• naglowek waski

04.08.2023 r. – Warszawa

Narodowy Bank Polski zawiadomił, że pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z 15.08.2022 r. i we wrześniu 2024 roku zostanie wyemitowana srebrna moneta kolekcjonerska „100-lecie Korpusu Ochrony Pogranicza” o nominale 10 zł.

Czytaj więcej: 04.08.2023 r. – Warszawa

07.07.2023 r. – Ostrów Mazowiecka

W Muzeum Domu Rodziny Pileckich odbył się wernisaż wystawy „Konie w formacjach granicznych 1918 – 1939” z wystąpieniami Antoniego Krzysztofa Sobczaka i Waldemara Bocheńskiego, po których prelegenci oprowadzili przybyłych gości po wystawie plenerowej.

Wystawa będzie prezentowana do 5 września br.

Czytaj więcej: 07.07.2023 r. – Ostrów Mazowiecka

17.06.2023 r. – Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych poświęcone zmianom w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dostosowaniu Statutu do aktualnych przepisów, w tym wprowadzeniu formy on-line w zebraniach, oraz omówieniu zaawansowania działań przygotowawczych do obchodów setnej rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 17.06.2023 r. – Warszawa

02.06.2023 r. – Kętrzyn

Obchody Święta Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej po raz 32. uczcili rocznicę powołania Straży Granicznej.

Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Czytaj więcej: 02.06.2023 r. – Kętrzyn

19.05.2023 r. – Chełm

Obchody Święta Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej po raz 32. uczcił rocznicę powołania Straży Granicznej.

Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

SWPFG reprezentował wiceprezes Andrzej Olichwiruk.

Czytaj więcej: 19.05.2023 r. – Chełm

15.05.2023 r. – Kraków, Wawel

Na placu przed Zamkiem Królewskim na Wawelu odbyły się Centralne Obchody Święta Straży Granicznej z udziałem Pary Prezydenckiej.

Odbyły się mianowania na pierwszy stopień oficerski, a Prezydent RP wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia państwowe.

W uroczystości uczestniczył Prezes SWPFG Waldemar Bocheński.

Czytaj więcej: 15.05.2023 r. – Kraków, Wawel

27.04.2023 r. – Góra Kalwaria

Organizatorzy przygotowywanej kolejnej konferencji poświęconej żołnierzom formacji granicznych odbyli spotkania z przedstawicielami współpracujących instytucji (Ośrodek Kultury, Hotel Arche Koszary, firma kateringowa).

 

 

Czytaj więcej: 27.04.2023 r. – Góra Kalwaria

14.04.2023 r. – Warszawa

Podpisano porozumienie  o współpracy z Kancelarią Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, którego celem jest wsparcie Stowarzyszenia pro bono przez prawników Kancelarii w zakresie szeroko rozumianych kwestii prawnych.

 

Czytaj więcej: 14.04.2023 r. – Warszawa

14.04.2023 r. – Góra Kalwaria

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej mjr. Walerianowi Łukasińskiemu przy bramie głównej DPS, dawnego klasztoru o.o. Pijarów w którego lochu był więziony przez dwa lata. Biografię majora przedstawił miejscowy historyk p. Janusz Bielecki.

Jednym z animatorów przedsięwzięcia był Waldemar Bocheński, który przypomniał swoje związki z historią postaci majora oraz przekazał do miejscowej izby pamięci przedmioty pochodzące z własnej kolekcji.

Czytaj więcej: 14.04.2023 r. – Góra Kalwaria

21.03.2023 r. - Katowice - Muzeum Śląskie

W zrewitalizowanej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 124. rocznicy urodzin Patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego. Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek.

Uroczystość uświetnili przybyli goście, a wśród nich Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Danuta Maćkowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach dr Karol Makles, Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas, wnuk patrona Waldemar Bocheński (Prezes SWPFG) i kadra kierownicza Śl.OSG. Waldemar Bocheński przedstawił prezentację multimedialną przybliżającą postać dziadka, bohatera trzech wojen.

Czytaj więcej: 21.03.2023 r. - Katowice - Muzeum Śląskie

16.03.2023 r. – Chełm – wernisaż wystawy

Wystawa „Konie w formacjach granicznych 1918 – 1939”  przygotowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych była już prezentowana w Warszawie w listopadzie/grudniu 2022 r. i w Przemyślu w grudniu 2022/styczniu 2023 r. Tym razem wystawa  odwiedziła gościnny Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie. Wernisaż wystawy, na który przybyli zaproszeni goście z Chełma i Lublina, w tym młodzież z klas mundurowych, odbył się w Sali Tradycji – Przystanku Historia. Przybyłych na wernisaż powitał Komendant Oddziału gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, następnie referaty przedstawili prelegenci przybyli z Warszawy.

Czytaj więcej: 16.03.2023 r. – Chełm – wernisaż wystawy

13.03.2023 r. - Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej

W Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyły się rozmowy uszczegóławiające przygotowywany projekt ekshumacji szczątków gen. bryg. Jana Kruszewskiego z cmentarza we Francji i uroczystego pochówku w Polsce w 2024 roku, w setną rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie najbliższej rodziny, wnukowie brata generała, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej i SWPFG (Prezes W. Bocheński i Wiceprezes A. Olichwiruk) oraz gospodarze reprezentujący Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Centrali IPN.
 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +