• naglowek waski

Apele o pomoc i informacje

Zgłaszają się do nas osoby poszukujące informacji o swoich bliskich, żołnierzach zaginionych we wrześniu 1939 r. Niestety, pracując społecznie, nie posiadając wielkiego archiwum, zawsze jednak staramy się kierować zainteresowanych do jednostek, które mogą im pomóc. Ostatnio zgłosiła się do nas Pani Hanna Kowal, której udało się odnaleźć mogiłę jej dziadka strz. Henryka Kozłowskiego, KOP-isty z Podwołoczysk, i jego kolegi, NN żołnierza KOP pochodzącego ze Śląska, poległych 17.09.1939 r. Pani Hanna poszukuje bliskich kolegi jej dziadka, z którym spoczywa w bratniej mogile.

Strz. KOP Henryk Kozłowski, ur. 31.12.1915 r. w Noskowicach (pow. Płock), syn Piotra i Jadwigi z d. Kowalskiej, mąż Teodory Kozłowskiej z d..Zych. 4.03.1939 r. przydzielony do VII Pułku KOP "Czortków",  I baonu "Skałat", 1 kompanii granicznej m.p..Podwołoczyska, plutonu odwodowego II strażnicy w Podwołoczyskach. Ciężko ranny podczas ataku sowieckiego na strażnicę 17.09.1939 r., zmarł po 10 minutach. Został pochowany na cmentarzu w Zadnieszówce (obecnie Podwołoczyska), poczta Podwołoczyska, pow. Tarnopol, woj. lwowskie.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +