• naglowek waski

22.06.1998 r. - Warszawa

W 50. rocznicę śmierci gen. Jana „Jura” Gorzechowskiego – Komendanta Głównego SG od 12.12.1928 r. do 1.03.1939 r., na skwerze jego imienia, odsłonięto i poświęcono kamień-obelisk, którego pomysłodawcą i projektantem był jego krewny inż. Wiesław Stocki – członek SWPFG. Skwer znajduje się w pobliżu Pawiaka gdzie w 1906 r. oddział bojowy pod dowództwem generała uwolnił dziesięciu członków PPS więziony na Pawiaku.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +