• naglowek waski

05.11.2023 r. - Łomża

Przed siedzibą 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego we współpracy z Muzeum Pólnocno-Mazowieckim w Łomży otwarto plenerową wystawę planszową przygotowaną w ubiegłym roku przez Muzeum Łazienki Królewskie i SWPFG pt. "Konie w formacjach granicznych 1918 - 1939", która była wcześniej prezentowaną w kilku miastach, a w dniach 16-17 września w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie, podczas tegorocznych Dni NATO.

Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr. Antoniego Krzysztofa Sobczaka z Muzeum Historii Polski zatytułowana "Straż Graniczna w obszarze Inspektoratu SG Łomża 1928-1939" oraz wystąpienie prezesa SWPFG Waldemara Bocheńskiego, który opowiedział jakie wystawa wzbudza wspomnienia i odkrywa różne historie w miejscach, które odwiedza. Tych wystąpień wysłuchali żołnierze, uczniowie klas mundurowych oraz miłośnicy historii.

Prezes W. Bocheński uhonorował A.K. Sobczaka Dużym Honorowym Znakiem SG II RP przyznanym przez SWPFG w dowód uznania za popularyzowanie wiedzy historycznej o polskich formacjach granicznych.

fot. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

1

2

3

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +