• naglowek waski

01.09.1993 r. - Węgierska Górka

Na uroczystości rocznicowe walk we wrześniu 1939 roku przyjechali członkowie zrzeszeni w „Klubie Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza - Węgierska Górka” i podjęli jednogłośnie uchwałę o powołaniu ogólnopolskiego stowarzyszenia upamiętniającego tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza. Tym samym ich dotychczasowa organizacja stała się częścią Społecznego Zespółu Upamiętniania Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza (SZUT-KOP).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +