• naglowek waski

10.07.2005 r. - Filipów

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego, odrestaurowanego po zniszczeniach w 1939 roku. Tylko dzięki mieszkańcom Filipowa, a zwłaszcza rodzinie Sowulewskich, która przechowała pamiątkową tablicę z obelisku możliwa była rekonstrukcja pomnika. Był ufundowany przez 29 baon KOP „Suwałki” oraz miejscową społeczność i odsłonięty 6 lipca 1930 roku.

Uroczystość, w której wzięła udział delegacja SWPFG była wyrazem wdzięcznej pamięci o żołnierzach KOP-u, którzy stacjonowali w dawnych latach w Filipowie i z poświęceniem strzegli polsko-pruskiej granicy.   

 

1

2

3

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +