• naglowek waski

05.1992 r. - 09.1993 r. - Warszawa, skrót wydarzeń

6 maja 1992 r. - Warszawa
Wstępne rozmowy byłych żołnierzy KOP Zygmunta Syryczyńskiego i Stanisława Buczaka z przedstawicielami Komendy Głównej SG na temat utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego byłych żołnierzy KOP.

Czerwiec - listopad 1992 r. - Warszawa
Nawiązanie współpracy z majorem SG Zygmuntem Kowalczykiem -Dyrektorem Zespołu Artystycznego  „Granica”, który użyczył pomieszczenia i włączył się aktywnie w poszukiwania byłych żołnierzy KOP.

Grudzień 1992 r. - Warszawa

Nadanie powstałej organizacji nazwy: „Społeczny Zespół Upamiętnienia Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza im. gen. Henryka Minkiewicza-Odrowąża” (SZUT-KOP) i wybór ppłk. Jana Sadowskiego na przewodniczącego „Zespołu...”

15 grudnia 1992 r. - Warszawa
Spotkanie SZUT-KOP z Komendantem Głównym SG płk Janem Wojcieszczukiem w celu przedstawienia ramowego planu „Zespołu...” oraz omówienia zamierzeń związanych ze zbliżającą się 70. rocznicą powołania KOP.

3 marca 1993 r. - Warszawa
Podpisanie porozumienia między Komendą Główną SG i Kwaterą Główną ZHP, mającego na celu rozpisanie konkursu wśród drużyn harcerskich o tematyce historycznej KOP, z okazji zbliżającej się 70. rocznicy powołania KOP.

21 kwietnia 1993 r. - Warszawa
Komendant Główny SG płk dr Jan Wojcieszczuk wyznacza do stałej współpracy z „Zespołem...” Doradcę Komendanta - Dyr. Biura kpt. Jarosława Żukowicza i pracownika cywilnego SG mgr. Tadeusza Niedzielę.

Maj - wrzesień 1993 r. - Warszawa

  • Przyjęcie nowych członków do SZUT-KOP i ukonstytuowanie się Zarządu w następującym składzie:
  • przewodniczący - ppłk w st. spocz. Jan Sadowski
  • wiceprzewodniczący - kpr. KOP inż. Zygmunt Stryczyński, mjr rez. Zygmunt Kowalczyk,
  • por. rez. inż. Mirosław Rubas
  • członek - kpr. KOP Stanisław Buczak, wachm. żand. KOP Józef Piłat, plut. KOP Antoni Stawski,
  • sierż. rez. dr Andrzej Marszewski, ks. ppłk w st.spocz. Antoni Szyrwiński, mjr rez. inż. Henryk Pakuła, ppłk rez. inż. Włodzimierz Marszałek

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +