• naglowek waski

07.03.2019 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczystość z okazji 120 rocznicy urodzin patrona nadkom. Józefa Bocheńskiego. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy ŚLOSG oraz wręczone zostały akty mianowań na wyższe stopnie. Przed uroczystością Prezes SWPFG W. Bocheński wystąpił z wykładem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w trakcie którego przybliżył młodzieży historię życia i służby swego dziadka nadkom. J.Bocheńskiego.

odznaka SG

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +