• naglowek waski

27.08.2019 r. – Góra Kalwaria

W Hotelu Arche "Koszary" mieszczącym się w dawnym budynku koszarowym CSSG w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej odbyło się spotkanie robocze poświęcone upamiętnieniu tablicą istnienia szkoły Straży Celnej i Straży Granicznej w latach 1924-1933.

Grupę Arche tworzącą sieć hoteli w rewitalizowanych budynkach zabytkowych reprezentowała Pani Anna Piątek, dyrektor Hotelu Arche w Górze Kalwarii, a SWPFG Koledzy A. Olichwiruk i W. Bocheński. W trakcie spotkania omówiono ogólne zasady współpracy SWPFG z Grupą Arche przy realizacji zadania, wstępnie ustalono miejsce montażu tablicy (przy wejściu do hotelu) oraz przeprowadzenia procedury obejmującej uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla umieszczenia tablicy pamiątkowej, decyzji konserwatora zabytków, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego z uzgodnieniami branżowymi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę tablicy). Ustalono, że na kolejnym spotkaniu SWPFG przedstawi projekt koncepcyjny tablicy, wstępny program imprez towarzyszących odsłonięciu tablicy na zasadach "pikniku militarnego" oraz szczegółów współpracy Stron przy realizacji zadania.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +