• naglowek waski

09-10.10.2019 r. - Lublin - Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza

Ogólnopolskie obchody 95. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, rozpoczęto Mszą św. w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, po której uczestnicy na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną SG, udali się do Centrum Spotkań Kultur na dalszą część uroczystości. Po przemówieniach, przeczytaniu nadesłanych listów, mjr SG dr Artur Ochał ekspert z Archiwum SG przedstawił historię KOP. Następnie Magdalena Śladecka z IPN Lublin i Sebastian Nowakowski z IPN Białystok Delegatura Olsztyn, główni twórcy portalu edukacyjnego kop.ipn.gov.pl w skrócie zapoznali zebranych z tym przedsięwzięciem zawierającym m.in. zdjęcia żołnierzy KOP i ich rodzin, rozdziały tematyczne: publikacje, bibliografia, edukacja, poszukiwania, rozmieszczenie oddziałów.

Zaprezentowano m.in. video, w którym wiceprezes SWPFG ppłk SG Jacek Kozak przedstawił funkcjonowanie wywiadu w KOP. Na zakończenie uroczystości prezes W. Bocheński wręczył siedmiorgu przedstawicielom SG i pięciorgu z IPN, nadane przez Zarząd SWPFG medale "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic". Następnie uczestnicy udali się na piknik edukacyjny, podczas którego odbył się pokaz Musztry Paradnej Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej SG. Zaprezentowano także sprzęt, wyposażenie, specjalnie wyszkolonego psa do wykrywania narkotyków i robota pirotechnicznego. Wydarzeniem towarzyszącym obchodom była następnego dnia Konferencja popularno-naukowa "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Wybrane zagadnienia". W siedzibie IPN Lublin dr Wojciech Grobelski kierownik Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (członek SWPFG) wygłosił referat "Skrzydła w Korpusie Ochrony Pogranicza" (udział lotników m.in. w Zgrupowaniu KOP Wilhelma Orlika - Rűckemanna), a dr Leon Popek z IPN Lublin i prezes Waldemar Bocheński opowiedzieli o wieloletnich poszukiwaniach mogił żołnierzy na terenie Białorusi i Ukrainy. Zostały wręczone, nadane przez Zarząd SWPFG, medale "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic" Szkole Podstawowej im. KOP w Wytycznie i sześciorgu funkcjonariuszom SG - członkom naszego stowarzyszenia. Kopie obrazów, przedstawiających ułanów KOP, autorstwa Jerzego Kossaka otrzymali od członków SWPFG Pani Magdalena Śladecka i Pan Sebastian Nowakowski - w dowód uznania za wkład w popularyzowanie wiedzy historycznej o KOP-ie i jego żołnierzach, a prezes Waldemar Bocheński - za wspólne upowszechnianie historii Formacji Granicznych RP.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +