• naglowek waski

14-16.11.1994 r. - Kętrzyn

W Centrum Szkolenia SG odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa poświęcona 70. rocznicy powołania KOP. Problematyka jej dotyczyła powstania, organizacji, zadań, a przede wszystkim działalności KOP. Jubileusz i konferencję zainaugurowała Msza św. podczas, której dziekan SG ks. kpt. dr Kazimierz Tuszyński w swojej homilii powiedział, że „...dla obiektywności tej konferencji, a zwłaszcza ze względu na reprezentowane przekonania żołnierzy i oficerów KOP, bezwzględnie należy im się, aby to wspaniałe przedsięwzięcie rozpocząć Mszą św., bo przecież Ona była dla nich skarbem i inspiracją do ofiarnej służby na rzecz suwerennej II RP”.

W kętrzyńskiej konferencji wzięli udział wybitni historycy reprezentujący środowiska naukowe cywilne i wojskowe Warszawy, Gdańska, Gdyni, Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Białegostoku, Koszalina, Olsztyna, Szczytna oraz przewodniczący J.Sadowski i wiceprzewodniczący M.Rubas – SZUT-KOP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +