• naglowek waski

09-10.10.2019 r. - Lublin - Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza

Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, rozpoczęto Mszą św. w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, po której uczestnicy na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną SG, udali się do Centrum Spotkań Kultur na dalszą część uroczystości. Po przemówieniach, przeczytaniu nadesłanych listów, mjr SG dr Artur Ochał ekspert z Archiwum SG przedstawił historię KOP. Następnie Magdalena Śladecka z IPN Lublin i Sebastian Nowakowski z IPN Białystok Delegatura Olsztyn, główni twórcy portalu edukacyjnego kop.ipn.gov.pl w skrócie zapoznali zebranych z tym przedsięwzięciem zawierającym m.in. zdjęcia żołnierzy KOP i ich rodzin, rozdziały tematyczne: publikacje, bibliografia, edukacja, poszukiwania, rozmieszczenie oddziałów.

Czytaj więcej: 09-10.10.2019 r. - Lublin - Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza

17.09.2019 r. - Sejny - Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej

Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej  na Polskę i 95-tej powołania Korpusu Ochrony Pogranicza rozpoczęto liturgią Mszy św. w sejneńskiej bazylice. Na błoniach przy klasztorze, w "Alei Pamięci" żołnierzy Batalionu KOP "Sejny", podniesiono flagę i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odsłonięto obelisk, poświęcony ostatniemu dowódcy tego baonu ppłk. Michałowi Osmoli, z wmurowaną gilzą z ziemią z grobu bohatera w Pwllheli ( Walia). Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przy odsłoniętym obelisku i zapalone znicze w "Alei Pamięci". W uroczystościach uczestniczyli członkowie GRH 24 Baonu KOP "Sejny" nasi koledzy z SWPFG, którzy upamiętniają i kultywują tradycje bohaterskich żołnierzy walczących z dwoma okupantami.

Czytaj więcej: 17.09.2019 r. - Sejny - Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej

14.09.2019 r. – Warszawa - "ISKRA PAMIĘCI"

Na Placu Piłsudskiego odbyło się "ISKRA PAMIĘCI" patriotyczne wydarzenie, którego celem było upamiętnienie polskich obywateli, żołnierzy i funkcjonariuszy rozstrzelanych przez NKWD wiosną 1940 roku z mocy decyzji WKP(b) z dnia 5 marca 1940 roku. Projekt miał w założeniu kształtowanie tożsamości narodowej poprzez prezentację materiałów o tematyce katyńskiej, panele dyskusyjne na temat czym była i jakie jest znaczenie tej zbrodni dla naszych dzisiejszych losów.

Czytaj więcej: 14.09.2019 r. – Warszawa - "ISKRA PAMIĘCI"

11-12.09.2019 r. - Warszawa, Modlin

Obchody 80. rocznicy tragicznej śmierci płk. J.W. Chmury i 15-tej powołania Nadwiślańskiego Oddziału SG. Nad grobem pułkownika na Cmentarzu Wojskowym, w obecności funkcjonariuszy NwOSG i wnuka Krzysztofa z rodziną, delegacja SWPFG odmówiła wspólną modlitwę, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. Następnego dnia, w godzinach rannych, odbyła się konferencja, w której prelegenci zaprezentowali wykłady na temat: Straż Graniczna w II RP, Mazowiecki IO SG w Ciechanowie, Geneza utworzenia, organizacja i funkcjonowanie NwOSG.

Czytaj więcej: 11-12.09.2019 r. - Warszawa, Modlin

07-08.09.2019 r. - Szydłowiec, Barak

Obchody 80. rocznicy bitwy pod Barakiem rozpoczęły się wieczorem 7-go apelem poległych na Kwaterze Wojennej szydłowieckiego cmentarza. Przywołano żołnierzy WP, KOP, SG i PP, którzy zginęli na froncie walki o Polskę. Odmówiono modlitwę za poległych, a Kompania Reprezentacyjna SG oddała salwę honorową. Następnego dnia główne uroczystości rozpoczęła zbiórka przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, przemarsz na Rynek Wielki gdzie Orkiestra Reprezentacyjna SG zaprezentowała musztrę paradną. Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz poległych żołnierzy WP i KOP odprawiono w kościele św. Zygmunta. Obchody kontynuowano przy pomniku "Żołnierzom Września 1939" w Baraku.

Czytaj więcej: 07-08.09.2019 r. - Szydłowiec, Barak

08.09.2019 r. – Biskupice Radłowskie

Obchody 80. rocznicy obrony mostu na Dunajcu rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. NMP z Częstochowy, po zakończeniu której złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową w kościele. Następnie zgromadzenie w towarzystwie GR 3 Pułku Strzelców Podhalańskich udali się pod pomnik na przyczółku mostu gdzie wspólnie z rodzinami poległych żołnierzy odmówiono modlitwę o spokój dusz bohaterów. Po złożeniu wiązanki kwiatów przedstawiciel SWPFG Józef Pluta odwiedził cmentarze w Radłowie Zabawie i Zdrochcu.

Czytaj więcej: 08.09.2019 r. – Biskupice Radłowskie

01.09.2019 r. - Węgierska Górka

Uroczystości 80. rocznicy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 76. Stracenia Partyzantów w Żabnicy i 73. Stracenia Żołnierzy NSZ. W godzinach porannych odbyło się Walne Zebranie Członków SWPFG. Obecni otrzymali, przyznane Decyzją Nr 2 Zarządu SWPFG, medale "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic", które wręczył przybyły na nasze spotkanie, wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.

Czytaj więcej: 01.09.2019 r. - Węgierska Górka

27.08.2019 r. – Góra Kalwaria

W Hotelu Arche "Koszary" mieszczącym się w dawnym budynku koszarowym CSSG w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej odbyło się spotkanie robocze poświęcone upamiętnieniu tablicą istnienia szkoły Straży Celnej i Straży Granicznej w latach 1924-1933.

Czytaj więcej: 27.08.2019 r. – Góra Kalwaria

08.08.2019 r. – Ełk - Spotkanie robocze

Spotkanie robocze członków Zarządu SWPFG z ppor. rez. mgr Agnieszką Pasko, weteranką IX i X zmiany PKW Afganistan, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk im. mjr. Władysława Raginisa. które zwróciło się do nas o objęcie patronatem honorowym dziedziczenia tradycji KOP i nadanie jego barw i symboliki sztandarowi szkoły.

Czytaj więcej: 08.08.2019 r. – Ełk - Spotkanie robocze

27-28.07.2019 r. – Dni Odolanowa

W dniach 27-28 lipca 2019 r. podczas Dni Odolanowa członkowie SWPFG zaprezentowali na terenie parku militarnego rekonstrukcję historycznej placówki granicznej, w której wydawano okolicznościowe paszporty stemplowane specjalnym datownikiem. Straż Graniczna zaprezentowała używany współcześnie sprzęt, w tym robota pirotechnicznego. W nowo otwartej po remoncie sali d. kościoła ewangelickiego została zaprezentowana wystawa przygotowana przez IPN O/Szczecin „Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928-1939”, którą otworzył referat W. Bocheńskiego „Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w szeregach Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej” Po wystawie oprowadzał M. Filipowiak w historycznym mundurze strażnika SG.

Czytaj więcej: 27-28.07.2019 r. – Dni Odolanowa

14-15.06.2019 r. - Grzechotki, Frombork

Nadanie Placówce SG w Grzechotkach imienia 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Żelaznej Górze. Następnie na placu przed siedzibą placówki odbył się uroczysty apel, na którym odczytano akt nadania imienia, odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicą pamiątkową ufundowaną przez SG, IPN O/Gdańsk i SWPFG. Prezes naszego stowarzyszenia W. Bocheński ufundował i przekazał komendantowi Placówki ppłk. SG T. Chwietkiewiczowi kopię lancy francuskiej wz. 13 do proporca rozpoznawczego, symbolu dziedzictwa tradycji 1 p. kaw. KOP, a A.Olichwiruk tablicę z patkami kołnierzowymi kawalerzysty KOP.

Czytaj więcej: 14-15.06.2019 r. - Grzechotki, Frombork

06.06.2019 r. - Warszawa

Spotkanie robocze w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej poświęcone nadaniu imienia insp. SG Jakuba Witolda „Witalisa” Chmury Placówce SG w Modlinie. J.W. Chmura był ostatnim komendantem Mazowieckiego Okręgu SG, zginął w obronie Warszawy 12.09.1939 r. W spotkaniu uczestniczyli E. Waligóra (Nadw.OSG) i przedstawiciele SWPFG M. Rubas i W. Bocheński.

06.06.2019 r. – Lublin

Placówce SG w Lublinie nadano imię płk. Kazimierza Bąbińskiego, który był komendantem Okręgu Armii Krajowej „Wołyń”, twórcą i pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji AK, żołnierzem I Brygady Legionów oraz uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku. Podczas uroczystości prezesa SWPFG reprezentował A. Olichwiruk.

Czytaj więcej: 06.06.2019 r. – Lublin

17.05.2019 r. – Warszawa - Centralne obchody Święta SG

Podczas apelu na dziedzińcu Belwederu Prezydent RP wręczył nominacje generalskie i mianował funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski. Awans na stopień gen. dyw. SG otrzymał Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga, a na stopień gen. bryg. SG płk. SG Grzegorz Biziuk, Jacek Szcząchor, Robert Rogoz oraz po raz pierwszy w historii SG kobieta płk Wioleta Gorzkowska. Kompania Reprezentacyjna SG wystąpiła w  historycznych mundurach KOP. W uroczystości uczestniczył prezes SWPFG W. Bocheński.

10.05.2019 r. – Olsztyn

Obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Prelekcję Korpus Ochrony Pogranicza 1924 - 1939 wygłosił S. Nowakowski predstawiciel Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olszynie, natomiast Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej  płk SG Adam Pacuk przedstawił dokonania Straży Granicznej oraz działalność ośrodka szkolenia z Kętrzyna, a chor. sztab. SG Łukasz Majorowski emitując film przedstawił służbę w SG na przykładzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

18.04.2019 r. – Warszawa

Zarząd SWPFG uchwałą Nr 1/2019 ustanowił Medal „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”, który będzie nadawany osobom i instytucjom, które:

● wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej,
● współpracują w realizacji zadań statutowych SWPFG i wdrażania programów upowszechniających chlubne tradycje ochrony granic,
● opublikowały wydawnictwa i artykuły, przygotowały prezentacje lub referaty na konferencjach, nakręciły filmy, itp. materiały kształtujące wiedzę o służbie granicznej, organizowały konferencje, zrealizowały wystawy lub inne projekty upowszechniające pozytywny wizerunek formacji granicznych w społeczeństwie,
● uczestniczyły w poszukiwaniach miejsc walki i męczeństwa na Kresach, ekshumacjach i pochówkach szczątków żołnierzy, odszukują ich mogiły na szlakach walk o niepodległość i otaczają je opieką,
● gromadzą pamiątki i udostępniają je w celu popularyzowania tradycji formacji.

Czytaj więcej: 18.04.2019 r. – Warszawa

7.04.2019 r. – Warszawa

Ulicami stolicy przeszedł XII Katyński Marsz Ceni, w którym wzięło udział blisko 400 rekonstruktorów z całej Polski, wśród nich członkowie naszego stowarzyszenia z GR z Osowca i Sejn. Marsz poprzedziła Msza św. odprawiona w katedrze Polowej WP. Komendant marszu Jarosław Wróblewski powiedział m.in. „Ten marsz ma pokazać, że nasze milczenie podczas drogi warszawskimi ulicami jest symbolicznym krzykiem o ich pamięć. Jesteśmy ich cieniami...”. Należy przypomnieć, że decyzją WKP(b) z 5 marca 1940 r. zostało zamordowanych blisko 800 żołnierzy KOP i SG.

5.04.2019 r. – Góra Kalwaria

Spotkanie poświęcone odbudowie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanego przez Straż Graniczną w 1931 r. na terenie CSSG, w którym wzięli udział: P. Rytko – prezes O/Czersk Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz M. Filipowiak i W. Bocheński, reprezentujący SWPFG.

22.03.2019 r. – Góra Kalwaria

Spotkanie członków zespołu dążącego do odbudowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanego przez Straż Graniczną w 1931 r. na terenie CSSG.

 

Czytaj więcej: 22.03.2019 r. – Góra Kalwaria

07.03.2019 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczystość z okazji 120 rocznicy urodzin patrona nadkom. Józefa Bocheńskiego. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy ŚLOSG oraz wręczone zostały akty mianowań na wyższe stopnie. Przed uroczystością Prezes SWPFG W. Bocheński wystąpił z wykładem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w trakcie którego przybliżył młodzieży historię życia i służby swego dziadka nadkom. J.Bocheńskiego.

Czytaj więcej: 07.03.2019 r. - Racibórz

14.02.2019 r. – Warszawa

Odbyło się połączone zebranie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych poświęcone dyskusji nad przedstawionymi projektami Medalu „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”.

 

24.01.2019 r. - Szczecin – Warszawa

W sprzedaży ukazała się publikacja IPN „U polskich stali granic. W 90. rocznice utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza”, która jest efektem sympozjum zorganizowanego w grudniu 2014 r. przez IPN i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stanowi ona zbiór artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zawiera nie tylko wystąpienia uczestników lecz także opracowania uzupełniające wiedzę o tej formacji.

Czytaj więcej: 24.01.2019 r. - Szczecin – Warszawa

12.01.2019 r. – Warszawa

W Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, w roku 100. rocznicy powołania Biskupstwa Polowego, odbyła się uroczysta gala, podczas której bp Józef Guzek uhonorował zasłużone osoby i instytucje wyróżnieniami oraz medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, twórców premierowych pieśni patriotycznych związanych z setną rocznicę ustanowienia biskupstwa wśród nich aranżera ppłk. SG dr. hab. Stanisława Strączka, który do 4.06.2018 roku przez 24 lata był naczelnikiem i I kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 12.01.2019 r. – Warszawa

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'19

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +