• naglowek waski

20.05.2006 r. – Hanna

Uroczyste nadanie miejscowemu gimnazjum imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz przekazanie szkole sztandaru. Podczas Mszy św. kazanie zawierające wątki historyczne i patriotyczne wygłosił proboszcz miejscowej parafii. W holu szkoły wójt gminy, przedstawiciel komitetu rodzicielskiego oraz nasz kolega Antoni Stawski, były kopista, dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia. W Sali gimnastycznej odbyła się oficjalna część uroczystości.

Prezes Zarządu SWPFG Mirosław Rubas wręczył przyznane przez Kapitułę Honorowe Jubileuszowe Odznaki KOP Wójtowi Gminy Hanna oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Hannie i przekazał szkole zestaw książek historycznych do szkolnej biblioteki. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej odczytał okolicznościowy list Komendanta i przekazał podarowany przez niego komputer. Na zakończenie młodzież szkolna zaprezentowała składankę poetycko-muzyczną, w której nie zabrakło wierszy i piosenek kopowskich.

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12

 

                                                                      

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +