• naglowek waski

24.11.2023 r. - Koszalin, Wyższa Szkoła Straży Granicznej

Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, na auli nowo powstałej Wyższej Szkoły Straży Granicznej, odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników Uczelni. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, dowódcy i komendanci jednostek mundurowych Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Miejskiej, przedstawiciele środowiska akademickiego, duchowieństwa, szkół i instytucji , z którymi współpracujemy.

Podczas uroczystości funkcjonariuszom i pracownikom Uczelni wręczono wyróżnienia za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, wybitne zasługi dla Straży Granicznej oraz zostały nadane awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerskim oraz chorążych. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Pracownika, zostało wyróżnionych 129 pracowników. Za współpracę w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych podziękowania otrzymali rektorzy i profesorowie zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z Polski i Niemiec. Wyjątkową oprawę muzyczną oraz szczególny charakter uroczystości nadała Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Niestety, ze względu na zbieg uroczystości w WSSG i Śl.OSG, w uroczystości nie mógł uczestniczyć zaproszony prezes SWPFG.

19-275985 g

19-275991 g

19-275994 g

19-276010 g

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +