• naglowek waski

24.11.2023 r. - Jankowice k/Raciborza

W "Hotelu SPA Laskowo" w Jankowicach tradycyjnie już odbył się V Bal Niepodległościowy zorganizowany przez Śląski Oddział Straży Granicznej. Tradycja organizowania w naszym kraju balów niepodległościowych sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Polacy radośnie świętowali odrodzenie Rzeczypospolitej. Przedwojenne bale niepodległościowe stanowiły okazję do wyrażania powszechnej radości z tego faktu i okazania uczuć patriotycznych do odzyskanej Ojczyzny. Od samego początku uczestników balów cechowało przywiązanie do tradycji, wiary katolickiej oraz szacunek i umiłowanie do Ojczyzny. Tak jest i dzisiaj. Komendant Śl.OSG gen. bryg. SG Adam Jopek przywitał przybyłych gości, a następnie przedstawił przygotowaną specjalnie na tę okazję dla osób towarzyszących prezentację multimedialną pokazującą funkcjonowanie Oddziału SG w kontekście obecnych zadań i zagrożeń związanych z nielegalną migracją na tzw. szlaku bałkańskim oraz realizację przedsięwzięć logistycznych w ŚlOSG.

Wśród przybyłych gości był także wnuk patrona Śląskiego Oddziału SG, Prezes SWPFG Waldemar Bocheński wraz z małżonką. Stałym elementem imprezy było uroczyste krojenie tortu, którego tradycyjnie za pomocą szabli dokonał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek. Uroczystość była okazją do integracji funkcjonariuszy i pracowników z rodzinami oraz naszych emerytów. To również wspaniała zabawa przy ulubionych przebojach muzycznych. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, które w wyjątkowy sposób poprowadził Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji ppłk SG Jacek Jacków. Przybyli na imprezę odśpiewali również pieśń reprezentacyjną Straży Granicznej "Na straży granic". Tak podniosłe i wzruszające momenty czynią każdą uroczystość wyjątkową i niepowtarzalną (serwis ze strony internetowej Śl.OSG).

6-276080 g

6-276079 g

6-276078 g

6-276077 g

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +