• naglowek waski

13.01.2015 r. – Węgierska Górka

W Węgierskiej Górce członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych por. Antoniego Wolnego, honorowego prezesa SWPFG, we wrześniu 1939 obrońcy Węgierskiej Górki.

Ś.p. Antoni Wolny ur. 24.02.1922 r. jako harcerz pełnił funkcje pomocnicze zlecone, przez dowódcę batalionu KOP „Berezwecz”, mjr. Kazimierza Czarkowskiego, w okresie poprzedzającym wybuch wojny i w czasie trzech tygodni walk na szlaku bojowym od Węgierskiej Górki po Tomaszów Lubelski. W okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Doświadczył represji Gestapo i w okresie powojennym komunistycznych organów bezpieczeństwa.

Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, w czasie mowy pogrzebowej powiedział, że zmarły był jak orzeł wśród gołębi, nawiązując do jego misji w 1939 roku, jaką była obsługa wojskowych gołębi pocztowych, które w tamtym czasie przenosiły meldunki z wysuniętych placówek dozoru granicy.Nad mogiłą zmarłego zabrzmiała salwa honorowa pododdziału honorowego Straży Granicznej, przedstawiciele SG i WP oddali honory, a licznie obecni harcerze odśpiewali pożegnalną pieśń.

Delegacja SWPFG do Węgierskiej Górki, odwiedziła Szydłowiec i oddała hołd żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza, którym poświęcony jest pomnik na terenie Zespołu Szkół im. KOP. Maria Rubas ze Stowarzyszenia, przekazała we wrześniu 2013 roku, ziemie z pól bitewnych i mogił żołnierskich, która złożona została przy pomniku.  

1

2

3

4

5

6

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +