• naglowek waski

24.01.2019 r. - Szczecin – Warszawa

W sprzedaży ukazała się publikacja IPN „U polskich stali granic. W 90. rocznice utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza”, która jest efektem sympozjum zorganizowanego w grudniu 2014 r. przez IPN i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stanowi ona zbiór artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zawiera nie tylko wystąpienia uczestników lecz także opracowania uzupełniające wiedzę o tej formacji.

24.01.2019

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +