• naglowek waski

14.09.2019 r. – Warszawa - "ISKRA PAMIĘCI"

Na Placu Piłsudskiego odbyło się "ISKRA PAMIĘCI" patriotyczne wydarzenie, którego celem było upamiętnienie polskich obywateli, żołnierzy i funkcjonariuszy rozstrzelanych przez NKWD wiosną 1940 roku z mocy decyzji WKP(b) z dnia 5 marca 1940 roku. Projekt miał w założeniu kształtowanie tożsamości narodowej poprzez prezentację materiałów o tematyce katyńskiej, panele dyskusyjne na temat czym była i jakie jest znaczenie tej zbrodni dla naszych dzisiejszych losów.

 Wykorzystując symbolikę orła wojskowego według wzoru z 1919 roku, zgromadzeni ułożyli w nim 21857 zniczy symbolizujących liczbę ofiar, co miało na celu pokazanie ogromu tej  zbrodni. Na listach zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Kalininie oraz więzieniach na Ukrainie udało się ustalić blisko 780 nazwisk żołnierzy KOP i SG.

1 W-wa 14.9.2019

2 W-wa 14.9.2019

3 W-wa 14.9.2019

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +