• naglowek waski

24.10.1993 r. - Warszawa

W 69. rocznicę powołania KOP, obchodzoną po raz pierwszy oficjalnie w powojennej Polsce, odsłonięto i poświęcono w Katedrze Polowej WP dwie tablice ufundowane przez byłych żołnierzy KOP: upamiętniające żołnierzy KOP poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej oraz poświęconą gen. Franciszkowi Kleebergowi - dowódcy SGO ”Polesie”. Odsłonięcie tablicy poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy i generała.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +