• naglowek waski

06.11.1999 r. - Warszawa

W 75. rocznicę powołania KOP, z inicjatywy funkcjonariuszy SG oraz SWPFG, nastąpiło uroczyste nadanie Placówce Kontrolnej SG na Lotnisku Okęcie imienia gen. Waleriana Czumy ostatniego Komendanta SG II RP, a od 3 września 39 r. dowódcy obrony Warszawy. Po Mszy św. odprawionej przez Biskupa Polowego WP gen. Sławoja Leszka Głódzia nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy, której fundatorem było SWPFG.

Czytaj więcej: 06.11.1999 r. - Warszawa

13.06.1999 r. - Warszawa

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Lotnisku Okęcie i przekazanie Papieżowi Dużej Odznaki KOP oraz książki „Kresy w czerwieni – 1939” autorstwa prof. Czesława Grzelaka. Dzięki staraniom płk. Andrzeja Mackiewicza – Komendanta Placówki SG Warszawa -Okęcie J.Czapiewski z mamą Janiną, S.Gorczakowski, H.Kaczmarczyk, A.Wolny z synem, płk J.Sadowski, M.Rubas z żoną, R.Rawa, W.Stocki, B.Buczak, A.Jurasz z żoną mogli być tak blisko naszego Rodaka.

Czytaj więcej: 13.06.1999 r. - Warszawa

26.11.1998 r. - Osowiec Twierdza

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu oraz otwarcie w fortach twierdzy muzeum KOP. Tablica powstała z inicjatywy SWPFG, do której podarowało dużą odznakę KOP, czego Komenda Główna SG nie uwzględniła wśród fundatorów.

Czytaj więcej: 26.11.1998 r. - Osowiec Twierdza

22.06.1998 r. - Warszawa

W 50. rocznicę śmierci gen. Jana „Jura” Gorzechowskiego – Komendanta Głównego SG od 12.12.1928 r. do 1.03.1939 r., na skwerze jego imienia, odsłonięto i poświęcono kamień-obelisk, którego pomysłodawcą i projektantem był jego krewny inż. Wiesław Stocki – członek SWPFG. Skwer znajduje się w pobliżu Pawiaka gdzie w 1906 r. oddział bojowy pod dowództwem generała uwolnił dziesięciu członków PPS więziony na Pawiaku.

Czytaj więcej: 22.06.1998 r. - Warszawa

24.10.1996 r. - Warszawa

300-lecie konsekracji kościoła Św. Krzyża

  • przekazanie przez SZUT-KOP tablicy wdzięczności
  • z inicjatywy SZUT-KOP odsłonięcie i poświęcenie w Kruchcie Katyńskiej tablic upamiętniających żołnierzy KOP i funkcjonariuszy SG zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Kalininie oraz innych nieznanych miejscach.

Czytaj więcej: 24.10.1996 r. - Warszawa

02-03.12.1994 r. - Białystok

Zakończenie obchodów 70. rocznicy powołania KOP poprzedziło spotkanie weteranów z zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w Ośrodku Kultury. Zgromadzeni otrzymali 2 numer pisma SG „Straż Graniczna’ poświęcony 70. rocznicy KOP. Następnego dnia po Mszy św. odprawionej w Katedrze Białostockiej uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie nastąpiły uroczystości państwowe.

Czytaj więcej: 02-03.12.1994 r. - Białystok

14-16.11.1994 r. - Kętrzyn

W Centrum Szkolenia SG odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa poświęcona 70. rocznicy powołania KOP. Problematyka jej dotyczyła powstania, organizacji, zadań, a przede wszystkim działalności KOP. Jubileusz i konferencję zainaugurowała Msza św. podczas, której dziekan SG ks. kpt. dr Kazimierz Tuszyński w swojej homilii powiedział, że „...dla obiektywności tej konferencji, a zwłaszcza ze względu na reprezentowane przekonania żołnierzy i oficerów KOP, bezwzględnie należy im się, aby to wspaniałe przedsięwzięcie rozpocząć Mszą św., bo przecież Ona była dla nich skarbem i inspiracją do ofiarnej służby na rzecz suwerennej II RP”.

Czytaj więcej: 14-16.11.1994 r. - Kętrzyn

25.09.1994 r. - Wytyczno

Z okazji 55. rocznicy ostatniej bitwy żołnierzy Zgrupowania KOP pod Wytycznem odbyły się uroczystości nadania miejscowej szkole Podstawowej imienia Korpusu Ochrony Pogranicza i wręczenia uczniom sztandaru.

 

Czytaj więcej: 25.09.1994 r. - Wytyczno

11.09.1994 r. - Sejny

W 55. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 70. rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego (dawne koszary baonu KOP „Sejny”) odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ufundowaną przez SZUT -KOP dla uczczenia żołnierzy 24 Batalionu KOP „Sejny”. Członkowie naszej delegacji odwiedzili Strażnicę SG Hołny - Wolmera, która w okresie międzywojennym była strażnicą KOP.

Czytaj więcej: 11.09.1994 r. - Sejny

24.10.1993 r. - Warszawa

W 69. rocznicę powołania KOP, obchodzoną po raz pierwszy oficjalnie w powojennej Polsce, odsłonięto i poświęcono w Katedrze Polowej WP dwie tablice ufundowane przez byłych żołnierzy KOP: upamiętniające żołnierzy KOP poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej oraz poświęconą gen. Franciszkowi Kleebergowi - dowódcy SGO ”Polesie”. Odsłonięcie tablicy poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy i generała.

Czytaj więcej: 24.10.1993 r. - Warszawa

01.09.1993 r. - Węgierska Górka

Na uroczystości rocznicowe walk we wrześniu 1939 roku przyjechali członkowie zrzeszeni w „Klubie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza - Węgierska Górka” i podjęli jednogłośnie uchwałę o powołaniu ogólnopolskiego stowarzyszenia upamiętniającego tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza. Tym samym ich dotychczasowa organizacja stała się częścią Społecznego Zespółu Upamiętniania Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza (SZUT-KOP).

Czytaj więcej: 01.09.1993 r. - Węgierska Górka

05.1992 r. - 09.1993 r. - Warszawa, skrót wydarzeń

6 maja 1992 r. - Warszawa
Wstępne rozmowy byłych żołnierzy KOP Zygmunta Syryczyńskiego i Stanisława Buczaka z przedstawicielami Komendy Głównej SG na temat utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego byłych żołnierzy KOP.

Czerwiec - listopad 1992 r. - Warszawa
Nawiązanie współpracy z majorem SG Zygmuntem Kowalczykiem -Dyrektorem Zespołu Artystycznego  „Granica”, który użyczył pomieszczenia i włączył się aktywnie w poszukiwania byłych żołnierzy KOP.

Czytaj więcej: 05.1992 r. - 09.1993 r. - Warszawa, skrót wydarzeń

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +