• naglowek waski

13.11.2007 r. – Warszawa

W Komendzie Głównej SG odbyła się konferencja Amor Patriae nostra lex pod redakcją Anny Gosławskiej-Hrychorczuk przy współpracy Marka Fijałkowskiego z Muzeum w Pile i VII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, poświęcona losom żołnierzy polskich formacji granicznych w latach II wojny światowej i okresie powojennym. Wygłoszono 12 referatów. O trudnych losach funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w powitaniu mówił Komendant Główny Straży Granicznej. "Dla tysięcy żołnierzy KOP i strażników granicznych drogi okupacyjnej i powojennej rzeczywistości były szczególnie trudne.

Czytaj więcej: 13.11.2007 r. – Warszawa

07.09.2007 r. – Szydłowiec

Przed budynkiem Zespołu Szkół odbyło się odczytanie decyzji o nadaniu szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy KOP-u, którzy polegli w walkach na Ziemi Szydłowieckiej w dniu 8.09.1939 roku. Tablicę odsłonił Antoni Stawski żołnierz KOP-u walczący na tych terenach. W spotkaniu udział wzięli oprócz społeczności lokalnej, weterani i delegacje szkół noszących imię KOP.

Po głównej uroczystości, w szkolnej salce teatralnej zaprezentowano spektakl p.t. Kresy - nostalgia i pamięć, przygotowany przez młodzież szkolną oraz artystów amatorskiego teatru z Szydłowca. Widowisko o wysokim poziomie artystycznym ilustrowane było pokazem zdjęć z życia ludności kresowej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Czytaj więcej: 07.09.2007 r. – Szydłowiec

19.05.2007 r. - Lipsk, Augustów

Oddanie do użytku nowego budynku Placówce Granicznej w Lipsku, zaprojektowanego wg. najnowszych wymagań i wyposażonego w nowoczesny sprzęt jakim posługuje się obecnie SG. Przecięcie wstęgi poprzedziła Msza św. w pięknym, gotyckim kościele miejscowej parafii. Zaproszeni goście, wśród, których była dość liczna delegacja SWPFG, mieli okazję zwiedzenia placówki oraz obejrzenia sprzętu używanego w służbie granicznej, zgromadzonego na specjalnie zorganizowanym pokazie oraz wysłuchania objaśnień dotyczących jego przeznaczenia, obsługi i budowy.

Czytaj więcej: 19.05.2007 r. - Lipsk, Augustów

18.05.2007 r. - Kętrzyn

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej, z okazji obchodów XVI rocznicy powstania Straży Granicznej, odprawiona została w kaplicy Centrum Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na placu apelowym, po okolicznościowych przemówieniach, komendant szkoły wręczył funkcjonariuszom akty mianowań na wyższe stopnie, odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia pieniężne. Po pokazach musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej SG i defiladzie uczestnicy spotkania udali się na plac, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia kamienia z tablicą upamiętniająca nadanie CS imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 18.05.2007 r. - Kętrzyn

20.04.2007 r. – Warszawa

Konferencja popularnonaukowa pt. Dzieje organizacji polskich formacji granicznych od obrony potocznej do II wojny światowej, pod redakcją Anny Gosławskiej-Hrychorczuk, zorganizowana przez Komendę Główną SG i Centrum Szkolenia SG z Kętrzyna. Podczas konferencji wygłoszono 16 referatów, które wniosły wiele nowych, mało znanych informacji o ochronie polskich granic od najdawniejszych czasów po dzień dzisiejszy, wzbogacając wiedzę historyczną z zakresu ochrony granic na przestrzeni dziejów. Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentów, zdjęć i publikacji.

Materiały z konferencji zostały wydane przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Czytaj więcej: 20.04.2007 r. – Warszawa

17.11.2006 r. - Rutka Tartak

Nadanie Placówce Kontrolnej SG imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączone z obchodami Święta Niepodległości. W wydarzeniu, które poprzedziła Msza św., udział wzięła liczna delegacja naszego stowarzyszenia z ośmioma byłymi żołnierzami KOP, którzy mimo podeszłego wieku przyjechali z całej Polski na te szczególne uroczystości. Wszyscy członkowie naszej delegacji zostali odznaczeni, przez Komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk. Mariana Pogodę, odznaką Zasłużony dla Podlaskiego Oddziału SG. To wyróżnienie przyjęto z zadowoleniem jako wyraz bardzo dobrze układającej się współpracy z Podlaskim Oddziałem w dziele kultywowania tradycji i krzewienia historii polskich formacji granicznych. Z okazji obchodów Święta Narodowego wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali awanse i zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Czytaj więcej: 17.11.2006 r. - Rutka Tartak

27-28.09.2006 r. – Kętrzyn

W Centrum Szkolenia SG wygłoszone zostały prelekcje dla dwóch grup szkoleniowych: podoficerskiej oraz oficerskiej. Referaty wygłosili członkowie naszego stowarzyszenia Mirosław Rubas - KOP 1924-1939, Jarosław Domosławski - 24 Baon KOP Sejny, Jacek Skalski - Uzbrojenia KOP. Prelekcje były ilustrowana pokazem zdjęć, a na zakończenie zaprezentowano dwa krótkie filmy o tematyce kopowskiej: 70 rocznica KOP oraz Tam gdzie ptaki milczą - rzecz o cmentarzu wojennym w Miednoje.

Podobne prelekcje zaprezentowano 26-27 października w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie.

Czytaj więcej: 27-28.09.2006 r. – Kętrzyn

25.05.2006 r. – Warszawa

Sześcioosobowa delegacja SWPFG uczestniczyła w powitaniu Papieża Benedykta XVI na lotnisku Okęcie, podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Zaproszenie na lotnisko było dla naszego stowarzyszenia szczególnym wyróżnieniem i niecodziennym przeżycie związanym z powitaniem niezwykłego Gościa na Ziemi Polskiej.

 

Czytaj więcej: 25.05.2006 r. – Warszawa

20.05.2006 r. – Hanna

Uroczyste nadanie miejscowemu gimnazjum imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz przekazanie szkole sztandaru. Podczas Mszy św. kazanie zawierające wątki historyczne i patriotyczne wygłosił proboszcz miejscowej parafii. W holu szkoły wójt gminy, przedstawiciel komitetu rodzicielskiego oraz nasz kolega Antoni Stawski, były kopista, dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia. W Sali gimnastycznej odbyła się oficjalna część uroczystości.

Czytaj więcej: 20.05.2006 r. – Hanna

19.05.2006 r. – Dołhobrody

Delegacja SWPFG odwiedziła Placówkę SG, spotkała się z Komendantem ppłk. Sławomirem Gruszeckim i zwiedziła izbę pamięci.

Patron Placówki ppor. rez. KOP Jan Bołbott został w sierpniu 1939 zmobilizowany do batalionu fortecznego KOP "Sarny" i wyznaczony na stanowisko dowódcy 3 plutonu w 4 kompanii. Od 17 września, po agresji Sowietów na Polskę, przez cztery dni walczył z agresorem. 20-tego Rosjanie wysadzili schron, w którym zginął ppor., a wraz z nim 49 żołnierzy. 1 czerwca 1986 roku Prezydent RP na uchodźstwie odznaczył pośmiertnie bohatera Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Czytaj więcej: 19.05.2006 r. – Dołhobrody

10.07.2005 r. - Filipów

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego, odrestaurowanego po zniszczeniach w 1939 roku. Tylko dzięki mieszkańcom Filipowa, a zwłaszcza rodzinie Sowulewskich, która przechowała pamiątkową tablicę z obelisku możliwa była rekonstrukcja pomnika. Był ufundowany przez 29 baon KOP „Suwałki” oraz miejscową społeczność i odsłonięty 6 lipca 1930 roku.

Uroczystość, w której wzięła udział delegacja SWPFG była wyrazem wdzięcznej pamięci o żołnierzach KOP-u, którzy stacjonowali w dawnych latach w Filipowie i z poświęceniem strzegli polsko-pruskiej granicy.   

Czytaj więcej: 10.07.2005 r. - Filipów

21.05.2005 r. - Kętrzyn, Giżycko

Centralne obchody Święta Straży Granicznej rozpoczęto w Kętrzynie Mszą św. w Bazylice św. Jerzego, którą odprawił Biskup Polowy WP gen. Tadeusz Płoski w koncelebrze kapelanów SG. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Giżycka gdzie w godzinach popołudniowych odbył się uroczysty apel na Placu Józefa Piłsudskiego. Podczas festynu nad jeziorem Niegocin odbył się festyn i pokazy symulacyjne oddziałów antyterrorystycznych Straży Granicznej. W Giżycku odznaczone zostały 4 osoby odznaką KOP, w tym Biskup Polowy WP gen. Tadeusz Płoski.

Dużą Honorową Odznaką  KOP zostało uhonorowane Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 21.05.2005 r. - Kętrzyn, Giżycko

24.01.2005 r. – Warszawa

Przygotowano wraz ze Strażą Graniczną pamiątkową tablicę poświęconą gen. Janowi Kruszewskiemu, dowódcy KOP w okresie od 14.10.1930 do sierpnia 1939 r. We wrześniu był dowódcą Grupy Operacyjnej Armii "Prusy". Po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej, a po zwolnieniu osiedlił się we Francji i tam zmarł 28.03.1977 r. w Lailly-en-Val, spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Tablica została przekazana przez Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Józefa Klimowicza do Saloniku Pamięci w Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie przechowywane są polskie pamiątki z czasów II wojny światowej, w tym również pamiątki po generale Kruszewskim.

Czytaj więcej: 24.01.2005 r. – Warszawa

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +