• naglowek waski

06.06.2019 r. – Lublin

Placówce SG w Lublinie nadano imię płk. Kazimierza Bąbińskiego, który był komendantem Okręgu Armii Krajowej „Wołyń”, twórcą i pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji AK, żołnierzem I Brygady Legionów oraz uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 roku. Podczas uroczystości prezesa SWPFG reprezentował A. Olichwiruk.

 płk. Kazimierz Bąbiński - urodził się 29 października 1895 roku w Opatowie. W sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich. W bitwie pod Krzywopłotami i ponownie pod Kościuchnówką został ciężko ranny. Po odmowie przysięgi na wierność cesarzowi opuścił szeregi wojska. W listopadzie 1918 zgłosił się do 5 pp Legionów, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W roku 1925 skierowany do 20 Batalionu KOP w Nowych Święcianach jako d-ca kadry instruktorskiej. W kwietniu 1928 wrócił do macierzystego pułku. Od 1932 do stycznia 1934 był d-cą Batalionu KOP "Troki". Podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec i dostać się do Warszawy. Po kapitulacji stolicy zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych, był komendantem Okręgu Armii Krajowej „Wołyń”, twórcą i pierwszym dowódcą 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Po wojnie dwukrotnie aresztowany i skazany na więzienie. Zmarł nagle 24 września 1970 r. w Szczecinku. Za zasługi na rzecz niepodległości RP był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Srebrnym i Złotym Orderu VM, Krzyżem Walecznych (wielokrotnie), Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP.

1

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +