• naglowek waski

17.06.2023 r. – Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych poświęcone zmianom w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dostosowaniu Statutu do aktualnych przepisów, w tym wprowadzeniu formy on-line w zebraniach, oraz omówieniu zaawansowania działań przygotowawczych do obchodów setnej rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.

 

 

 

 

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +