• naglowek waski

28.11.2023 r. - Łódź, Hajnówka

W godzinach nocnych 25 listopada 2023 roku, zmarł ks. prot. płk SG Adam Weremijewicz, Prawosławny Dziekan Straży Granicznej, wikariusz katedry św. Aleksandra w Łodzi, Diecezji Łódzko – Poznańskiej.

Ksiądz prot. płk SG Adam Weremijewicz urodził się w 1976r., w Białymstoku. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w 1997r. Następnie kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując w 2003r. tytuł magistra teologii. 15 lutego 1999r. z rąk Jego Ekscelencji biskupa Miron przyjął święcenia diakońskie. Otrzymał stopień młodszego chorążego i został delegowany do służby w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego na stanowisku adiutanta. 3 maja 2004r. otrzymał nominację na stopień chorążego. 12 lipca 2004r. został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

21 września 2004r. został wyświęcony na kapłana przez Jego Ekscelencję biskupa Mirona i mianowany wikariuszem parafii wojskowej w Białej Podlaskiej. W 2011r. został mianowany na stanowisko Prawosławnego Dziekana Służby Granicznej. 17 września 2012r. został przyjęty w skład duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej i mianowany wikariuszem parafii w Chełmie oraz referentem Kancelarii Arcybiskupiej w Lublinie. We wrześniu 2014r. został mianowany pełniącym obowiązki proboszcza parafii w Bończy z filią w Wólce Kraśniczyńskiej. W 2017 roku przeszedł w skład kleru Diecezji Łódzko-Poznańskiej i mianowany wikariuszem katedry św. Aleksandra w Łodzi.

bks-plk-adam-male

Wieczna o Tobie pamięć Księże Adamie!

 [*]

W poniedziałek 27 listopada 2023 roku o 18.00 odbyła się Panichida w cerkwi pw. św. Olgi w Łodzi. We wtorek 28 listopada o godz. 9.00 odsłużona została Boska Liturgia z obrzędem pogrzebu kapłana.

 Źródło: Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +