• naglowek waski

17.09.2019 r. - Sejny - Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej

Obchody 80. rocznicy napaści sowieckiej  na Polskę i 95-tej powołania Korpusu Ochrony Pogranicza rozpoczęto liturgią Mszy św. w sejneńskiej bazylice. Na błoniach przy klasztorze, w "Alei Pamięci" żołnierzy Batalionu KOP "Sejny", podniesiono flagę i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odsłonięto obelisk, poświęcony ostatniemu dowódcy tego baonu ppłk. Michałowi Osmoli, z wmurowaną gilzą z ziemią z grobu bohatera w Pwllheli ( Walia). Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przy odsłoniętym obelisku i zapalone znicze w "Alei Pamięci". W uroczystościach uczestniczyli członkowie GRH 24 Baonu KOP "Sejny" nasi koledzy z SWPFG, którzy upamiętniają i kultywują tradycje bohaterskich żołnierzy walczących z dwoma okupantami.

ppłk Michał Osmola ur. 28 sierpnia 1894 r. W wojsku od sierpnia 1914 do marca 1937 roku kiedy został przeniesiony do KOP i w listopadzie przydzielony na dowódcę Batalionu KOP "Suwałki". W styczniu 1939 r. mianowany dowódcą Batalionu KOP "Sejny", we wrześniu dowodził zgrupowaniem podczas walk z Niemcami i Armią Czerwoną. Internowany w obozie w Olicie, w listopadzie po udanej ucieczce przedostał się do Armii Polskiej we Francji, następnie od 1940 r. przebywał w Wielkiej Brytanii gdzie pełnił służbę m.in. w obronie wybrzeża koło Mintrose i Edvell. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Zmarł 6 września 1981 r.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +