• naglowek waski

27.04.2023 r. – Góra Kalwaria

Organizatorzy przygotowywanej kolejnej konferencji poświęconej żołnierzom formacji granicznych odbyli spotkania z przedstawicielami współpracujących instytucji (Ośrodek Kultury, Hotel Arche Koszary, firma kateringowa).

 

 

 IMG 6163

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +