• naglowek waski

11-12.09.2019 r. - Warszawa, Modlin

Obchody 80. rocznicy tragicznej śmierci płk. J.W. Chmury i 15-tej powołania Nadwiślańskiego Oddziału SG. Nad grobem pułkownika na Cmentarzu Wojskowym, w obecności funkcjonariuszy NwOSG i wnuka Krzysztofa z rodziną, delegacja SWPFG odmówiła wspólną modlitwę, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. Następnego dnia, w godzinach rannych, odbyła się konferencja, w której prelegenci zaprezentowali wykłady na temat: Straż Graniczna w II RP, Mazowiecki IO SG w Ciechanowie, Geneza utworzenia, organizacja i funkcjonowanie NwOSG.

W południe, na terenie Placówki SG na lotnisku Warszawa-Modlin odbyła się uroczystość nadania placówce imienia płk. Jakuba Witolda Chmury. Laudację o Patronie wygłosił prezes W. Bocheński. Podczas uroczystości pięć osób zostało przez nasze stowarzyszenie uhonorowane medalem "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic".

Płk Chmura urodził się 6.10.1898 r. w Starym Sączu. W maju 1916 r. walczył z Rosjanami pod Kostiuchnówką i Czeremoszą. W 1918 r. zaciągnął się do II Korpusu Polski płka Hallera. Od czerwca 1919 w 1 pp Legionów przeszedł cały szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej. W następnych latach pracował w PKU w Słonimiu. W listopadzie 1924 powrócił do 1 pp Legionów. W 1934 r. był dowódcą baonu w 20 pp w Krakowie, a w 1937 w dowództwie 16 pp. W listopadzie tego roku przeniesiony w st. spocz., skierowany do służby w Straży Granicznej i zatwierdzony na stanowisko Kierownika Mazowieckiego IO SG, po zmianach organizacyjnych w 1938 r. Komendant tego Okręgu. Po ogłoszeniu mobilizacji SG stała się częścią Sił Zbrojnych. W pierwszych dniach wojny pułkownik został skierowany do Warszawy gdzie dowodził obroną południowego odcinka lewobrzeżnej stolicy. Wyszedł obronna ręką z obydwu wojen, jednak od samego początku tej wojny twierdziłwobec przyjaciół, że teraz śmierć go nie ominie (…) 12 września poległ w obronie lotniska Okęcie.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Odznaką Honorową za Rany i Kontuzje, Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

02 Cm.Wojsk. 11.9.2019

03 Cm. Wojsk. 11.9.2019

04 Cm. Wojsk. 11.9.2019

05 Cm Wojsk. 11.9.2019

06 Modlin 12.9.2019

07 Modlin 12.9.2019

08 Modlin 12.9.2019

09 Modlin 12.9.2019

10 Modlin 12.9.2019

11 Modlin 12.9.2019

12 Modlin 12.9.2019

13 Modlin 12.9.2019

14 Modlin 12.9.2019

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +