• naglowek waski

24.09.2015 r. - Osowiec

W Garnizonie Osowiec odbyła się uroczystość przejęcia dziedzictwa tradycji Batalionu Szkolnego Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu w latach 1928-1930 i Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w latach 1930-1939 i nadania Składowi Osowiec imienia płk. dypl. Mariana Porwita, który w roku 1929 r. był dowódcą batalionu. Uroczystość rozpoczęła Msza św., następnie na murze otaczającym jednostkę odsłonięto tablicę pamiątkową zawierająca decyzję MON. Tablicę odsłoniła m.in. Joanna Mazur wnuczka płk. Porwita. Obecne były grupy rekonstrukcyjne, a wśród nich GR CSP KOP w Osowcu (członkowie SWPFG). Uroczystość zakończyła defilada wojskowa w wykonaniu 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.  

2 tablica

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +