• naglowek waski

11-12.09.2019 r. - Warszawa, Modlin

Obchody 80. rocznicy tragicznej śmierci płk. J.W. Chmury i 15-tej powołania Nadwiślańskiego Oddziału SG. Nad grobem pułkownika na Cmentarzu Wojskowym, w obecności funkcjonariuszy NwOSG i wnuka Krzysztofa z rodziną, delegacja SWPFG odmówiła wspólną modlitwę, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. Następnego dnia, w godzinach rannych, odbyła się konferencja, w której prelegenci zaprezentowali wykłady na temat: Straż Graniczna w II RP, Mazowiecki IO SG w Ciechanowie, Geneza utworzenia, organizacja i funkcjonowanie NwOSG.

W południe, na terenie Placówki SG na lotnisku Warszawa-Modlin odbyła się uroczystość nadania placówce imienia płk. Jakuba Witolda Chmury. Laudację o Patronie wygłosił prezes W. Bocheński. Podczas uroczystości pięć osób zostało przez nasze stowarzyszenie uhonorowane medalem "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic".

Płk Chmura urodził się 6.10.1898 w Starym Sączu. W maju 1916 walczył z Rosjanami pod Kostiuchnówką i Czeremoszą. W 1918 zaciągnął się do II Korpusu Polski płka Hallera. Od czerwca 1919 w 1 pp Legionów przeszedł cały szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej. W następnych latach pracował w PKU w Słonimiu. W listopadzie 1924 powrócił do 1 pp Legionów. W 1934 był dowódcą baonu w 20 pp w Krakowie, a w 1937 w dowództwie 16 pp. W listopadzie tego roku przeniesiony w st. spocz., skierowany do służby w Straży Granicznej i zatwierdzony na stanowisko Kierownika Mazowieckiego IO SG, po zmianach organizacyjnych w 1938 Komendant tego Okręgu. Po ogłoszeniu mobilizacji SG stała się częścią Sił Zbrojnych. W pierwszych dniach wojny pułkownik został skierowany do Warszawy gdzie dowodził obroną południowego odcinka lewobrzeżnej stolicy. Wyszedł obronna ręką z obydwu wojen, jednak od samego początku tej wojny twierdziłwobec przyjaciół, że teraz śmierć go nie ominie (…) 12 września poległ w obronie lotniska Okęcie.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Odznaką Honorową za Rany i Kontuzje, Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'19

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +