• naglowek waski

8.11.2022 r. - Warszawa, Łazienki Królewskie

W pięknej, słonecznej, prawie wrześniowej aurze, na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie odbył się wernisaż wystawy plenerowej "Konie w formacjach granicznych 1918-1939", powstałej przy współpracy Muzeum Łazienki Królewskie i SWPFG. Na wernisaż przybyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendy Głównej SG, Bieszczadzkiego Oddziału SG z Komendantem Oddziału gen. bryg. SG Andrzejem Popko, Nadwiślańskiego Oddziału SG z ppłk. SG Kamilem Sikorą i ks. kapelanem Oddziału kmdr. por. SG Ryszardem Preussem, Nadbużańskiego Oddziału SG z ppłk. SG Jackiem Kozakiem (SWPFG)  i ppor. SG Piotrem Waseńczukiem (SWPFG), Centrum Szkolenia SG z Kętrzyna - ppor. SG Edwardem Milewskim (SWPFG), Oddziału w Warszawie Narodowego Banku Polskiego z Panią Dyrektor Ewą Waszkiewicz, SWPFG i Muzeum Łazienki Królewskie, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu - Krzysztof Szepiel (SWPFG) i Czesław Bagiński (SWPFG) oraz inni zaproszeni goście i publiczność zwiedzająca tego dnia Park Łazienkowski.

Po powitaniu przybyłych gości przez organizatorów, o wystawie, jej powstaniu i roli opowiedział autor Krzysztof Antoni Sobczak, wicedyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. W trakcie wernisażu odbyła się dekoracja zasłużonych krwiodawców, uczestników akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", i osób zasłużonych dla popularyzowania tradycji formacji. Stowarzyszenie reprezentowali: W. Bocheński, M. Rubas, J. Kozak, A. Olichwiruk, Cz. Piątkowski, J. Nikołajuk, P. Waseńczuk, E. Milewski, M. Majewski, K. Szepiel i Cz. Bagiński.

Wystawa (druk plansz) doszła do skutku dzięki wsparciu finansowemu trzynastu członków i dofinansowaniu SWPFG.

Wystawa jest prezentowana w ul. Agrykola przed budynkiem Ermitażu i będzie trwała do 8.12.2022 r. Następnie będzie prezentowana w Przemyślu.

01-koń

02-koń

03-koń

04-koń

05-koń

06-koń

07-koń

08-koń

Zdjęcia: NwOSG, Muzeum Łazienki Królewskie i Waldemar Bocheński.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +