• naglowek waski

06.11.1999 r. - Warszawa

W 75. rocznicę powołania KOP, z inicjatywy funkcjonariuszy SG oraz SWPFG, nastąpiło uroczyste nadanie Placówce Kontrolnej SG na Lotnisku Okęcie imienia gen. Waleriana Czumy ostatniego Komendanta SG II RP, a od 3 września 39 r. dowódcy obrony Warszawy. Po Mszy św. odprawionej przez Biskupa Polowego WP gen. Sławoja Leszka Głódzia nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy, której fundatorem było SWPFG.

Podczas tych uroczystości Prezydent Ryszard Kaczorowski został odznaczony „Honorowym Jubileuszowym Znakiem KOP” oraz przyjął legitymację honorowego członka SWPFG.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +