• naglowek waski

18.04.2019 r. – Warszawa

Zarząd SWPFG uchwałą Nr 1/2019 ustanowił Medal „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”, który będzie nadawany osobom i instytucjom, które:

● wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej,
● współpracują w realizacji zadań statutowych SWPFG i wdrażania programów upowszechniających chlubne tradycje ochrony granic,
● opublikowały wydawnictwa i artykuły, przygotowały prezentacje lub referaty na konferencjach, nakręciły filmy, itp. materiały kształtujące wiedzę o służbie granicznej, organizowały konferencje, zrealizowały wystawy lub inne projekty upowszechniające pozytywny wizerunek formacji granicznych w społeczeństwie,
● uczestniczyły w poszukiwaniach miejsc walki i męczeństwa na Kresach, ekshumacjach i pochówkach szczątków żołnierzy, odszukują ich mogiły na szlakach walk o niepodległość i otaczają je opieką,
● gromadzą pamiątki i udostępniają je w celu popularyzowania tradycji formacji.

 Należy podkreślić, że autorem projektu medalu, koordynatorem jego wykonania i … głównym sponsorem medalu jest A. Olichwiruk.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +