• naglowek waski

11.11.2023 r. - Niedzbórz

Zaproszeni przez proboszcza parafii św. Mikołaja w Niedzborzu ks. Zbigniewa Olszewskiego uczestniczyliśmy w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które zostały poświęcone "wskrzeszeniu", w społeczności lokalnej, pamięci Wielkiego Bohatera, syna ziemi niedzborskiej gen. Jana Kazimierza Kruszewskiego dowódcy KOP w latach 1930 - 1939. Uroczystości rozpoczęto programem patriotycznym w wykonaniu uczniów SP w Niedzborzu, następnie kpt. SG dr Grzegorz Cwyl przedstawił sylwetkę generała, a prezes SWPFG Waldemar Bocheński stan prac związanych ze sprowadzeniem szczątków bohatera z Francji do Polski.

Laureaci konkursu rysunkowego otrzymali dyplomy i upominki od przedstawicieli SG. W. Bocheński przekazał rodzinie i ks. proboszczowi „Dokumentację przygotowanej ekshumacji doczesnych szczątków gen. bryg. Jana K. Kruszewskiego i pochówku na Powązkach Wojskowych w Warszawie w 100. rocznicę powołania KOP”.

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny koncelebrowanej przez dziekana SG ks. płk. dr. Zbigniewa Kępę z oprawą muzyczną w wykonaniu OSP Strzegowo, uczestnicy udali się pod pomnik upamiętniający poległych i walczących za wolność Ojczyzny gdzie po poświęceniu monumentu złożono kwiaty. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół i OSP z terenu gminy Strzegowo. Po zakończeniu uroczystości ks. proboszcz, członkowie rodziny, delegaci SG i SWPFG odwiedzili na miejscowym cmentarzu groby krewnych generała oraz jego symboliczną mogiłę. Następnie odwiedzono miejsce, w którym generał przyszedł na świat, nieistniejący już folwark Aleksandrowo, na którego terenie przez lata funkcjonowała żwirownia.

Załącznik bez tytułu 00052

Załącznik bez tytułu 00055

Załącznik bez tytułu 00058

Załącznik bez tytułu 00061

Załącznik bez tytułu 00064

Załącznik bez tytułu 00067

Załącznik bez tytułu 00070

Załącznik bez tytułu 00073

Załącznik bez tytułu 00076

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +