• naglowek waski

26.05.2024 r. Stanowisko, Berżniki

W roku obchodów 100. lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, uroczystość upamiętniająca zamordowanie na strażnicy 24.09.1939 roku  przez Sowietów, ośmiu żołnierzy KOP. Pod pamiątkowym obeliskiem odprawiono Mszę polową, odczytano Apel Poległych i po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty i zapalono znicze.
Zadaniem 24. Batalionu KOP "Sejny" było stabilizowanie regionu wschodniego pogranicza. Był on szczególnie narażony na działania sowieckich grup dywersyjnych, które dokonywały licznych wypadów rabunkowych. O szczególnym znaczeniu ich służby mówił Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa.

Czytaj więcej: 26.05.2024 r. Stanowisko, Berżniki

19.03.2024 r. - Racibórz, Śląski Oddział SG

Z okazji 125. rocznicy urodzin Patrona, nadkom. Józefa Bocheńskiego, w Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym, która rozpoczęła się od złożenia meldunku gen. bryg. SG Andrzejowi Jakubaszkowi, Komendantowi Śl.OSG, przez dowódcę uroczystości mjr. SG Sławomira Raska. Następnie odegrano i odśpiewano hymn państwowy oraz podniesiono na maszt biało-czerwoną flagę. W ceremonii uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, którzy odtworzyli hymn w języku migowym.

Czytaj więcej: 19.03.2024 r. - Racibórz, Śląski Oddział SG

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +