szlaku bałkańskim oraz realizację przedsięwzięć logistycznych w ŚlOSG.

Czytaj więcej: 24.11.2023 r. - Jankowice k/Raciborza

24.11.2023 r. - Koszalin, Wyższa Szkoła Straży Granicznej

Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, na auli nowo powstałej Wyższej Szkoły Straży Granicznej, odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników Uczelni. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, dowódcy i komendanci jednostek mundurowych Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Miejskiej, przedstawiciele środowiska akademickiego, duchowieństwa, szkół i instytucji , z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej: 24.11.2023 r. - Koszalin, Wyższa Szkoła Straży Granicznej

11.11.2023 r. - Niedzbórz

Zaproszeni przez proboszcza parafii św. Mikołaja w Niedzborzu ks. Zbigniewa Olszewskiego uczestniczyliśmy w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które zostały poświęcone "wskrzeszeniu", w społeczności lokalnej, pamięci Wielkiego Bohatera, syna ziemi niedzborskiej gen. Jana Kazimierza Kruszewskiego dowódcy KOP w latach 1930 - 1939. Uroczystości rozpoczęto programem patriotycznym w wykonaniu uczniów SP w Niedzborzu, następnie kpt. SG dr Grzegorz Cwyl przedstawił sylwetkę generała, a prezes SWPFG Waldemar Bocheński stan prac związanych ze sprowadzeniem szczątków bohatera z Francji do Polski.

Laureaci konkursu rysunkowego otrzymali dyplomy i upominki od przedstawicieli SG. W. Bocheński przekazał rodzinie i ks. proboszczowi „Dokumentację przygotowanej ekshumacji doczesnych szczątków gen. bryg. Jana K. Kruszewskiego i pochówku na Powązkach Wojskowych w Warszawie w 100. rocznicę powołania KOP”.

Czytaj więcej: 11.11.2023 r. - Niedzbórz

05.11.2023 r. - Łomża

Przed siedzibą 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego we współpracy z Muzeum Pólnocno-Mazowieckim w Łomży otwarto plenerową wystawę planszową przygotowaną w ubiegłym roku przez Muzeum Łazienki Królewskie i SWPFG pt. "Konie w formacjach granicznych 1918 - 1939", która była wcześniej prezentowaną w kilku miastach, a w dniach 16-17 września w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie, podczas tegorocznych Dni NATO.

Czytaj więcej: 05.11.2023 r. - Łomża

28.10.2023 r. - Świnoujście

19 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej "Zlotki" im. Bohaterów Korpusu Ochrony Pogranicza" ze Świnoujścia, wraz z drużynowym hm. Markiem Niewiarowskim, obchodziła jubileusz 50. lecia powstania i działalności drużyny. Z tej okazji odbył się "Graniczny Bieg Patrolowy", który zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. W trakcie wieczornej części uroczystości odbył się uroczysty apel, w trakcie którego drużyna otrzymała nowy proporzec ufundowany przez byłych członków drużyny.

Czytaj więcej: 28.10.2023 r. - Świnoujście

25.10.2023 r. - Warszawa, IPN

W siedzibie Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu "Powrót Generała" z udziałem przedstawicieli Biura Upamiętnień, rodziny gen. Jana Kruszewskiego, Gabinetu Komendanta KG SG i prawnika z Kancelarii Prawnej Kopeć & Zaborowski. Zadaniem Zespołu o roboczej nazwie "Powrót Generała", którym kieruje wiceprezes SWPFG Andrzej Olichwiruk, jest przygotowanie i przeprowadzenie ekshumacji doczesnych szczątków gen. Kruszewskiego z cmentarza w Lailly-en-Val oraz przygotowanie ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie w setną rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, w 2024 r., we współpracy ze Strażą Graniczną i przy finansowaniu projektu przez IPN.

Generał Jan Kazimierz Kruszewski był dowódcą KOP w okresie od X.1930 r. do końca sierpnia 1939 r., a we wrześniu dowodził Grupą Operacyjną w Armii Odwodowej "Prusy". Dostał się do niewoli niemieckiej, po uwolnieniu w 1945 r. osiadł we Francji. Ostatnie lata spędził w Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val, gdzie zmarł w 1977 r.

Czytaj więcej: 25.10.2023 r. - Warszawa, IPN

16.10.2023 r. - Nowy Świat, Przebrno, Sztutowo

W trakcie kilkudniowej zawodowej podróży służbowej na Wybrzeże, prezes SWPFG W. Bocheński odwiedził szereg interesujących miejsc związanych z historią granic, z których kilka przedstawiają załączone fotografie:

- Nowy Świat - miejsce, w którym wykonano obiekty hydrotechniczne z nowym portem morskim, powszechnie określane jako "przekop Mierzei Wiślanej", otwierające drogę wodną łączącą Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,

- muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof, gdzie znajdują się informacje o mordzie popełnionym przez Niemców na polskich kolejarzach i inspektorach celnych 1.09.1939 r. w Szymankowie,

Czytaj więcej: 16.10.2023 r. - Nowy Świat, Przebrno, Sztutowo

12.10.2023 r. - Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury

Prezes SWPFG W. Bocheński wystąpił na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Górze Kalwarii z wykładem poświęconym kształtowaniu systemu ochrony granic Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem roli Centralnej Szkoły Straży Celnej i Centralnej Szkoły Straży Granicznej, funkcjonujących w Górze Kalwarii w latach 1924-1933.

CSSC funkcjonowała w Górze Kalwarii od grudnia 1924 r. (wcześniej szkolono funkcjonariuszy Straży celnej w Zambrowie, Wieleniu i Mysłowicach), pierwszy kurs rozpoczął się 9.12.1924 r. Po zreorganizowaniu Straży Celnej i przekształceniu formacji w Straż Graniczną (równolegle trwała weryfikacja niższych i wyższych funkcjonariuszy Korpusu Straży Celnej na stopnie szeregowych i oficerów SG) w oparciu o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1928, Nr 37, poz. 349), które weszło w życie z dniem 2.04.1928 r., CSSC uległa przekształceniu w Centralną Szkołę Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 12.10.2023 r. - Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury

12.10.2023 r. - Gdańsk, Morski Oddział Straży Granicznej

W Kaszubskim Dywizjonie SG, na Westerplatte, odbyła się uroczystość podniesienia bandery na nowej jednostce pływającej SG-301, której nadano imię "Generał Józef Haller". Matką chrzestną nowego patrolowca została Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Komendant Główny Straży Granicznej gen.dyw. SG Tomasz Praga oraz Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski przekazali dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki banderę i flagę Straży Granicznej. W wydarzeniu, które przebiegało zgodnie z morskim ceremoniałem Straży Granicznej, uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży.

Czytaj więcej: 12.10.2023 r. - Gdańsk, Morski Oddział Straży Granicznej

02.10.2023 r. - Częstochowa, Placówka Straży Granicznej

W Częstochowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej Placówki Straży Granicznej, którą poświęcił kapelan Śląskiego Oddziału SG ks. por. SG Artur Suska. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej i Śląskiego Oddziału SG oraz zaproszeni goście, wśród których był obecny prezes SWPFG W. Bocheński. W wydarzeniu wziął również udział przedstawiciel wspólnoty Zakonu Ojców i Braci Paulinów z Jasnej Góry ojciec Jan Poteralski, który przekazał na ręce Komendanta placówki ikonę z podobizną Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości towarzyszyła wystawa planszowa SWPFG i MŁK "Konie w formacjach granicznych 1918-1939".

Czytaj więcej: 02.10.2023 r. - Częstochowa, Placówka Straży Granicznej

02.10.2023 r. - Koszalin, powołanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej

W obecności całego stanu osobowego jednostki, Rektor - Komendant płk SG dr Piotr Boćko dokonał symbolicznego odsłonięcia tablicy Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Podczas uroczystego apelu odczytano treść rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej i podniesiono flagę WSSG. Po części głównej uroczystości, w auli, Rektor - Komendant przedstawił najważniejsze informacje dotyczące jednostki, jako instytucji funkcjonującej w systemie szkolnictwa wyższego.

Czytaj więcej: 02.10.2023 r. - Koszalin, powołanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej

28.09.2023 r. - Lublin, Oddział IPN

W Oddziale IPN w Lublinie odbyła się Konferencja edukacyjna "W służbie Rzeczypospolitej. 99 rocznica powołania Korpusu Ochrony Pogranicza" poświęcona międzywojennym strażnikom polskiej wschodniej granicy, w której uczestniczyła m.in. delegacja SWPFG w składzie: M. Rubas, W. Bocheński i A. Olichwiruk. Wydarzenie rozpoczęło podpisanie porozumienia o współpracy przez dyrektora Oddziału IPN w Lublinie dr. Roberta Derewendę i Waldemara Bocheńskiego, prezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Następnie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z różnymi wątkami z historii Korpusu Ochrony Pogranicza oraz ze zbiorami mjr. rez. SG Andrzeja Olichwiruka, który udostępnił liczne eksponaty związane z KOP.

Czytaj więcej: 28.09.2023 r. - Lublin, Oddział IPN

27.09.2023 r. - Wytyczno

Delegacja SWPFG w składzie: Maria Rubas, W. Bocheński i A. Olichwiruk uczestniczyła w uroczystości w Wytycznie upamiętniającej 84. rocznicę stoczonej tu bitwy z sowieckim najeźdźcą. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza tworzący, wraz z innymi rozdrobnionymi oddziałami WP, MW i PP, Zgrupowanie gen. bryg. Orlik-Ruckemanna stoczyli tu na przełomie września i października 1939 r. ostatnią bitwę kończącą istnienie KOP i zarazem Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

 

Czytaj więcej: 27.09.2023 r. - Wytyczno

22.09.2023 r. - Warszawa

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie członków Zarządu SWPFG, prezesa W. Bocheńskiego i wiceprezesa A. Olichwiruka, z Komendantem Głównym SG gen. dyw. Tomaszem Pragą i jego zastępcą gen. bryg. SG Jackiem Bajgerem, poświęcone wspólnej organizacji w 2024 r. obchodów stulecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gabinetu Komendanta z dyr. Gabinetu płk SG Anetą Skorupską. W trakcie spotkania, które przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, omówiono przewidywany program uroczystości oraz zaawansowanie działań dotychczas podjętych przez strony, m.in. dotyczących emisji monety kolekcjonerskiej przez NBP, ekshumacji doczesnych szczątków gen. bryg. Jana K. Kruszewskiego, dowódcy KOP w latach 1930-1939, spoczywającego na cmentarzu w Lailly-en-Val, przygotowywanego przez SG albumu, wznowienia przez IPN albumu, kompendium wiedzy o KOP, "Tarcza II Rzeczypospolitej. Korpus Ochrony Pogranicza" oraz filmu dokumentalnego.

Czytaj więcej: 22.09.2023 r. - Warszawa

21.09.2023 r. - Góra Kalwaria, Walne Zebranie SWPFG

Walne Zebranie rozpoczęło się w II terminie, o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Hotelu Arche Koszary w Górze Kalwarii. W WZ uczestniczyło dwunastu uprawnionych członków, ponadto siedmiu złożyło pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Ze względu na wcześniejszą sytuację i ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 WZ objęło okres lat 2021 - 2023, za który Zarząd przedstawił sprawozdanie. Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał. Zebrani w głosowaniu jednomyślnie przyjęli sprawozdanie Zarządu, a następnie przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po czym udzielili absolutorium Zarządowi. W trakcie wystąpień koledzy W. Bocheński i A. Olichwiruk przedstawili program obchodów stulecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, przygotowywanych na 2024 rok (m.in. ekshumacja doczesnych szczątków gen. bryg. J. K. Kruszewskiego i pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, film dokumentalny, wystawa pamiątek po formacjach granicznych, wystawa planszowa) wspólnie ze Strażą Graniczną, Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Bankiem Polskim (okolicznościowa moneta kolekcjonerska emitowana na wniosek SWPFG).

21.09.2023 r. - Góra Kalwaria, Konferencja Naukowa

W gościnnej sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w godz. 10.00-16.40 odbyła się, organizowana przez SWPFG przy współpracy z OK GK i Delegaturą IPN w Opolu, trzecia już konferencja poświęcona formacjom granicznym II RP. Tym razem piętnastu prelegentów z różnych placówek w kraju (Straż Graniczna - Bydgoszcz i Warszawa, IPN OBBH Wrocław/Opole, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Archiwum SG w Szczecinie, Muzeum Okręgowe w Pile, Politechnika Koszalińska, SWPFG, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Fundacja Pamięci Narodów), w trakcie trzech paneli, przedstawiło losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej. Patronat Honorowy nad konferencją przyjął Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Czytaj więcej: 21.09.2023 r. - Góra Kalwaria, Konferencja Naukowa

16-17.09.2023 r. - Ostrawa (CZ), XXIII Dni NATO

Międzynarodowe Dni NATO to największy piknik militarny w Europie, na którym zwiedzający mają możliwość zobaczyć pokazy najnowocześniejszych technologii militarnych. Już od dwudziestu trzech lat odbywa się on na lotnisku im. Leoše Janáčka w czeskiej Ostrawie-Mošnovie. Podczas tego dwudniowego militarnego wydarzenia sprzęt prezentują służby mundurowe Paktu Północnoatlantyckiego oraz formacje policyjne. W tym roku główna część XXIII Dni NATO odbyła się 16 i 17 września. Tradycyjnie Dni NATO rozpoczęło spotkanie okolicznościowe w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie.
 

Czytaj więcej: 16-17.09.2023 r. - Ostrawa (CZ), XXIII Dni NATO

16.09.2023 r. – Rudnik nad Sanem

Na cmentarzu w Rudniku nad Sanem odbyły się ogólnokrajowe uroczystości „Warta Pamięci” upamiętniające ofiary sowieckiej agresji z 1939 r., 6-osobową rodzinę Boryczków, zamordowane 2.10.1939 r. w Kamionce, miejscowości położonej po prawej stronie Sanu, zaanektowanej przez przez Rosję Sowiecką na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Mordu dokonali sowieccy oprawcy z inspiracji lokalnych bojówek lewicowych tylko dlatego, że rodzinę Boryczków posiadającą 40-hektarowe gospodarstwo uznano za "wrogów ludu". Uroczystości zaszczycił obecnością minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który jako pierwszy od 84 lat przedstawiciel najwyższych władz państwowych Rzeczpospolitej oddał hołd zamordowanym i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Czytaj więcej: 16.09.2023 r. – Rudnik nad Sanem

9-10.09.2023 r. - Biskupice Radłowskie i Radłów

W Biskupicach Radłowskich odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 84. rocznicę bitwy obronnej nad Dunajcem, stoczonej w dniach 7/8 września 1939 r. przez oddziały GO "Bielsko", dowodzonej przez gen. bryg. Mieczysława Borutę-Spiechowicza, z oddziałami Wehrmachtu. W uroczystości wzięła udział miejscowa społeczność, młodzież szkolna, przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści i członkowie GHR "Wrzesień 1939".

Mszę Św. polową w intencji poległych i zaginionych żołnierzy WP i KOP, celebrował kapelan 33 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT ks. dr por. Marcin Krępa, w asyście miejscowego proboszcza ks. Wojciecha Dudzika. SWPFG reprezentował kol. Józef Pluta, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

Czytaj więcej: 9-10.09.2023 r. - Biskupice Radłowskie i Radłów

07-08.09.2023 r. - Szydłowiec, Barak

Dwudniowa uroczystość rozpoczęła się 7 września Mszą św. w intencji poległych żołnierzy WP i KOP, odprawioną w kościele pw. św. Zygmunta w Szydłowcu. Następnie uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi udali się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej SG i Orkiestry Morskiego Oddziału SG na cmentarz parafialny, gdzie odbył się Apel Pamięci, zakończony salwą honorową Kompanii Reprezentacyjnej SG.

Złożono kwiaty przy pomniku pamięci „Żołnierzom Poległym w Obronie Ojczyzny 1939 – 1944”. Dnia 8 września pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939”, znajdującym się w Baraku, złożono kwiaty w asyście posterunku honorowego oraz Kompanii Reprezentacyjnej SG.

Czytaj więcej: 07-08.09.2023 r. - Szydłowiec, Barak

01.09.2023 r.- Węgierska Górka

Tegoroczne uroczystości patriotyczne poświęcone 84. rocznicy obrony Węgierskiej Gorki, 80. rocznicy stracenia partyzantów w Żabnicy i 77. rocznicy stracenia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odbyły się w Żabnicy. Obchody rozpoczęło odsłonięcie muralu przedstawiającego walki obronne w 1939 r., wykonanego na  ścianie Hali Widowiskowo-Sportowej, któremu towarzyszył program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej, w tym harcerzy. Pod fortem "Wędrowiec" odbyło się złożenie meldunku oraz wiązanek kwiatów przez delegacje: władz samorządowych, Straży Granicznej, SWPFG i lokalnych organizacji społecznych. Następnie pod Pomnikiem Pomordowanych Partyzantów w Żabnicy została odprawiona Msza św. w intencji poległych bohaterów. Po wystąpieniach wiceministrów głos zabrał reprezentujący SWPFG Józef Pluta, który opowiedział o walkach obronnych we wrześniu 1939 r. z udziałem jego ojca. Wystąpienia zamknął gen. bryg. SG Adam Jopek, komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, który nawiązał do minionych wydarzeń.

Czytaj więcej: 01.09.2023 r.- Węgierska Górka

01.09.2023 r. - Sejny

Uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczynające obchody 100. rocznicy powołania, do ochrony wschodniej granicy RP, Korpusu Ochrony Pogranicza. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny, płk. Jana Wójcika wieloletniego dowódcy 24. Baonu KOP "Sejny" i jego żołnierzy, uczestnicy przemaszerowali na błonia gdzie gości powitał Prezes Koła Nr 14 ZŻWP im. Powstańców Sejneńskich. Jarosław Wojciechowicz, który przypomniał zgromadzonym o powstaniu Alei Pamięci 24 Baonu KOP „Sejny”.

Czytaj więcej: 01.09.2023 r. - Sejny

23.08.2023 r. - Witnica, Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji

Podczas podróży służbowej na Ziemię Lubuską prezes W. Bocheński odwiedził Witnicę z interesującym parkiem-lapidarium kamieni milowych, granicznych i drogowskazów noszącym nazwę "Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji", z którego prezentujemy krótki serwis fotograficzny.

 

 

Czytaj więcej: 23.08.2023 r. - Witnica, Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji

04.08.2023 r. – Warszawa

Narodowy Bank Polski zawiadomił, że pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z 15.08.2022 r. i we wrześniu 2024 roku zostanie wyemitowana srebrna moneta kolekcjonerska „100-lecie Korpusu Ochrony Pogranicza” o nominale 10 zł.

Czytaj więcej: 04.08.2023 r. – Warszawa

07.07.2023 r. – Ostrów Mazowiecka

W Muzeum Domu Rodziny Pileckich odbył się wernisaż wystawy „Konie w formacjach granicznych 1918 – 1939” z wystąpieniami Antoniego Krzysztofa Sobczaka i Waldemara Bocheńskiego, po których prelegenci oprowadzili przybyłych gości po wystawie plenerowej.

Wystawa będzie prezentowana do 5 września br.

Czytaj więcej: 07.07.2023 r. – Ostrów Mazowiecka

17.06.2023 r. – Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych poświęcone zmianom w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dostosowaniu Statutu do aktualnych przepisów, w tym wprowadzeniu formy on-line w zebraniach, oraz omówieniu zaawansowania działań przygotowawczych do obchodów setnej rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.

 

Czytaj więcej: 17.06.2023 r. – Warszawa

02.06.2023 r. – Kętrzyn

Obchody Święta Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej po raz 32. uczcili rocznicę powołania Straży Granicznej.

Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Czytaj więcej: 02.06.2023 r. – Kętrzyn

19.05.2023 r. – Chełm

Obchody Święta Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej po raz 32. uczcił rocznicę powołania Straży Granicznej.

Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

SWPFG reprezentował wiceprezes Andrzej Olichwiruk.

Czytaj więcej: 19.05.2023 r. – Chełm

15.05.2023 r. – Kraków, Wawel

Na placu przed Zamkiem Królewskim na Wawelu odbyły się Centralne Obchody Święta Straży Granicznej z udziałem Pary Prezydenckiej.

Odbyły się mianowania na pierwszy stopień oficerski, a Prezydent RP wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia państwowe.

W uroczystości uczestniczył Prezes SWPFG Waldemar Bocheński.

Czytaj więcej: 15.05.2023 r. – Kraków, Wawel

27.04.2023 r. – Góra Kalwaria

Organizatorzy przygotowywanej kolejnej konferencji poświęconej żołnierzom formacji granicznych odbyli spotkania z przedstawicielami współpracujących instytucji (Ośrodek Kultury, Hotel Arche Koszary, firma kateringowa).

 

 

Czytaj więcej: 27.04.2023 r. – Góra Kalwaria

14.04.2023 r. – Warszawa

Podpisano porozumienie  o współpracy z Kancelarią Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, którego celem jest wsparcie Stowarzyszenia pro bono przez prawników Kancelarii w zakresie szeroko rozumianych kwestii prawnych.

 

Czytaj więcej: 14.04.2023 r. – Warszawa

14.04.2023 r. – Góra Kalwaria

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mjr. Walerianowi Łukasińskiemu przy bramie głównej DPS, dawnego klasztoru o.o. Pijarów w którego lochu był więziony przez dwa lata. Biografię majora przedstawił miejscowy historyk p. Janusz Bielecki.

Jednym z animatorów przedsięwzięcia był Waldemar Bocheński, który przypomniał swoje związki z historią postaci majora oraz przekazał do miejscowej izby pamięci przedmioty pochodzące z własnej kolekcji.

Czytaj więcej: 14.04.2023 r. – Góra Kalwaria

21.03.2023 r. - Katowice - Muzeum Śląskie

W zrewitalizowanej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 124. rocznicy urodzin Patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego. Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek.

Uroczystość uświetnili przybyli goście, a wśród nich Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Danuta Maćkowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach dr Karol Makles, Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas, wnuk patrona Waldemar Bocheński (Prezes SWPFG) i kadra kierownicza Śl.OSG. Waldemar Bocheński przedstawił prezentację multimedialną przybliżającą postać dziadka, bohatera trzech wojen.

Czytaj więcej: 21.03.2023 r. - Katowice - Muzeum Śląskie

16.03.2023 r. – Chełm – wernisaż wystawy

Wystawa „Konie w formacjach granicznych 1918 – 1939”  przygotowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych była już prezentowana w Warszawie w listopadzie/grudniu 2022 r. i w Przemyślu w grudniu 2022/styczniu 2023 r. Tym razem wystawa  odwiedziła gościnny Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie. Wernisaż wystawy, na który przybyli zaproszeni goście z Chełma i Lublina, w tym młodzież z klas mundurowych, odbył się w Sali Tradycji – Przystanku Historia. Przybyłych na wernisaż powitał Komendant Oddziału gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, następnie referaty przedstawili prelegenci przybyli z Warszawy.

Czytaj więcej: 16.03.2023 r. – Chełm – wernisaż wystawy

13.03.2023 r. - Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej

W Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyły się rozmowy uszczegóławiające przygotowywany projekt ekshumacji szczątków gen. bryg. Jana Kruszewskiego z cmentarza we Francji i uroczystego pochówku w Polsce w 2024 roku, w setną rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie najbliższej rodziny, wnukowie brata generała, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej i SWPFG (Prezes W. Bocheński i Wiceprezes A. Olichwiruk) oraz gospodarze reprezentujący Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Centrali IPN.
 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +