• naglowek waski

10.12.2023 r. - Dobiegniew, Muzeum Woldenberczyków

Podczas okupacji niemieckiej w Dobiegniewie funkcjonował obóz dla oficerów jeńców armii polskiej Oflag II C Woldenberg. W obozie byli przetrzymywani m.in. oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej. W jednym z zachowanych baraków obozowych utworzono muzeum http://www.muzeum.dobiegniew.pl/ . Wśród licznych eksponatów i plansz na uwagę zasługują wytwory sztuki obozowej oraz znaczki i odbitki stempli (kasowniki) funkcjonującej w obozie Poczty Obozowej, a szczególnie kasownik, którego motywem jest odznaka KOP "Za Służbę Graniczną". Prezentowane zdjęcia zostały wykonane przez prezesa SWPFG podczas wizyty w muzeum.

IMG 0098

IMG 0099

IMG 0100

IMG 0100a

IMG 0101

IMG 0107

IMG 0109

IMG 0111

IMG 0112

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +