• naglowek waski

12.12.2020 r. - Zbąszyń

Przed opuszczeniem Zbąszynia Wojciech Grobelski i Waldemar Bocheński odwiedzili miejsca związane z przedwojenną Strażą Graniczną: budynki starego i nowego dworca kolejowego, wybudowanego na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu, gdzie mieścił się komisariat Straży Granicznej, i wystawę plenerową w miejscu dawnego przejścia drogowego Zbąszyń-Rogatka.
 
 
 

Czytaj więcej: 12.12.2020 r. - Zbąszyń

09-10.10.2019 r. - Lublin - Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza

Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, rozpoczęto Mszą św. w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, po której uczestnicy na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną SG, udali się do Centrum Spotkań Kultur na dalszą część uroczystości. Po przemówieniach, przeczytaniu nadesłanych listów, mjr SG dr Artur Ochał ekspert z Archiwum SG przedstawił historię KOP. Następnie Magdalena Śladecka z IPN Lublin i Sebastian Nowakowski z IPN Białystok Delegatura Olsztyn, główni twórcy portalu edukacyjnego kop.ipn.gov.pl w skrócie zapoznali zebranych z tym przedsięwzięciem zawierającym m.in. zdjęcia żołnierzy KOP i ich rodzin, rozdziały tematyczne: publikacje, bibliografia, edukacja, poszukiwania, rozmieszczenie oddziałów.

Czytaj więcej: 09-10.10.2019 r. - Lublin - Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza

02.10.2019 r. - Hel

Obchody 80. rocznicy obrony Helu rozpoczęto złożeniem kwiatów przy zbiorowej mogile Obrońców Helu na cmentarzu komunalnym, gdzie spoczywają m.in. żołnierze IV Batalionu KOP "Hel". Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele pw. Bożego Ciała. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz uczestników w asyście pododdziałów Marynarki Wojennej pod pomnik Obrońców Helu, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W dalszym ciągu uroczystości dokonano zaprzysiężenia uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu w Helu. Uroczystości zakończyło oddanie salwy honorowej przez Kompanię Reprezentacyjną Marynarki Wojennej.

Czytaj więcej: 02.10.2019 r. - Hel

17.09.2019 r. - Sejny - Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej

Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej  na Polskę i 95-tej powołania Korpusu Ochrony Pogranicza rozpoczęto liturgią Mszy św. w sejneńskiej bazylice. Na błoniach przy klasztorze, w "Alei Pamięci" żołnierzy Batalionu KOP "Sejny", podniesiono flagę i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odsłonięto obelisk, poświęcony ostatniemu dowódcy tego baonu ppłk. Michałowi Osmoli, z wmurowaną gilzą z ziemią z grobu bohatera w Pwllheli ( Walia). Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przy odsłoniętym obelisku i zapalone znicze w "Alei Pamięci". W uroczystościach uczestniczyli członkowie GRH 24 Baonu KOP "Sejny" nasi koledzy z SWPFG, którzy upamiętniają i kultywują tradycje bohaterskich żołnierzy walczących z dwoma okupantami.

Czytaj więcej: 17.09.2019 r. - Sejny - Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej

16.09.2019 r. - Wernisaż wystawy "Virtuti Militari"

Wczoraj (16 września br.) odbył się w Łazienkach Królewskich wernisaż wystawy "Virtuti Militari" poświęconej historii Orderu Wojennego VM oraz jego kawalerom w ponad 220-letniej historii.

Na wystawie znajdują się eksponaty pochodzące ze zbiorów muzeów krajowych i zagranicznych, pochodzące zbiorów prywatnych oraz udostępnione przez rodziny Kawalerów VM. Wśród Kawalerów wywodzących  się z rodów książęcych, marszałków Polski i Francji, generałów, żołnierzy brytyjskich, amerykańskich i czeskich, w odrębnej gablocie zaprezentowano Kawalera Orderu VM V kl. nr 3664 komisarza SG Józefa Bocheńskiego. Eksponaty zostały udostępninione ze zbiorów Waldemara Bocheńskiego.

Wystawa czynna od 17.09. do 12.12.2019 r. w Podchorążówce.

Czytaj więcej: 16.09.2019 r. - Wernisaż wystawy "Virtuti Militari"

14.09.2019 r. – Warszawa - "ISKRA PAMIĘCI"

Na Placu Piłsudskiego odbyło się "ISKRA PAMIĘCI" patriotyczne wydarzenie, którego celem było upamiętnienie polskich obywateli, żołnierzy i funkcjonariuszy rozstrzelanych przez NKWD wiosną 1940 roku z mocy decyzji WKP(b) z dnia 5 marca 1940 roku. Projekt miał w założeniu kształtowanie tożsamości narodowej poprzez prezentację materiałów o tematyce katyńskiej, panele dyskusyjne na temat czym była i jakie jest znaczenie tej zbrodni dla naszych dzisiejszych losów.

Czytaj więcej: 14.09.2019 r. – Warszawa - "ISKRA PAMIĘCI"

11-12.09.2019 r. - Warszawa, Modlin

Obchody 80. rocznicy tragicznej śmierci płk. J.W. Chmury i 15-tej powołania Nadwiślańskiego Oddziału SG. Nad grobem pułkownika na Cmentarzu Wojskowym, w obecności funkcjonariuszy NwOSG i wnuka Krzysztofa z rodziną, delegacja SWPFG odmówiła wspólną modlitwę, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. Następnego dnia, w godzinach rannych, odbyła się konferencja, w której prelegenci zaprezentowali wykłady na temat: Straż Graniczna w II RP, Mazowiecki IO SG w Ciechanowie, Geneza utworzenia, organizacja i funkcjonowanie NwOSG.

W południe, na terenie Placówki SG na lotnisku Warszawa-Modlin odbyła się uroczystość nadania placówce imienia płk. Jakuba Witolda Chmury. Laudację o Patronie wygłosił prezes W. Bocheński. Podczas uroczystości pięć osób zostało przez nasze stowarzyszenie uhonorowane medalem "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic".

Czytaj więcej: 11-12.09.2019 r. - Warszawa, Modlin

07-08.09.2019 r. - Szydłowiec, Barak

Obchody 80. rocznicy bitwy pod Barakiem rozpoczęły się wieczorem 7-go apelem poległych na Kwaterze Wojennej szydłowieckiego cmentarza. Przywołano żołnierzy WP, KOP, SG i PP, którzy zginęli na froncie walki o Polskę. Odmówiono modlitwę za poległych, a Kompania Reprezentacyjna SG oddała salwę honorową. Następnego dnia główne uroczystości rozpoczęła zbiórka przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, przemarsz na Rynek Wielki gdzie Orkiestra Reprezentacyjna SG zaprezentowała musztrę paradną. Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz poległych żołnierzy WP i KOP odprawiono w kościele św. Zygmunta. Obchody kontynuowano przy pomniku "Żołnierzom Września 1939" w Baraku.

Czytaj więcej: 07-08.09.2019 r. - Szydłowiec, Barak

08.09.2019 r. – Biskupice Radłowskie

Obchody 80. rocznicy obrony mostu na Dunajcu rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. NMP z Częstochowy, po zakończeniu której złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową w kościele. Następnie zgromadzenie w towarzystwie GR 3 Pułku Strzelców Podhalańskich udali się pod pomnik na przyczółku mostu gdzie wspólnie z rodzinami poległych żołnierzy odmówiono modlitwę o spokój dusz bohaterów. Po złożeniu wiązanki kwiatów przedstawiciel SWPFG Józef Pluta odwiedził cmentarze w Radłowie Zabawie i Zdrochcu.

8 września 1939 roku, podczas bitwy o most, wieś została spalona w około 80 %, zniszczony został także most. W bitwie poległo ponad 250 żołnierzy, wielu utonęło w czasie przeprawy przez rzekę. Spoczywają Oni na pobliskich cmentarzach, w Radłowie zidentyfikowano pięciu żołnierzy KOP.

Czytaj więcej: 08.09.2019 r. – Biskupice Radłowskie

01.09.2019 r. - Węgierska Górka

Uroczystości 80. rocznicy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 76. Stracenia Partyzantów w Żabnicy i 73. Stracenia Żołnierzy NSZ. W godzinach porannych odbyło się Walne Zebranie Członków SWPFG. Obecni otrzymali, przyznane Decyzją Nr 2 Zarządu SWPFG, medale "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic", które wręczył przybyły na nasze spotkanie, wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.

Czytaj więcej: 01.09.2019 r. - Węgierska Górka

27.08.2019 r. – Góra Kalwaria

W Hotelu Arche "Koszary" mieszczącym się w dawnym budynku koszarowym CSSG w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej odbyło się spotkanie robocze poświęcone upamiętnieniu tablicą istnienia szkoły Straży Celnej i Straży Granicznej w latach 1924-1933.

Czytaj więcej: 27.08.2019 r. – Góra Kalwaria

08.08.2019 r. – Ełk - Spotkanie robocze

Spotkanie robocze członków Zarządu SWPFG z ppor. rez. mgr Agnieszką Pasko, weteranką IX i X zmiany PKW Afganistan, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk im. mjr. Władysława Raginisa. które zwróciło się do nas o objęcie patronatem honorowym dziedziczenia tradycji KOP i nadanie jego barw i symboliki sztandarowi szkoły.

Czytaj więcej: 08.08.2019 r. – Ełk - Spotkanie robocze

27-28.07.2019 r. – Dni Odolanowa

W dniach 27-28 lipca 2019 r. podczas Dni Odolanowa członkowie SWPFG zaprezentowali na terenie parku militarnego rekonstrukcję historycznej placówki granicznej, w której wydawano okolicznościowe paszporty stemplowane specjalnym datownikiem. Straż Graniczna zaprezentowała używany współcześnie sprzęt, w tym robota pirotechnicznego. W nowo otwartej po remoncie sali d. kościoła ewangelickiego została zaprezentowana wystawa przygotowana przez IPN O/Szczecin „Na granicy czuwa Straż. Straż Graniczna 1928-1939”, którą otworzył referat W. Bocheńskiego „Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w szeregach Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej” Po wystawie oprowadzał M. Filipowiak w historycznym mundurze strażnika SG.

Czytaj więcej: 27-28.07.2019 r. – Dni Odolanowa

14-15.06.2019 r. - Grzechotki, Frombork

Nadanie Placówce SG w Grzechotkach imienia 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Żelaznej Górze. Następnie na placu przed siedzibą placówki odbył się uroczysty apel, na którym odczytano akt nadania imienia, odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicą pamiątkową ufundowaną przez SG, IPN O/Gdańsk i SWPFG. Prezes naszego stowarzyszenia W. Bocheński ufundował i przekazał komendantowi Placówki ppłk. SG T. Chwietkiewiczowi kopię lancy francuskiej wz. 13 do proporca rozpoznawczego, symbolu dziedzictwa tradycji 1 p. kaw. KOP, a A.Olichwiruk tablicę z patkami kołnierzowymi kawalerzysty KOP.

Czytaj więcej: 14-15.06.2019 r. - Grzechotki, Frombork

06.06.2019 r. - Warszawa

Spotkanie robocze w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej poświęcone nadaniu imienia insp. SG Jakuba Witolda „Witalisa” Chmury Placówce SG w Modlinie. J.W. Chmura był ostatnim komendantem Mazowieckiego Okręgu SG, zginął w obronie Warszawy 12.09.1939 r. W spotkaniu uczestniczyli E. Waligóra (Nadw.OSG) i przedstawiciele SWPFG M. Rubas i W. Bocheński.

06.06.2019 r. – Lublin

Placówce SG w Lublinie nadano imię płk. Kazimierza Bąbińskiego, który był komendantem Okręgu Armii Krajowej „Wołyń”, twórcą i pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji AK, żołnierzem I Brygady Legionów oraz uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku. Podczas uroczystości prezesa SWPFG reprezentował A. Olichwiruk.

Czytaj więcej: 06.06.2019 r. – Lublin

17.05.2019 r. – Warszawa - Centralne obchody Święta SG

Podczas apelu na dziedzińcu Belwederu Prezydent RP wręczył nominacje generalskie i mianował funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski. Awans na stopień gen. dyw. SG otrzymał Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga, a na stopień gen. bryg. SG płk. SG Grzegorz Biziuk, Jacek Szcząchor, Robert Rogoz oraz po raz pierwszy w historii SG kobieta płk Wioleta Gorzkowska. Kompania Reprezentacyjna SG wystąpiła w  historycznych mundurach KOP. W uroczystości uczestniczył prezes SWPFG W. Bocheński.

10.05.2019 r. – Olsztyn

Obchody 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Prelekcję Korpus Ochrony Pogranicza 1924 - 1939 wygłosił S. Nowakowski predstawiciel Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olszynie, natomiast Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej  płk SG Adam Pacuk przedstawił dokonania Straży Granicznej oraz działalność ośrodka szkolenia z Kętrzyna, a chor. sztab. SG Łukasz Majorowski emitując film przedstawił służbę w SG na przykładzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

18.04.2019 r. – Warszawa

Zarząd SWPFG uchwałą Nr 1/2019 ustanowił Medal „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”, który będzie nadawany osobom i instytucjom, które:

● wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej,
● współpracują w realizacji zadań statutowych SWPFG i wdrażania programów upowszechniających chlubne tradycje ochrony granic,
● opublikowały wydawnictwa i artykuły, przygotowały prezentacje lub referaty na konferencjach, nakręciły filmy, itp. materiały kształtujące wiedzę o służbie granicznej, organizowały konferencje, zrealizowały wystawy lub inne projekty upowszechniające pozytywny wizerunek formacji granicznych w społeczeństwie,
● uczestniczyły w poszukiwaniach miejsc walki i męczeństwa na Kresach, ekshumacjach i pochówkach szczątków żołnierzy, odszukują ich mogiły na szlakach walk o niepodległość i otaczają je opieką,
● gromadzą pamiątki i udostępniają je w celu popularyzowania tradycji formacji.

Czytaj więcej: 18.04.2019 r. – Warszawa

7.04.2019 r. – Warszawa

Ulicami stolicy przeszedł XII Katyński Marsz Ceni, w którym wzięło udział blisko 400 rekonstruktorów z całej Polski, wśród nich członkowie naszego stowarzyszenia z GR z Osowca i Sejn. Marsz poprzedziła Msza św. odprawiona w katedrze Polowej WP. Komendant marszu Jarosław Wróblewski powiedział m.in. „Ten marsz ma pokazać, że nasze milczenie podczas drogi warszawskimi ulicami jest symbolicznym krzykiem o ich pamięć. Jesteśmy ich cieniami...”. Należy przypomnieć, że decyzją WKP(b) z 5 marca 1940 r. zostało zamordowanych blisko 800 żołnierzy KOP i SG.

5.04.2019 r. – Góra Kalwaria

Spotkanie poświęcone odbudowie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanego przez Straż Graniczną w 1931 r. na terenie CSSG, w którym wzięli udział: P. Rytko – prezes O/Czersk Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz M. Filipowiak i W. Bocheński, reprezentujący SWPFG.

22.03.2019 r. – Góra Kalwaria

Spotkanie członków zespołu dążącego do odbudowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowanego przez Straż Graniczną w 1931 r. na terenie CSSG.

 

Czytaj więcej: 22.03.2019 r. – Góra Kalwaria

07.03.2019 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczystość z okazji 120 rocznicy urodzin patrona nadkom. Józefa Bocheńskiego. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy ŚLOSG oraz wręczone zostały akty mianowań na wyższe stopnie. Przed uroczystością Prezes SWPFG W. Bocheński wystąpił z wykładem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w trakcie którego przybliżył młodzieży historię życia i służby swego dziadka nadkom. J.Bocheńskiego.

Czytaj więcej: 07.03.2019 r. - Racibórz

14.02.2019 r. – Warszawa

Odbyło się połączone zebranie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych poświęcone dyskusji nad przedstawionymi projektami Medalu „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”.

 

24.01.2019 r. - Szczecin – Warszawa

W sprzedaży ukazała się publikacja IPN „U polskich stali granic. W 90. rocznice utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza”, która jest efektem sympozjum zorganizowanego w grudniu 2014 r. przez IPN i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stanowi ona zbiór artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zawiera nie tylko wystąpienia uczestników lecz także opracowania uzupełniające wiedzę o tej formacji.

Czytaj więcej: 24.01.2019 r. - Szczecin – Warszawa

12.01.2019 r. – Warszawa

W Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, w roku 100. rocznicy powołania Biskupstwa Polowego, odbyła się uroczysta gala, podczas której bp Józef Guzek uhonorował zasłużone osoby i instytucje wyróżnieniami oraz medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, twórców premierowych pieśni patriotycznych związanych z setną rocznicę ustanowienia biskupstwa wśród nich aranżera ppłk. SG dr. hab. Stanisława Strączka, który do 4.06.2018 roku przez 24 lata był naczelnikiem i I kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 12.01.2019 r. – Warszawa

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +