• naglowek waski

Numer naszego konta bankowego

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych

nr rachunku:

UWAGA: z dniem 5.07.2012 r. uległ zmianie rachunek bankowy.
Składki członkowskie i darowizny statutowe prosimy wpłacać na konto 
56 2030 0045 1110 0000 0238 6170 w BGŻ S.A.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +