• naglowek waski

Porozumienia o współpracy

Porozumienie z dnia 28 września 2023 roku w sprawie współpracy

pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej -

Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie

a Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych

01. IPN

02. IPN

03. IPN

04. IPN

05. IPN

 Porozumienie z dnia 14 kwietnia 2023 roku o współpracy

Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

a

Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych

KZ-1

KZ-2

KZ-3

KZ-4

KZ-5

KZ-6

KZ-7

KZ-8

Umowa o współpracy z dnia 27 lutego 2022 roku

w zakresie niesienia pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy pomiędzy

Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych

a

Harcerskim Hufcem "Wołyń" Harcerstwa Polskiego na Ukrainie

01. UA

02. UA

03. UA

04. UA

 

Porozumienie z dnia 30 maja 2022 roku o partnerskiej współpracy i współdziałaniu

Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP

Gen. 01

Gen. 02

Gen. 03

Gen. 04

Porozumienie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie współpracy

Straży Granicznej i Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Porozumienie.1

Porozumienie.2

Porozumienie.3

Porozumienie z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie współpracy

pomiędzy Legią Akademicką KUL im. ppor. Jana Bołbotta

a Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych

KUL-1

KUL-2

KUL-3

KUL-4

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +