• naglowek waski

08.08.2019 r. – Ełk - Spotkanie robocze

Spotkanie robocze członków Zarządu SWPFG z ppor. rez. mgr Agnieszką Pasko, weteranką IX i X zmiany PKW Afganistan, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk im. mjr. Władysława Raginisa. które zwróciło się do nas o objęcie patronatem honorowym dziedziczenia tradycji KOP i nadanie jego barw i symboliki sztandarowi szkoły.

Szkoła mundurowa z uprawnieniami szkoły publicznej ma w statucie zapis o edukacji na rzecz zwiększania potencjału obronnego państwa, historii Polski, tradycji oręża polskiego i etosu żołnierza. Wszystkie klasy mają charakter wojskowy, liceum trzykrotnie otrzymało certyfikację MON w zakresie edukacji wojskowej. Kadeci szkoły swoje plany życiowe wiążą ze służbą w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a absolwenci służą w jednostkach wojskowych, policji.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +