• naglowek waski

02-03.12.1994 r. - Białystok

Zakończenie obchodów 70. rocznicy powołania KOP poprzedziło spotkanie weteranów z zaproszonymi gośćmi, które odbyło się w Ośrodku Kultury. Zgromadzeni otrzymali 2 numer pisma SG „Straż Graniczna’ poświęcony 70. rocznicy KOP. Następnego dnia po Mszy św. odprawionej w Katedrze Białostockiej uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie nastąpiły uroczystości państwowe.

Zebrani goście oraz liczna ludność miejscowa obejrzała pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +