• naglowek waski

13.01.2015 r. – Węgierska Górka

W Węgierskiej Górce członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych por. Antoniego Wolnego, honorowego prezesa SWPFG, we wrześniu 1939 obrońcy Węgierskiej Górki.

Ś.p. Antoni Wolny ur. 24.02.1922 r. jako harcerz pełnił funkcje pomocnicze zlecone, przez dowódcę batalionu KOP „Berezwecz”, mjr. Kazimierza Czarkowskiego, w okresie poprzedzającym wybuch wojny i w czasie trzech tygodni walk na szlaku bojowym od Węgierskiej Górki po Tomaszów Lubelski. W okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Doświadczył represji Gestapo i w okresie powojennym komunistycznych organów bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: 13.01.2015 r. – Węgierska Górka

12.04.2015 r. – Warszawa

Po raz ósmy ulicami Warszawy przeszedł Katyński Marsz Cieni - będący milczącym hołdem Polakom zamordowanym na Wschodzie. Tworzyli go członkowie grup rekonstrukcyjnych w historycznych mundurach oficerów WP, KOP i Policji oraz pilnujący ich funkcjonariusze w mundurach NKWD. Kolumnę prowadził oryginalny samochód NKWD tzw. "czarny woron", a na trzech postojach czytano wspomnienia ocalałych, fragmenty listów pomordowanych do rodzin, pamiętniki. Pod Pomnikiem Katyńskim (obok pl. Zamkowego) czytano wybrane nazwiska i zapalano wyczytanym znicze.

Czytaj więcej: 12.04.2015 r. – Warszawa

24.09.2015 r. - Osowiec

W Garnizonie Osowiec odbyła się uroczystość przejęcia dziedzictwa tradycji Batalionu Szkolnego Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu w latach 1928-1930 i Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w latach 1930-1939 i nadania Składowi Osowiec imienia płk. dypl. Mariana Porwita, który w roku 1929 r. był dowódcą batalionu. Uroczystość rozpoczęła Msza św., następnie na murze otaczającym jednostkę odsłonięto tablicę pamiątkową zawierająca decyzję MON. Tablicę odsłoniła m.in. Joanna Mazur wnuczka płk. Porwita. Obecne były grupy rekonstrukcyjne, a wśród nich GR CSP KOP w Osowcu (członkowie SWPFG). Uroczystość zakończyła defilada wojskowa w wykonaniu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.  

Czytaj więcej: 24.09.2015 r. - Osowiec

12-13.09.2015 r. – Świątniki k/Sobótki

V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów. Miejscem spotkania była miejscowość, w której znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej z Niewirkowa na Wołyniu przywieziony przez Kresowian. Tematem spotkania było uczczenie 70.rocznicy przesiedleń po II wojnie światowej i ofiary krwi żołnierzy KOP w latach 1924-1945. Podczas międzynarodowej konferencji prezes W. Bocheński przybliżył zebranym przebieg prac dotyczących poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy 4. kompanii Batalionu Fortecznego KOP „Sarny”, obrońców odcinka umocnionego w Tynnem n/Słuczą, zamordowanych przez Sowietów po agresji we wrześniu 1939 r.

Czytaj więcej: 12-13.09.2015 r. – Świątniki k/Sobótki

18.10.2015 r. - Konarzyny

W okresie międzywojennym miejscowość leżała przy granicy polsko-niemieckiej i znajdował się tu Komisariat SG. Z inicjatywy Społecznego Komitetu Na Rzecz Budowy Miejsca Pamięci Historycznej w Konarzynach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej stojący tu ongiś pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowany w 1932 r. i zburzony przez niemieckiego okupanta we wrześniu 1939 roku. Posadzono „Dąb Katyński” poświęcony komisarzowi SG Kazimierzowi Kociatkiewiczowi. SWPFG reprezentował ppłk rez. SG Wojciech Grobelki występujący w przedwojennym mundurze SG, a ppłk rez. SG Daniel Lipski z Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych - jako oficer KOP. Obaj panowie zwiedzili także budynek dawnej placówki SG w Babilonie oraz grób strażnika Franciszka Tokarskiego z placówki Kiełpin Szosa, zastrzelonego podczas służby w 1935 r. przez miejscowych kłusowników.

Czytaj więcej: 18.10.2015 r. - Konarzyny

30.11.2015 r. – Tynne, Ukraina

W obecności konsula RP z Łucka przy udziale prezesa W.Bocheńskiego, wolontariuszy z SG i polskiego archeologa, została przeprowadzona przez firmę ukraińską ekshumacja mogiły odkrytej podczas poprzednich ekspedycji. Wydobyto szczątki żołnierza, czapkę garnizonową KOP z paskami i guzikami, resztki munduru z guzikami, czapkę „polówkę” oraz czaszkę pierwszego odnalezionego żołnierza KOP z 4. kompanii baonu „Sarny” przestrzeloną sowiecką metodą, z widocznym niewielkim otworem po pocisku z Nagana, a w pobliżu znaleziono łuski z opróżnionego magazynku. Przy szczątkach znaleziono wojskowy znak tożsamości z czytelną jedną stroną ze znanym wiekiem i przynależnością do PKU Lublin.

Czytaj więcej: 30.11.2015 r. – Tynne, Ukraina

5-9.10.2015 r. – Tynne – Odnaleziona mogiła żołnierzy KOP

Po sze­ściu latach żmud­nych ana­liz i badań tere­no­wych, uczest­nicy kolej­nej podróży histo­ryczno-woj­sko­wej do Sek­tora Tynne na linii Sosn­kow­skiego, wolon­ta­riu­sze Straży Gra­nicz­nej kie­ro­wani przez pre­zesa SWPFG Wal­de­mara Bocheń­skiego przy wspó­łudziale arche­olo­gów pol­skich i ukra­iń­skich odna­leźli pierw­sze zbio­rowe miej­sce pochówku żoł­nie­rzy 4 kom­pa­nii Baonu For­tecz­nego KOP „Sarny”.

Czytaj więcej: 5-9.10.2015 r. – Tynne – Odnaleziona mogiła żołnierzy KOP

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +