• naglowek waski

14-15.06.2019 r. - Grzechotki, Frombork

Nadanie Placówce SG w Grzechotkach imienia 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Żelaznej Górze. Następnie na placu przed siedzibą placówki odbył się uroczysty apel, na którym odczytano akt nadania imienia, odsłonięto i poświęcono obelisk z tablicą pamiątkową ufundowaną przez SG, IPN O/Gdańsk i SWPFG. Prezes naszego stowarzyszenia W. Bocheński ufundował i przekazał komendantowi Placówki ppłk. SG T. Chwietkiewiczowi kopię lancy francuskiej wz. 13 do proporca rozpoznawczego, symbolu dziedzictwa tradycji 1 p. kaw. KOP, a A.Olichwiruk tablicę z patkami kołnierzowymi kawalerzysty KOP.

Prezes otrzymał od komendanta replikę słupa ze znakami granicy polsko-rosyjskiej, a członkowie naszej delegacji medale wybite z okazji nadania imienia Placówce. Zgodnie z Decyzją nr 1 Zarządu SWPFG wręczono siedmiu osobom Medale "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic".

Następnego dnia zostaliśmy zaproszeni na turystyczno - rekreacyjny program przygotowany przez Pana Komendanta. Odbyliśmy rejs jachtem po Zalewie Wiślanym, następnie zwiedziliśmy: jeden z niemieckich schronów odcinka fromborskiego Trójkąta Lidzbarskiego (wybudowany w latach 1936-1937) jako przedłużenie odcinka centralnego w kierunku Zalewu Wiślanego, Bazylikę św. Katarzyny Aleksandryjskiej i pozostałości zamku w Braniewie oraz poduszkowce SG stacjonujące na przystani w Nowej Pasłęce. Po przyjeździe do Fromborka zwiedziliśmy zespół poszpitalny Św. Ducha z Muzeum Historii Medycyny i herbarium z uprawami roślin leczniczych. Wysłuchaliśmy koncertu organowego w Bazylice Archikatedralnej i po zwiedzeniu świątyni pożegnaliśmy naszych przewodników por. SG Katarzynę Rant i ppłk. SG Tomasza Chwitkiewicza i pełni wrażeń odjechaliśmy do Warszawy.

1 Pułk Kawalerii KOP został utworzony w marcu 1939 na bazie 8. szwadronów KOP, dyslokowanych dotąd na granicy wschodniej, dowódcą został ppłk Feliks Kopeć. Ułani błyskawicznie zgrali się w jednolity organizm, tworząc jeden z najlepszych pułków kawalerii. Rozpoczął działania bojowe 1 września w rejonie Bolesławca nad Prosną i walczył do końca miesiąca kiedy to grupa otoczona przez Armię Czerwoną, będąc w beznadziejnej sytuacji, przy braku amunicji, podpisała kapitulację na "honorowych warunkach".

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

patki kop

tablica Grzechotki

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +