• naglowek waski

15.12.2023 r. - Warszawa, Zamek Królewski

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się piąta już Gala wręczenia nagród Instytutu Pamięci Narodowej "Semper Fidelis", nad którą Patronat Honorowy przyjął Prezydent RP Andrzej Duda. Wśród gości zaproszonych na Galę był prezes SWPFG W. Bocheński. Instytut Pamięci Narodowej już po raz piąty przyznał Nagrody "Semper Fidelis". Wyróżnienie to corocznie otrzymują osoby, instytucje i organizacje  społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy. Jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana pośmiertnie. W czasie uroczystości wręczenia nagród laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Wśród laureatów nagrody znajdują się działacze społeczni, badacze i ludzie kultury zabiegający o ocalenie pomników polskiej kultury, które w wyniku rozbiorów i II wojny światowej znalazły się poza granicami Rzeczypospolitej. Nagradzamy organizacje i osoby pielęgnujące i promujące historię i kulturę kresów w kraju, jak i te działające na rzecz Polaków wciąż mieszkających na Wschodzie. Rokrocznie Kapituła przyznać może do pięciu nagród w tym jedną pośmiertną. Uhonorowanie tych, którzy poświęcają swe życie ratowaniu polskich śladów i pielęgnowaniu pamięci o historii Kresów Wschodnich jest naszym obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej. Laureatami V edycji nagrody zostali: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (LWK OHP), Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich (KTTK), Tomasz Kuba Kozłowski, Stanisław Szarzyński, Wojciech Drelicharz - wyróżnienie. Zdjęcia pochodzą ze strony www.ipn.gov.pl

1-889447

1-948073

1-948082

1-948091

1-948106

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +