• naglowek waski

19.03.2024 r. - Racibórz, Śląski Oddział SG

Z okazji 125. rocznicy urodzin Patrona, nadkom. Józefa Bocheńskiego, w Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym, która rozpoczęła się od złożenia meldunku gen. bryg. SG Andrzejowi Jakubaszkowi, Komendantowi Śl.OSG, przez dowódcę uroczystości mjr. SG Sławomira Raska. Następnie odegrano i odśpiewano hymn państwowy oraz podniesiono na maszt biało-czerwoną flagę. W ceremonii uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, którzy odtworzyli hymn w języku migowym.

W zbiórce uczestniczyli funkcjonariusze Śl.OSG oraz goście reprezentujący SWPFG: prezes Waldemar Bocheński, wnuk Patrona, i wiceprezes Andrzej Olichwiruk, mjr SG rez. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gen. bryg. A. Jakubaszek i prezes W.
Bocheński. W trakcie zbiórki kilku funkcjonariuszy Oddziału odebrało z rąk komendanta akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG. Na zakończenie została odegrana pieśń reprezentacyjna Straży Granicznej "Na straży granic". Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Śl.OSG. Dzień urodzin Patrona nie mógł obyć się bez tortu, tradycyjnie krojonego przez komendanta i prezesa szablą. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Śl.OSG.

6-283841 g

6-283842 g

6-283843 g

6-283848 g

6-283849 g

6-283853 g

6-283854 g

6-283855 g

6-283858 g

6-283859 g

6-283861 g

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +